III. VITA S. AN SCHARII
240
destinasse!:, benigne ibi a Rege et a populo susceptus , divina apud eos
mysteria, largiente Domino, libere hactenus celebravit k). Denique et ipsi,
sicut et cæteris, quos inter paganos ante constituerat, denunciavit Sacer
dotibus, ut nullius aliquid concupiscerent, peterent, sed ut magis exemplo
beati Pauli Apostoli, ipsi quoque manibus suis laborarent, et vietu ac ve
stimento contenti essent, pie eos adhortatus est. Quibus tamen ipse et
sequacibus eorum, quicquid necessarium habebant, insuper et quid pro
amicis acquirendis dandum erat, de suo abundanter ministrabat. Porro in
ter has multiplices variasque angustiarum pressuras, quamvis, uti commemo
ravimus de eadem Legatione, divina, ut prædietum est, semper inspiratio
ne roboraretur, ne a ccepto desisteret opere, tamen Dni. quoque Ebbonis
memorati Remensis Archiepiscopi, qui hanc Legationem primo susceperat,
non modice eum in hac causa et devotio mentis et fervor consolabatur
animi. Siquidem ipse intimo pro vocatione gentium flagrans spiritu, jugiter
eum ad fidei gratiam in partes istas promulgandam incitabat, et ut coepta
non desereret, strenue commonebat. Cujus verbis exhortationis, et maxi
mo ardore mentis, quo ad hoc fervebat iste bonus i) vir, provocatus indu
bitanter officii sibi commissi curam agebat, nec aliqua unquam incommo
ditatis adversitate a coepto opere averti poterat. Et licet innumera fue
rint praedicti Pontificis suasoria monita, quibus Pater noster intimo con
solabatur gaudio, illius tamen semper recordabatur sermonis, quem de Le
gationis hujus causa in ultimo collocutionis suæ habuere tempore. Nam
cum Dominus Episcopus noster, dinumeratis multis, quæ sibi contigerant,
angustiis, quid de eadem Legatione sibi videretur, ipsum requireret, qua-
lemque consolationem sibi super hoc dicere vellet, ab eo sollicite expo
sceret. Ille w), quasi prophetico afflatus spiritu, respondit: ”Certus sum, in
quit, quia quod nos pro Christi nomine elaborare coepimus, fructificare ha
bet in Domino. Nam ita est fides mea, et sic firmiter credo, immo vera
citer scio, quia et si aliquando propter peccata quodammodo impeditum
fuerit, quod nos in illis coepimus gentibus, non tamen unquam penitus
extenuetur, sed fructificabit in Dei gratia et prosperabitur, usque quo per
veniat nomen Domini ad fines orbis terræ.” Hæc itaque fides fuit eorum,
hac voluntate exterarum gentium fines petierunt, hujus religionis amore
pro Domino certaverunt, a quo et præmium laboris sui sine dubio per
cepturi sunt. Hujus devotionis voluntas ab animo Domini et Patris no
stri nunquam recessit, et pro salute gentium nunquam orare cessavit.
Quin potius cum assidua fere piratarum infestatione, qui ex gentibus jam
dictis veniebant, Parrochia illius in circuitu vastaretur, ac familia diripe
retur, ille tamen pro adversantibus et insidiantibus sibi jugiter exorabat,
et pro conversione eorum, qui sibi malefaciebant, apud Dei misericordiam
sine cessatione rogabat, petens, ne statueretur illis in peccatum, quod igno
rantes Dei justitiam, errore diabolico decepti, Christianorum rebus essent
infesti. Cujus sollicitudinis causa in tantum fervebat, ut etiam in infirmi
tate
&) Remberltis Episcopus circa anu. 85g in Sve-
ciam venit, sec. Langebek, 1. c. p. 484. fie eoGuaido,
in paraphrasi metrica, I. c.
Illi Remberto nomen, natalis origo
Et genus ex Danis ; hunc Rex totaque gentis
Excepit digne facies, habuitque benigne.’’
I ) AI. beatus.
m) Scii. Ebbo, Rhemeitsis oliui Archiepiscopus,
jam Episcopus Hildeshennensis, qui, ex annalium testi
monio, quoad vixit, Anscharium, collegam suum et
amicum intimurh, consiliis ac solatio adjuvit. Clr. Chro-
110 I. Anschar. ap. Langebek, !• c - P- 53 7 . Vide supra
Cap. XII. XIIL

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.