PER S. REMBERTUM.
259
XXIX. CAP.
Tha thätta var alt väl skipat oc giort i Danmark, sidhan sände then hälghe Hyrdhen
Ansgarius til Suerike en Präst som het Ausfridus, oc han var föddir i Danmark. Tha
han kom til Suerike, tha foor then fornempnde Prästin Heribertus, Ansgarii Systerson,
thädhan aff Rikena, oc then andre Prästin, som tliijt var sändir, bleff ther quar i thry Aar.
Oc sidhan foor han thädhan, oc litidli äpter vardh han hardhelica krankir, oc bleff sua do-
dbir. Sidhan han var dödhir, sände Sanctus Ansgarius til Suerike en sin Präst, som het Ra-
ginbertus. Oc än tbo at then Prästen var badhe quämelikin aff sik, oc hafdhe godhan
vilia, at fara til Suerike: tliogh kom han ey the Reysona fram som han storligha astunda-
dhe; for thy tha som han var i Wäghenom, oc skulde thjit fara, oc kom in mot Släsuik,
tha vardh han aff Diäfvulsens äggilsom aff Quättekarlom i) röfvadher oc skenadher, oc medh
allo ihälslaghen. Thetta var giort um Jomfrw Maria Dagh, som kallas Assumpcionis, oc i
tholke mattho ändhadhe then dygdhelike Prästen sin ytarsta Dagh i ene hälghe akt oc
godhom vilia, thy lik han ena säla ändalykt. Tha Sanctus Ansgarius fik thätta höra, vardh
han i sino Hiärta mykith dröfdhir, oc än tho at han storlika di’öfdhis, tliogh allikouäl lät
han sik ey ighenvända all thom godha vilianom som han hafdhe for sik takitli. Thy skipa-
dhe han til Suerike en annan Präst i samma stadhin, som födder var i Danmark, oc han het
R imber t h. Tha han kom til Suerike, tha var han allom välkomen oc väl unfanghen, thy
bleff han sidhan framdelis ther quar, oc gordhe medh Gudz Nadh badhe Tijdhagärdh oc
alla Gudz Thiänist.
XXX.
i) Quättekarl , obsessor viarum, latro. Röf- quæ hase habent: ’item, fruchtom wij, att nokra Skalka
Vare. Uriginem vocis illustrant Litteras Senatorum R. ali iNiclis Stenssons Sälskap, läggia sigli i Skogin
Svec. de seditione Nicolai Stenonis Natt och Dag, an. i sommar oc i kwäth.’’ h. e. in silvis et insidiis. Cfr.
1^29, ap. Hadorpb, Alleg. ad Cbron. Rhythm. p. i34, Hire, in hoc voc.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.