a36
III. VITA S. ANSCHARII
sacerdos libere apud eos, quæ Dei sunt agere, et cunctis Christi potentiam
laudantibus, Religionis divinæ in illis partibus devotio augmentum sui ab
eo tempore sine ullius contradictione eœpit habere.
CAPUT XXVIII.
Incrementum Ecclence in Dania inter persecutiones.
Inter hæc vero divino contigit judicio, ut piratarum infestatione
memoratus Oricus Rex, quibusdam propinquis ejus regnum ipsius invade
re conantibus, bello interemptus sit t). Cum quo pariter omnes primores
terræ illius, qui olim Domino Episcopo familiares et amici habebantur,
gladio interierunt. Deinde posthac constituto in regno ipsius Orico Juni
ore «), quidam eorum, quos ille tunc habebat Principes, et minus antea
Domino cogniti fuerant Episcopo, persvadere ei coeperunt, ut Ecclesia
apud eos facta destrueretur, et Religio Christianitatis ibi coepta annullare-
tur, dicentes: Deos suos sibi iratos esse, et quod ideo cuncta eos mala in
venerint, quia alterius et ignoti Dei apud se culturam receperint. Qua de
re Comes præf'ati vici Slieswic, videlicet nomine Hovi, qui huic Re
ligioni praecipue resistebat, et ad destruendam Christianitatis fidem Regem
provocabat, Ecclesiam ibi factam jussit claudi, Religionemque Christiani
tatis ibidem prohibuit observari. Unde et Presbyter, qui ibi aderat, per
secutionis acerbitate compulsus, inde recessit. Pro Uac itaque re Dominus
Episcopus nimium sollicitus, et admodum tristis effectus fuerat, quia nul
lum tunc cum Orico Juniore de amicis habebat, quos antea largissimis
donationibus sibi familiares acquisierat, per quos eum ad Domini volun
tatem conciliare posset. Unde quia humano destitutus fuerat, ad divinum
solito more concurrit auxilium. Nec spes eum sua fefellit. Consolatus
est quippe eum Dominus spirituali in animo consolatione, et certus omni
no laetus est, quod nullo modo, ut hostes Christi machinabantur, Religio
ibi coepta deperiret. Quod ita, Domino annuente, non multo post contigit.
Nam cum pro hac eadem causa ad praedictum Regem ire disponeret, Do
mini praeveniente gratia, idem Rex, expulso prius de vico memorato jam
dicto Comite, ita ut nunquam postea in ejus gratiam redire potuerit, ad
Dominum Episcopum, suum gratis direxit Legatum, mandans, ut Sacer
dotem suum ad propriam remitteret Ecclesiam: non se minus, quam Se
niorem Oricum, Christi velle gratiam promereri asserens, Dominique Epi
scopi amicitiam. Quo facto, curn ipse quoque Reverendissimus Pastor no
ster ad ejusdem Regis praesentiam cum adjutorio Bureliardi illustrissimi
Comitis venisset, qui etiam antea apud Oricum Seniorem adjutor illi in
omnibus fuerat, et apud Regem utrumque bene poterat, quia propinqvus
ipsorum erat, tanta gratia a Juniore susceptus est Orico, ut statim ei o-
mnia
t) De cruenta hac cætle Annales Fnlctens. et Me
tens. ad ann. 854 mentionem faciunt. ”Hordmamii,
qui continuis xx. annis Regni Francorum fines per loca
navibus accessibilia ctfedibus et incendiis atque rapinis
crudeliter Vastabant, congregati de regionibus, per quas
prædnndi cupiditate dispersi fuerant, in patriam suam
reversi sunt, linque inter Iloruc- Regem Danorum et
Gudurm (s. Gutliurm) filium fratris ejus, qui eate-
iius ab eo regno pulsus piratico more vixit, orta con
tentione , ita se mutua ciede mactaverunt, nt vulgus
quidem promiscuum innumerabile caderet, de stirpe
vero Regia nisi nilus puer nullus remaneret.” - _
Iisdem fere verbis utitur Adam. Brem. p. <)■ ”Conten
dentibus ad invicem Gudurm, Principe Nordmanno
rum, cum patruo suo 11 orico, scii. Rege Danorum,
tanta cæde utrique mactati sunt, ut vulgus onme cade
ret: de stirpe autem Regia nemo omnium remaneret,
printer puerum unum, nomine Hori cum.” Cfr.
Langebck 1. c. p. 4g 0-
u) Ilunc Ericum II. s. Juniorem, Regem Jutiie,
Erik Earn Dani appellarunt, vid. Langebck , 1. c. cfr.
Siihm , 1. c. II. p, iq3.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.