Ill, VITA S. ANSCHARII
aSo
y) Scii. Gothia.
z) Cfr. Ad. Brem. p. 8. irist. Archiep. Brem. p. 70.
multitudo populi unanimis effecta, elegit, ut secum et Sacerdotes essent,
et quæ competebant mysteriis Christi, apud eos sine contradictione fierent.
R.ex itaque surgens a placito, statim cum misso Domini Episcopi suum dire
xit nuncium, mandans populi unanimitatem ad suam voluntatem conver
sam, sibique hoc per omnia placere, nec dum tamen se plenam licentiam
ei concedere posse, donec in alio placito, quod erat in altera parte regni
sui y) futurum, id ipsum populis ibi positis nunciaret. Tunc iterum bo
nae memoriae Pater noster consveta sua requirens subsidia, divinam cle
mentiam intentius exorabat, cum ecce placiti tempus advenit, et Rex
praeconis voce legationem Domini Episcopi, atque omnia pariter, quæ in
priori placito dicta et acta fuerant, intimari fecit. Divina ergo providen
tia largiente, omnium corda ita adunata sunt, ut prioris placiti consen
sum cuncti laudarent, et se quoque his assentire velle modis omnibus
faterentur.
CAPUT XXV.
Ecclesia constructa in Svecia.
Hoc itaque facto, convocato ad se Rex Domino Episcopo, quæ fue
rant gesta, retulit; sicque omnium unanima voluntate et consensu decre
vit, ut apud eos et Ecclesiæ fabricarentur, et Sacerdotes adessent, et qui-
cunque vellet de populo , absque contradictione fieret Christianus. Domi
nus autem et Pastor noster praedictum nepotem venerabilis Gautberti
Episcopi, Eribertum nomine, manibus Regis commendavit, ut suo
auxilio et defensione munitus, mysteria divina ibidem ageret. Cui etiam
Rex in præfato vico atrium unum ad oratorium dedit fabricandum: Do
minus quoque Episcopus Presbytero ad habitandum alterum cum domo
emit; præbensque idem Rex benignissimum circa Dominum Episcopum
dilectionis suæ favorem, fidelissimum quoque in omni parte suis circa
Christianae Religionis cultum se fore velle promisit z). Sicque per Domini
gratiam rite omnibus peractis, Dominus Episcopus ad sua reversus est.
CAPUT XXVI.
Incrementum Ecclesiæ in Svecia.
Porro angustiam maximam mentis, quam in ipso perpessus est iti
nere, dum illud iter pararetur, Domino revelante, Pater noster sanctissi
mus ante praescivit. Visum est namque illi quadam nocte, quod tempus
esset Passionis, et quod ille praesens adesset, cum Dominus Jesus Christus
a Pilato duceretur ad Herodem, et ab Herode ad Pilatum; denique cum
a Judæis et militibus sputa et opprobria patiens, per omnia membra ver
beribus, ut ipsi videbatur, afficeretur, ipse non sufferens illum sic puniri,
accurrens, opposuit se post dorsum ejus verberantibus, omniaque verbera,
quæ illi infligebantur, ipse in corpore suo susciperet, excepto, quod sta
tura procerior capiti illi eminentior videbatur, et idcirco illud defendere
non poterat. Hanc itaque visionem miles Christi invictus quid significa
ret prius non cognovit, quam de hoc itinere reversus mente tractavit,
quanta opprobria et irrisiones ibi sustinuerit, et in quanta angustia fuerit,
quantasque blasphemias in Deum illatas ibi sustulerit. Nam quantum ad
ejus

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.