PER. S. REMBERTUM.
225
thy iak skal äras i thik. Tha han hafdhe thetta saght, tha räkte han \vt sin Arm, oc räkte
sina höghra Handh fram til hans. Tha han thet sagh, gik han fram til hans Knä oc vilde
fa hans Wälsignilse. Tha taladhe han oc sagdhe: Jak hafuer thik gifuith Hedhningomen til
Liws, at thu skalt vara thorn til Helso, som byggia ytarst i Wärdlene. Thetta skal synas
oc höras lor waldughom Konungom, oc store Höfdhinga skulu opstanda, oc the skuln dyrka
oc hedhra thin Herra oc thin Gudh, som thik wtvaldhe. Aff thässe opinbarilsene, som nu är
saght, viste Gudz Thiänare Ansgarius visselika i sino Hiärta, at thet var Gudz vilie, at
han skulde upväkkias at fara i the Nörra Landzändana; Oc thet viste han särdelis uppa thy
Ordhena hanom var saght : Hören j öiakarla, som byggin oppa öiomen, for thy i thom
Nörra Landzändomen är mästedeels inkte annat än öva. Oc thy viste han väl, at han var
sändir oc gifuin thöm öyakarlomen til helso, for thy Wärdlilina ande är Nordhan til i thom
Nörra Landomen som liggia vidher Swerike.
£T.:I
TJ I;
Hill«
XXIII, CAP.
ThUr näst äpter then tidh Sanctus Ansgarius foor annat sin til Suerike, tha sände
then fornempnda Konung Erik sit enkannelika Budh oc Wartekn/) medh hanom til Konungen
i Suerike, som heet Konung 01 aff, oc läät seghia hanom sva, att han hafdhe granlika pröf-
vadh oc försökt i alla matto thenna Gudz Thiänaren Ansgarium, oc loot seghia hanom, at
han aldrigh sagh äller fan bätre äller tronare Man, aff allom thom som han försökt hafdhe.
Oc for thy at han görla viste, thet han var dygdhelikin oc godhir, unte han hanom, at alt
thet han vilde skipa oc göra i hans Rike, som Christne Tro tilhördhe, ther hafdhe han i al
la matto hans Orloff til. Thy loot han bidhia Konungen i Suerike, at han skulde unna ho-
n °m thet samma i sino Rike, at Kristendomen matte ther rotas oc stadfästas. I tholka mat—
tho
oc wartekn (vårdtecken) bene exprimit.
57 .
t) Interpr. Svec. ”Missum et Signum” per ”Budh
Tom. II,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.