ur. VITA S. AN SCII ARH
ai8
scopus, et post ipsum successores ejus, lucrandis plebibus insistentes, adver
sus tentamenta Diaboli validiores existant : ipsumque filium nostrum , jam
dictum Anscharium £), Legatum in omnibus circumquaque gentibus, Sveonum
sive Danorum, nec non etiam Sclavorum, vel in cæteris, ubicunque illis
in partibus constitutis, divina pietas ostium aperuerit, publicam evangeli-
'/andi tribuimus auctoritatem /). Ipsamque sedem Nordalbingorum, Ham-
mabvrg dictam, in honore S. Salvatoris, sanctæque ejus intemeratae ge
netricis Mariae consecratam, Archiepiscopalem deinceps esse decernimus ;
atque ut strenui praedicatoris Episcopi, post decessum crebro dicti Anscharii
Archiepiscopi, persona, tantoque officio apta, eligatur semper successura ni),
sub divini judicii obtestatione statuimus. Verum quia Carolus Rex, frater
sæpedicti Regis Ludovici, post discessum Imperatoris Patris sui piae me
moriae Ludovici, abstulit a praenominato loco, qui dicitur Hammabvrg,
monasterium, quod appellatur Turholt«),utpote quod, post partitionem inter
fratres suos, in Regno suo conjacere videbatur, situm in occidentali Fran
cia, quod illic genitor suus ad supplementum et victum Episcopo et Cle
ricis ejus dederat, cœpere, sicut fertur, omnes ministri altaris recedere:
deficientibus quippe necessariis sumptibus, ab ipsis recesserunt gentibus,
et eadem ad gentes legatio lier hujusmodi factum defecit. Ipsa quoque
Metropolis Hammabvrg pene deserta facta est. Igitur dum hæc ageren
tur, mortuus est Diœceseos Bremensis Episcopus, quæ huic contigua esse
dicitur. Cumque sæpedietus Rex et hanc Diœcesim vacantem, illam no
vellam Institutionem cerneret deficientem, insuper et utramque hanc Ec
clesiam, Dei permittente occulto judicio, per Barbarorum ssevitiam ad
modum attenuatam: quaerere coepit, qualiter praedicta Bremensis Ecclesia
praedictae novellae Episcopali uniretur ac subderetur Sedi, nostro höc Vo
tum roborante decreto o): Vnde per sæpenominatum venerabilem missum,
Salomonem videlicet Constantiae civitatis Episcopum, nobis hoc relatum
est confirmandum, ac postulatum est nostra auctoritate roborandum. Nos
igitur id subtili perpendentes examine, animadvertimus propter instantem
necessitatem, et animarum lucra in gentibus demonstrata, utile fore. O-
mnia enim, quæ proficua Ecclesiae probantur, exis tere, et divinis non re
sultant praeceptionibus, lieita et facienda esse. s non dubitamus; maxime in.
tam novellæ Christianitatis plantatione, in qua varii solent eventus con
tingere. Qu amobrem auctoritate omnipotentis Dei, et Beatorum Aposto
lorum Petri et Pauli, et hoc nostro decreto decernimus, secundum reve
rendissimi Regis Ludovici votum, ipsas praedictas Dioeceses, Haniinabur-
gensem scilicet et Bremensern, non deinceps duas, sed unam esse et vo
cari, subdique Sedi, quæ praedecessoris nostri decreto, Archiepiscopali est
munere sublimata, restituta duntaxat de Bremensis Ecclesiae rebus Epi
scopatui Perdensi parte inde ante ablata. Nullus vero Archiepiscopus Co
loni*
£) Ed. Colon, addit : et successores ejus, tiiierpr.' P rædeeessoris , Regümque (avendo benignis
Sv«c. item. Votis magnorum, caminem firmamus, et ipsum
I) Gvaldo, in Paraphrasi metriea, Romani Ponti- Ans diarium sacræ legis decernimus esse
ficis ita commentatus est verba: Latorem populis j qui stmt in liniblis illis,
Verbum Papa probat, rem sanxit et inde perorat: Ut fidei lumen, si perlustraverit orbem,
— — — — .—. — — — — Pnedicet armatus gladio, cui spiritus almus
’Ad Nos pervenit hoc omne, quod insinuavit Est acies, per quem squamosum strangulet anguem.”
Missus ab Augusto Prassul Salomon Ludovico, , in ) Ed. Ornlij. et al. male: successio.
"Nobis explanans, quod sit concessa potestas n ) Cfr. Cap. XI. in flue.
Ansehario, Scytici» ut sit Legatus in oris, o ) ”Cujus rei privilegia diligenter adhuc in Bre-,
Sedis Roman® pallii redimitus honore, inensi conservantur Ecclesia.” Adam. Brem. 1. c. p. Et No« Gregor i i sequimur vestigia nostri Staphorst, 1. d

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.