Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

PER S. REMBERTUM. 
217 
XX. CAP. 
Innan thäs at thetta var glor t, tha vardh then Stadhen Colne, vidher huilkin Bremen 
är tilliggiande, sua got som badhe eth, huar thera androm til hielp, Avtan Biskop. Oc nokot 
ther äpter vigdhis ther til Biskop en ärlikin Herre, som lieet Biskop Guntharius, oc for thy 
at the Kyrkkian Bremen var lydhkirkia undir Årkiebiskopsdömith i Colne, thy badh S. 
Ansgarius Biskopen i Colne, at han skulde stadhfästa medh sinne makt, thet som Konung 
Lodouicus hafdhe giort urn the fornempda Kirkiona i Bremin. Tha han thet hördhe, vil 
dlie han engaledhis, utan sagdhe thuärt amote. Ty kom thetta ärandit fore thua Konunga, 
som var Konung Lodouicus oc Konung Lotharius, oc fore mangha andra Biskopa aff beggias 
thera Rikom, oc Sanctus Ansgarius var sielfuer ner staddir. Tha sagdho alle, at thet var 
sua väl skipat. Oc alle badho Biskopen aff Koine thet stadfesta medh sinne makt. Tha 
stodh han i förstone starkelika amote, och sagdhe, at han ingaledhis vildhe minzska sinne 
Domkirkio Hedhir oc Rättoghet, som hon hafdhe til the Lydhkirkione i Bremin. Ther 
näst umsidhe, tha thesse Konungane oc alle Biskopane badho han, at han skulde gifua sina 
Samtbyckio ther till, at thet matte blifua som taladh var; oc sagdho, at thet var Val loflikit 
fore nokra falla skuld, at sua matte blifua: Tha suaradhe han a thet sidharsta , at han vil 
de thet gerna unna, medh sua skäl, ttm än Pafvin vilde thet stadhfesta oc gifua sina Sam- 
thykkio ther till. Tha han hafdhe gifuit sitt ja ther till, oc sina Samthykkio, oc alle hans 
Lydhbiskopa medh hanum, till thäs at thän milde Konungin Lodouicus skulde i alla matto 
ökia och styrkia sins Faders Almoso oc hans godhgerninga, oc skulde stadhfesta alt thet 
han hafdhe sielfuer talath oc giort; tha sände han affstadh then arlika Herran oc Förstan 
Biskop Salomonem, som Biskop var i Constancia, at rökta h) thet ärandit i Pafvans Gardh. 
Oc for thy at Var hälghe Fadhir Ansgarius gat ey sielfuer farit, thy sände han medh hanom 
ml sirt andelikin Son, en Brodhir vigdhan til Präst, som het Brodher Nortfridh. Tha the 
komo til Pawans, som het Nicholaus, tha vurdho the väl untfanghne aff hanom. Tha the haf- 
dho hanom berät fore hvi the varo thijt sändhe, thänkte han mqdli store snille oc granne 
atyakt uppa thet samma ärandit; oc äpter thy som Gudh insände ihansHierta, suaradhe han 
oc sagdhe, at thet matte väl sua blifua medh alle Rätuiso, som the hafdho stadhgadh, mäst 
for thy J at mail matte alla Gudhi the Siälana, oc umvända the Hedbningana som ther lagho 
umkringh. Ther nast stadlifeste then hälghe Pafuen Nicholaus medh sinne Makt oc sinom Bref- 
vom alt thet Konung Lodouicus beddis aff honom med sinom Sändebudhum : At äpter then 
daghin skulde the Kirkian i Bremin vara oc blifua undir Domkirkiona i Hamborgh, oc the 
Kirkionar skuldho aldri offtarmér kallas aller vara thva Kirkior, utan the skuldo badha blifua 
en Kirkia. Thy forbÖdh then hälghe Pafuen Nicolaus, at Årkebiskopin i Colne oc hans 
äpterkomanda skuldo aldri offtermer äpter then daghin styra aller radha ofuer Kirkiona i 
Bremin. Oc alle the som ther mote sagdho äller giordhe, skuldho vara i Gudz banne, oc 
thom til fordömilse, oc skuldo evinnelika anduardhas i Diäflana liändir. Tha thetta var sua 
stadhgat oc giort aff thom helga Pafuanom Nicholao, sidhan blef Kirkian i Bremin tilfögdh 
oc undirdanogh i alla malo Domkirkione i Hamborgh. Oc sua som Pafue Gregorius then 
andre i) ga ff varom hälgha Fadher Ansgario sina fulla makt i allom Andelikom tliingom ofuer 
all the Landh oc Rike som här i thessom Landzändom liggia, som för är saght, sua gior- 
dhe oc lians äptekomande, som var then hälghe Pafuen Nicholaus, han gaff han om oc fulla 
makt i andelika matto oc hans äptekomandom, ofuer Suerike, Danmark, Farria, Norghie, 
Grönland, Islandh, Scridhfmdia, Sclavia, oc ofuer all the Land som liggia badhe Öster oc 
■Nor , at han skuldhe opinbarlica ther prädica oc lära thet hälgha Evangelium. Oc stadgade tha 
Pafuen, at Domkirkian i Hamborgh, som vigdh ar i S. Salvatoris narnpn oc hans välsignadha 
Modher Jomfru Maria, skuldhe blifua högxsta Domkirkia oc Ärkiebiskopz Säte ofuer alla 
the andra Kirkior. 
fy häkta, rykta, curare. 
Tom. II. 
i) Sic. Corrige: then fjerde. 
55 . 
XXL
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.