I. CHRONICA
4
templum erigendum pro eultu divino, et ad sedem regni pro gubernanda
republica et justitia ministranda, humano consilio et mortalium inventio
ne electam, et non potius divino decreto pro tantis mysteriis ab aeterno
praevisam, ut adveniens Mediator Dei et hominum salutem operaretur in
medio terræ.
Ut autem hujus tantæ gratiæ per totum mundum duceretur effe
ctus, Romanum Regnum et urbem ipsam divina providentia praepara
vit. Operi enim humanae salutis congruebat, ut multa regna uno confoe
derarentur imperio, quatenus continuo congregatos populos praedicatio A-
postolica inveniret, quos unius teneret regimen civitatis. Haec autem ci
vitas ignorans suae provectionis auctorem, omnium paene gentium servie
bat errori, dum omnium nationum deos colendos assumeret, ut quanto
prius erat per diabolum alligata, tanto cognosceretur per Christum mira
bilius absoluta. Cum enim XII. Apostoli imbuendum Christi evangelio
mundum distributis sibi terrarum partibus suscepissent, beatissimus Pe
trus, princeps Apostolici ordinis, ad arcem Romani destinatur imperii, ut
cunctis simul nationibus, quae Romano regebantur imperio, lucem verita
tis inferret, et in ea urbe anchoram totius firmitatis fidei figeret, quæ sub
cultura omnium deorum foedissime laborabat. Hic enim conculcandae
philosophiae opiniones: hic dissolvendae erant terrenae sapientiae vanita
tes*. hic confutandi daemonum cultus: hic omnium sacrificiorum impietas
destruenda, ubi diligentissime habebatur superstitione collectum quidquid
usquam fuerat vanis erroribus institutum. Jam populos, qui ex circumci
sione crediderant, docuerat: Jam Antiochenam ecclesiam, ubi primum
Christiani nominis dignitas est orta, fundaverat: Jam Pontum, Gallaciam
Cappadociam, Asiam, Bithyniamque legibus evangelicæ praedicationis im
pleverat. Nec sic invenerat, ubi requiesceret pes ejus, nec in omni loco
aetatis decurso tranquillum portum collocandae naviculae se putaverat in
venisse, tamquam dicente spiritu: non hunc elegit Dominus, donec tro-
pheum crucis Christi Romanis arcibus invexisset. Duplici igitur, secun
dum ordinatissimam temporum dispositionem, instituto divinitus testa
mento, ac per hoc, duplici sacerdotio existente, duo loca præcipua ritus
et sacrificiorum exercendorum divinitus sunt electa. Pro ritu namque ve
teris legis et Levitici sacerdotii, Hierosolima: pro ritu vero novae et Ev
angelicæ legis ac sacerdotii Christi, secundum ordinem Melchisedech in
stituti, Roma creditur, ut summa metropolis, a Domino ordinata. Sicut
autem duo loca promissa, non quidem simul (una est enim columba mea)
sed successive et pro suæ quævis legis ac sacerdotii decursu divinitus sunt
assumta, ut sit nomen Domini ibi: et ut exinde, velut e medio paradisi
flumina ad irrigandam universam ecclesiam, omnis di vinæ venerationis reli
gio derivetur; sic alia quoque loca Episcopalium sedium et fundandarum
ecclesiarum principalium a Domino creduntur electa, prout in Apocali-
psi beato Johanni exstitit praemonstratum. Vidit enim in cœlo ostium a-
pertum, i. e. decursum militantis eeelesiæ sibi divinitus revelatum. Et
eece sedes posita erat, quia locus determinatus electus, ad quem, tam
quam ad caput, universa respiceret ecclesiastica hierarchia, et in medio
sedis et in circuitu quatuor animalia, hoc est, quatuor patriarchales ee
elesiæ, ac deinceps in circuitu sedilia XXIV. quo numero universæ ca-
the-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.