i /S
IIL
VITA SANCTI ANS CHARI!
PER S. REMBERTÜ M.
Latine et Svetice.
H
istonca inter monumenta, quæ Christian^ Religionis in Septemtrioïie illustrant
primordia, locum facile principem sibi vindicat Vita S. Ans-eharii, conscripta a
S. RembertOy discipulo illius familiarissimo, postitio du tn in cathedra Hamburgensi suc-
ccssoie, denato an. 808. Quanti vero aestimata sit, e documento sunt editiones* sæpius
îepeutæ, in quibus desudarunt viri in orbe litterario longe celeberrimi. (1.) Horum
primus Philippus Cœsar, ante transitum ad Romanam ecclesiam, Pastor ecclesiarum
. nSê ^ ni et ' artjni Bremen sium, in libro, qui inscribitur Triapostolatus Septen-
noms, Coloniae i 6.4 3 , Vitam publicavit S. Anscharii ”e pervetusto et authentico
llaniburgensis ecclesiae codice Ms.” in locis vero plurimis, pnecipue circa finem manco
et mutilo. (2.) Petrus. Lambe cius , ecclesiastes Hambtirgensis, post apostasin Vinde-
onensis Bibliothecanus celebratissimus, editionem auctiorem et meliorem curavit, ad
idem Codicis Benedictmorum Parisiensium, et adnexa Paraphrasi Gtiâïdôriis Cor-
beiensis Monachi metrica, inseruit Originibus Hamburgensibus, Hamb. 1 ffSa editis.
(5.) In Actis Sanctarum Antverpiensibus, ad mensem Febr. (T. I. an. i65S typis
excuso) J\ Ballandus et G. Henschenius dederunt Vitam S. Anscharii, admissis collitisoue
præter Parisiensem, tribus Codicibus, qui in Commentario pr*vio laudantur. fc) Clani
ä^ ArMu, , Nob. ånhitlm, HU,or. Professor Upsaliensis e, Regni Historiographus,
e. Anscharii Vitam geminam Holinim ,6 77 pnblici juri, fecit, et Lambecian* textu,
recensmo, adjunxi, Versionen, Sv.cicam vetustam, o Codice Monasterii Nâdenda-
.”.'i Sanctorum °”“"*» S ' Benédicti Tomo IX. et ultimo, Paris. ,
Jo Mabillomus Vitam S. Anscharii edidit ex laudato Codice Parisiens!. (Ü.) ^oh. Alb.
Fabricius ) in nova editione Collectionis Lindenbrogianæ Scriptorum Rer. Gennanican
Septentrional. Hamb. 1706, nec non (n 'i Nimt Ct.ni; .• • .
TI , . , . 1 5 O-! Auro/. Staphorstms, m Historiæ Ecoles.
Ila,„burgens,, Diplomatie« Tomo 1. Hamb. , ?2 Ö, Vitam S. Anscharii ediderunt Hio
vero singular, celebrandus encomio. ,,uod antecedentium editionum variante, lectiones
suæ subjunxit. Laudem eandem ac summam etiam meruit (8.) $dt. Langebtk , qui
Textum, ex ceterarum omnium editionum collatione et variantibus emendatum casti-
gatumque, observationibus selectis et Chronologia rerum Septentrionalium ævi Ans-
charian. egregie illustratum, publici juris lecii i„ Tomo I. Scriptori,,,, R er . Danlca ,
Halmæ 1772 edito.
Codices Mss. Vite Afischarianae per S. Rembertum ab editoribus aliisque com
memorantur sequentes. I. Bodeikensis , monasterii Westphalte Canonicorum retiarium
“ U8 . ACt SS - AntVerp - COnSUltUS: CX ^ «•criptam judi
cat Staphorstms Vitam S. Anscharii, quae Steph. Joh. Stephanio ad manus fuit. cfr. hujus
Ot. ad Saxonem p. igo. II. Hambtirgensis , Bibliothecas Johannéæ, ”per omnia uno
genere pergamenti et una manu scriptus.” Sfaphorst. 1. c. T. I. p. 2 * 2 . m pt iy
ambo Colonienses, monasterii Carthusianorum Colonise , quibus Editores Act. SS. Antverp!
usi sunt. V. Parisians, Benedictiriorum S. Mauri, ceteris melior et a lacunis immunior,
«e ipsa Corbeia veteri olim acquisitus. Hic adnexam habet paraphrasin textus Rem-
mrni metricam, a Gualdone monacho Corbeiensi circa medium Sec. XI. scriptam, quam
e k ereLambecius, Ônihielmius . cet. VI. Stuttgar densis, Bibliothecse Regiæ, olim mona
sterii Weingartengis, Laudant Gerden (Reisen T. 3. p. xa4.) et Nyerüp (Antiquar-
Annaler T. 4. p . 3 7 .) qui illum sec. X. exaratum existimat 5 ita ut haud mediocriter
doleamus, hiuc Codici consulendi nobis non copiam luisse.
Vetustam Vitae S. Anscharii Versionem Sveticam, quæ textui Remberti Latino
odnexa est, adornasse traditur S, Nicolaus (HermanniJ, ab an. iob4 ad an. 1091 Epi-
Tom. II,
44 -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.