II, «REVIS ENARRATIO
1 68
nar konunga ættir. Son hanns var
îieidrekr Ulfhamr, er sidan var lein-
gi konungr å Heidgotalandi, liann
åtti dôttr er Hildr het, hun var ino-
dir Haldanar snialla, fôdr Ivars vid-
farna d ). Ivar hinn vidfarni kom med
her sinn i svia veldi, sem segir i
konga sogum e); enn lngialdr kongr
hinn illrådi hræddist her hanns, ok
brendi sik siå] fr med allri hird sinni,
å keim lise er å Ræningi heitir. Ivar
lïifm vidfarni lagdi undir sik allt
Sviaveldi f), hann vann ok danaveldi
ok Kurland, Saxland ok Eystland g),
ok 611 austr riki allttilGardarikis,hann
redi ok vestra Saxlamli, ok vann hlut
Englands, fat er kallat Nordymkra-
land. Ivar hinn vidfarni lagdi h)
under sik allt danaveldi, ok sidan
sett i liann par yfir Valdar kon g* ok
gifti hônum Alfhilldi dottr sina i),
feirra son var Haralldr hilditönn ok
Randver k) , er sidann fell å Englan
ds, enn Valdar andadist i Danmork,
i ok ka Rand ver Danariki, ok giör-
dist kongr yfir /). Enn Haraldr Hil
ditonn let gefa ser konnungs nahi i
Gautlandi, ok sidan lagdi hann un-
dh sik o 11 framan nefnd riki, er Ivar
kongr hinn vidfarni hafdi ått. Rand-
ver Kongr feck /;;) Asu, dottr Ha-
ralldar Kongs ür Geirraudar gördum
i Noregi, son keirra var Sigurdur
Hringr. Rand ver kongr vard bråd-.
daudr. Enn Sigurdr Hringr tok kong-
dom i Danmörk «); hann bardist vid
Harald kong Hilditönn å Bråvelli i
eystra Gotlandi, ok kar fell Haraldr
kongr ok mikill fioldi lids hanns.
kessarar orustu hefir helst geti t verit
d) Vidfadma. Gudin. Olai.
e) Ynglinga-Saga C. 44 .
/) Verel. addit: ”oc Gaulland.’’
g) ’’Hann vann Eyslland.” Quæ desunt
apud Verel.
h) Verel, addit: pà.
i) Nomen filiae desideratur ap. Verel.
fy Longe aliter Iiæc habent Langfedgatal ap.
Ltmgebek. T, I. p. e t Sögubi'ot ed. Pering-
sköld. Stockh. 1719. Jbi enim Filia Ivari et ma-
ter Haraldi non A 1 fh i J d ,sed Audi’ djupaud-
I g a (profunde dives) y e l djuphugda (prolundi
mint. Hujus filius Heidrekus UJfhamus
(lupino pradittis habitu) diu postmodum
Reiâgotia exstitit Rex , erat ei filia no
mine Hilda , mater Haldani snialli ( soller
tis ) patris Ivari Vidfarni (late peregri-
nantir). Ivarus Vidfiarnus in Svioniam cum
exercitu venit, ut in Regum historiis me
mor i ce traditum est, at Rex Jngialdus Jll-
radus (malignus) ab ejus exercitu sibi ti-
mens , se ipsum cum omni satellitio incen
dio consumsit , in villa , quce Rceninga di.
citur. Tunc Ivarus Vidfarnus totam Svi
oniam sibi subjecit , Daniam et Kurlandi-
am , Saxoniam et EystUmdiam , et omnia
regna orientalia usque ad Gardarikiam
subegit , quin etiam Saxonia occidentaliori
dominabatur, atque partem Anglice vicit,
qua Northymbria vocatur. Ivar Vidfar -
nus Daniam totam perdomuit , cui deinde
Valdarem Regem prafeclt, et filiam Alf-
hildam ei elocavit , his erant filii Haral-
dus Hildetannus et Randver , qui post•
modum in Anglia occubuit , at Valdar in
Dania exspiravit. Tum Randver Danite
Regnum adeptus hujus Rex creatur , sed
Haraldus Hilditannus in Gotia Regem se
salutandum curavit , et postea regna o-
mnia prius memorata , qua Rex lvar Vid
farnus possederat , sibi subjecit. Rex
Randver Asam , filiam Regis Haraldi ex
Geirraudagardis in Norvegia duxit uxo
rem , horum filius erat Sigurdus Hringus
{annulus). Rex Randver morte repentina
exstinctus est. Sigurdus autem Hringus in
Dania regium principatum occepit , cum
Haraldo Rege Hilditanno in Bravallis in
Ostrogotia conflixit , ubi Rex Haraldus
occubuit , et magna vis copiarum suarum.
Hoc apud antiquos historicos pralium po-
animi) audit. Valdarem vero ignorant, nec eis Ha
raldus et Randver fratres germani sunt; ille ge
nitas ab Auda, patre Roereko, Daniae Rege; hic
ab eadem matre, secundis nuptiis cum Radbarto
Russiæ Rege.
l) Langfedgatal et Sögubrot Haraldo Hilde-
tand adtribuunt Daniae reenum.
m) Verel. atle. b
n) Sigurdum Ring Sueciae regnum ab Haral
do primum accepisse, post hujus vero cædem
Damæ etiam Regem fuisse factum, asserunt aucto
res praefati, quibus consentit Saxo, L. VII.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.