ERICI OLAI
l65
crementum patriæ conservare; sed et seipsum, ubi opus esset, tanquam
Princeps fidelis, exponere pro Republica promovenda, conservanda et aug-
mentanda i)* Mirum autem, quod Rege Carolo de Prussia reverso k ),
principalis custos hujus thesauri, scilicet Doctor Petrus Laurentii /), Rege
intrante in regnum, et Holmense oppidum intraturo, diem clausit extre
mum, quasi potestatem habuisset ponendi animam suam et iterum re
sumendi m). Sed et Monetarius, qui in magna summa pecuniæ Regi Carolo
tenebatur, ipso intrante defunctus est.
Cognito autem Caroli Regis reditu de Prussia, Rex Christiernus Ar-
chiepiscopum a vinculis relaxavit, et ad sedem suam redire permisit, cu
jus contrarium juramentis plurimis fuerat protestatus. Sed non propter
les um «) tantum, sed hac ut creditur intentione, ut iterum Regem Carolum
debellaret, et a regno denuo exturbaret o). Sciebat enim Archiepisco-
pum et Regem Carolum non posse se in uno regno compati, nec posse
ullatenus concordari. Valde autem mirabile erat, quod Dnus. Archiepi-
scopus post tantam suam vilipensionem, dejectionem et infamationem fa
ctam a Dacis, tanto glutino charitatis illis adhaeserit, ut iterum, non se
mel tantum, sed pluries, Regem Carolum molestaverit, expellendo, et ad
restituendum Regem Christiernum ad possessionem regni, tanta postea
bella gesserit, et pugnaverit ante Hol mis , tanta sustinuerit, tanta fecerit
ut sui amore in exsilio moreretur p).
Postquam autem Rex Christiernus per Archiepiscopum laboraverat
multifarie, inultisque modis ad regnum Sueorum restitui, ipso defuncto,
per ejus consanguineos et amicos, aliosque, quos Regi Carolo putabat in
festos, regnum recuperare multipliciter attentavit, nunc guerris et bellis,
nunc tractatibus et dietis j). Sed in vanum laboraverunt, quotquot ad
hanc iniquitatem extenderunt manus suas.
i) Cfr. Diar. Wazsten. ad an. l46B
l) An. i464. d. 9. Aug. .. .
n Illum cum Berone Laurentii, Episcopo
Scarensi, Rhyzelius in Episcoposcopia , p. 178 011-
fundit. Qusc de eo narrantur ad nostrum, pertinent.
,ri) In Cod. 4. librarius heic ex suo addidit:
•’O pie Pater, Doctor eximie I semper salva
tua maxima reverentia, depositarii thesauri hu
jus virtuosissimi Regis Caroli et custodes non
Ordinis Praedicatorum aut Minorum dicendi sunt.
Et primo non Ordinis: quia contra fidelitatem et
lieg i et Regno inviolabiliter observandam volan
tes , ut omnis ordinis apostatæ, si recte informa
ta sit Reverentia et sancta iua conscientia, ve
re sint judicandi et horrori sempiterno adscri-
bendi. Nec Prædicatorum: quia instituta eorum
prohibent hujusmodi recipere seculanum deposi
ta, sub maxima poena. Verum venerabilis ite
titulus, cum ordine et in ordine approbatus, non.
potest eis convenire, qui contra hunc sanctum titu
lum tam exsecrabiliter exorbitaverunt. Constat au
tem, quod curn praedictus thesaurus recipiebatur inti a
clausuram Conventus ordinis Prædicatorum, Con
ventus ipse minime fuit requisitus, nec. consen
su vel tavore Praelatorum Ordinis, neque consi
lio vel praecepto eorundem, ut reciperetur, est
admissus ; verum magis Proditores quam Præ-
dicatores meruerunt describi. Manifestum etiam
est, quod, ex quo eoepit Ordo Prædicatorum in
regno isto, multa pro divina sunt laude facta per
professores ordinis eiusdem, ad aedificationem
tam tunc temporis praesentium quam futurorumj!
et nihil horum in hac tua chronica, Pater sancte! ut
cum venia loquar, dignum habitum est describi.'
Quod si Doctor ille Pe trus, (cujus laus est apud
nobiles, principes et praelatos de sanctitatis testi
monio , puta quod electus in episcopum Scaren-
sem humillime praelegit cellam sui ordinis pro
studio continuo et orationum devoto exercitio) ea
die, qua Rex ipse reversus, animam exhalavit,
Deus, cui soli congruit animam suam ponere et
resumere, infallibilis est juclex. Quare ante tem
pus judicandi in similibus occultis casibus ne
mini mortalium auctoritatem delegavit , imo sibi
soli reservavit quos terminos posuit homiuibus
omnibus, quos non transgredientur.”
n ) Cod- 5. ipsum.
o) Cfr. Diar.Wazsten. ad an. i464, i4fi5 et i46;p
vid. Litteras R. Christierni reconciliatorias, Haf-
niæ d. 7 Octob. i464 datas, ap, Hadorph, 1. c. p.
228.
p) An. i468 d. i5 Dec. Chronol. N:o 25 ad
h. a. De obitu illius et funere Cod. x. in margine,
manu vetusta addit : _
’Anno Dni. MCDLX (MCDLXVIH) obiit Re
verendissimus in Christopater, Dnus. Johannes Be
nedicti Archiepiscopus Vpsalensis. in Borkhotm.
Venilque Upsaliam nobilis vir Christiernus Baenkt-
son de Salista cum funere fratris sui circa festum
S. Erici Anno Dni. MCDLXXII. et sepultus est
in summo choro Vpsaliæ.’’
q) Cfr. Hadorph, L c. p. 245.
Tom. IL
42 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.