2
/
T* CHRONICA
liensinm res gestas a primis retro temporibus enarrando conjungere. Telam vero, per
duxit usque ad ann. i464, quo R. Carolus Canuti, hospitio Gedanensium vale
dicens, Sveciam revisit, sceptra iterum capessiturus.
Quam auctoritatem in Historia medii aevi tuetur Ericus Olai , omnibus in con
fesso esse arbitramur. Si enim tempora exceperis remotissima, quæ apud eum, ut et
ceteros antiquiores Chronologos, ordine et fide destituta sunt, scriptorem egregium et
cordatum, doctum itidem, at in disserendo, eruditionis ostentandae gratia', haud raro
prolixiorem ; de cetero autem omnibus veritatis criteriis commendabilem se preebet, ita
ut ex judicio O. Celsii omnino dignus sit, qui pater Historicorum patriae salutetur.
\ ixisse quidem ante eum in pati’ia haud paucos Chronologos, Annalium, Diariorum
et Genealogiarum confectores, nulli dubitamus. Inprimis ad Ecclesiam Cathedralem
Upsaliensem mos hic invaluit laudabilis, ut videre est ex loco maxime memorabili ap.
Johannem Magnum, qui in Præf. Hist. C. VIII. fatetur ”se non pauca antiquissima
volumina, quæ publica sacerdotum Upsaliensium fide et Gothico sermone ac charactere
conscripta, atque hinc illinc dispersa invenisse et ad sui instituti negotium accommoda
visse.” — Hisce vero pristinae industriae monumentis, quot et qualia hodie supersunt,
justa trutina examinatis, ea laus Erico Olai tribuenda est, quod revera primus
omnium prima Historiæ patriæ lineamenta ducere et luculentiori commentario illustra
re adgressus est. Neque sine subsidiis manus operi admovit. Etenim suos in rivulos
convertisse fontes vetustiores examine instituto deprehendimus. Nominasse sufficiat
Chronicon Rhythmicum , minus et majus, nec non Prosaicum , quibus saepissime ad ver
bum usus est; Chronica Danorum , sive Saxonem, frequenter citat, nec non Chronicon
Noricorum, quo absque dubio vetusta quædarn e Sturlonide Excerpta indigitat. Ad
manus habuit Gesta S. Ansgarii; Legendam S. Eskilli; Nitas S. Sigfridi et S. Henrici;
Vitam et miracula S. Erici Regis, auctore Israële Erlandi , nec non Gesta S. Olavi , metris
Sueticis, ab Hadorphio postea edita. Praeterea in auxilium vocavit Regjstrum Upsaliense ,
cura ArchiEpiscopi Ilemmingi an. i344 adornatum, ex quo Catalogum Regum Svecitx
paganorum et Christianorum N:o VI. in Tomo hujus opqris I. edidimus ; Chronicon Ars
eni Episcoporum Up sal ensium , a Schcflero postea editum; Chronologias in Tomo I. hujus
operis editas, &c. Diplomata nonnulla suo operi inseruit, ct Relationem vetustam de
Conspiratione Teutonicorum Holmiensi an. i 38 9 , in App, ad Chron. Rhythm, majus
in T. I. p. 2i2 editam, verbotenus Latine reddidit. Neque exoticis, præcipue de re
bus Gothorum, scriptoribus destitutus fuit Noster. Citat enim, inter alios, Orosium ;
Ablabium, Dionysium, Jordanem, Rodericum Toletanum, Ltonardum Aretinum; nec non
(Martini Poloni ) Chronica Imperatorum et Pontificum Romanorum; ne inter ceteros
eruditionis Nostri testes, Augustinum, Valerium Maximum, Æsopum, &c. prætereamus.
Priusquam lucem adspexit Chronicon Erici Olai , mentionem ejus factam vidimus
a Johanne Magno, qui in Præf. ad Hist. Goth, et Sveon. C. VIII. illud inter fontes
nominat, e quibus plura derivavit. Cfr. Lib. VII. C. XI. Neque heic omittendum
censemus quod de eo tulit judicium Rex Gustavus I. in litteris ad Olaum Petri Hi
storicum a nobis in T. I. editum, dat. Calmariæ d. 5 Aug. i54i, quæ Erieum no
strum in Historia Regum SveoGoth. a partibus Præsulum et Cleri Pontificii nimis
stare palam pronuntiant. Cfr. Rev. Hallmann, Vita Ol. et Laur. Petri p. 68 Pri
mus autem Chronicon Erici Olai typis mandavit Joh. Messenius , Stockh. r6i5. 4:o, e
Codice, quem sua e Bibliotheca communicavit Joh. Skytte L. B. et R. Sv. Senatoria
rum tamen accurate lecto et exarato. Hanc editionem suis cum mendis repetiit
Joh. Loccenins, Stockh. i654. 8:o, nullam fere operam addens, præter brevem vocabu
lorum mediæ latinitatis explicationem. Ex utraque editione versionem Svecanam ador
navit Joh. Sylvius , Stockh. 1678. 4:o. Cum autem in hoc Chronico edendo nimis li
bere egit Messenius, et Prooemium auctoris omisit, suspicionem Papismi evitaturus,
nunc primum sartus tectus prodit Ericus Olai a mendis, quibus scatebat, innumeris
expur-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.