1 58
I. CHRONICA
omnisque exercitus ejus in terram prosilivit armatus. Quo viso, Sueci
miserabilitetf circumventi , ad Regem Christiernum nuncios direxerunt
interrogaturos, utrumne servare vellet, quod per Olavum Axelson cum eis
tractatum fuerat et promissum. At ille respondit se velle servare. Vix
Ille verba finierat, et Daci in omnem angulum, ubi commode potuerant,
ignem subjiciunt* Sueci vero concurrentes, domos aliquas civitatis elege
runt, in quibus se defensionis gratia receperunt, de quibus tantum in Da
cos fecerunt insultum, ut circiter DC. stipendiarios et alios occiderent in
plateis. Videntes igitur Daci, Suecos se viriliter et animose defendere, nec
posse, sine magna strage et ruina suorum, erui a domibus taliter occupa
tis , coeperunt cum eis tractare de pace, et treugis inter regna firmatis
ab eo die , usque ad festum Apostolorum Philippi et lacobi t/). Acta
sunt autem hæe in profesto S. Olavi v), anno Dni.MCDXLIX. Sic amis-
Sa Gotlandia, Sueci in patriam sunt reversi.
Post liæc circa festum Michaelis transivit Rex Carolus in Norvegiam,
et se fecit in Regem Norvegiæ Nidrosiæ coronari x) , et positis duobus gu
bernatoribus regni, scilicet Dno. Aslako Thureson y) et Enaro Flogha &),
in Sueciam continuo est reversus.
Deinde congregatione facta Arbogis, deputati sunt XII. ituri adHalm-
stadh, ubi tractatus cum Danis initus nullo modo placuit Regi Carolo a),
quem tamen sui promiserant observandum sub poena captivitatis. Dicebat
enim Rex Carolus, callidissime ibi excogitatum esse modum, tam per Da
cos, quam per Suecos, excludendi eum a regno. Ipse tamen invenit mo
dum hanc decipulam evadendi. Deinde juxta condicta, ad celebrandamdie-
tam apud Calmarniam, Rex Carolus illic accessit cum Consiliariis, exclusis
tamen illis, qui Halmstadis fuerunt in tractatu b). Rex vero Chris tiernus
se recepit in Rutnaby, sed nihil rationabile aut firmiim conclusum est:
Daci enim ad nihil aliud tendebant, nisi ut Regem Carolum regno Sueorum
privarent, ac Regem Christiernum inducerent. Rex autem Carolus ad hoc
laborabat, ut pacificus staret in regno. Quod igitur Daci aliquando treu-
gas inierunt, ea intentione faciebant, ut eos interim liceret facere quod
volebant. Post hæc , circa festum Natalis Demini, egressi de Dacia et
Gotlandia, satellites Regis Cliristierni et Olavi Axelson intraverunt Sue
ciam circa Staekeholm c), et multos ibi captivantes et spoliantes, multas pa
rochias incendio vastaverunt. Propter quod Rex Carolus eum multo exercitu
intravit Scaniam, et egit ibi similiter, et tanto amplius, quo maiorem il
lic exercitum introduxit d},' Hoc tempore Rex Cliristiernus cum multis
i '* ■ . : , , • .. . : - O.. ■ prin-
u) Die i Maji. gia attinet, recte monet Nob-. Dalin -, II. p. »tiR,
v) D. 28 Julii, cfr. Chronot. N:o 20. aS. R. Carolum sanguinis fuisse vinculo cum Aslako
x) R. Carolus Canuti Rex Norvegiæ electus Archiepiscopo, pluribusque Norvegiæ oplimati-
est Bahusiae an. i44q d. 26 Pebr. de qua re vide bus conjunctum, lteginæ pater Carolus Ormsoft
Litt. Sén. R. Norveg. ap. Hadorpb, St. Olofs Saga, gente Norvegus fuit, filiusque Ormonis Carlsson ,
in App- p- 83. Ut imperium capesseret, mense præf'ecli Jemtlandiæ anno l4ii, ut observat Rev.
Sep tembr. 'e< a. per Wermelandiam profectus est Nordin, in supplem. Mscr. ad Slierrlman, be. p. 172.
Norvegiam, et Nidarosise, die Io Novembr. ab y) Eques R. ISorv. Senator, Cujus uxor Rarn-
Aslako Archiepiscopo, pompa sollemni coronatus frid, filia Canuti Jönsson (Roos) R. Svec. Sen. fuit,
est. D. 2Ô Nov. Nidarosiæ valedixit et itinere dif- Nordin , Familiæ non introd. Mscr. Fam. Bât.
ficili per montana faustis ominibus confecto, per z) Enar Flugwe , Nörikis Råd och Man, in
Jemtlandiam redilx , HöJmiäm venit die i3 De- litt. Sen. It. Norveg. ap. Hadorpb l. e. salutatur,
cembr. Chron. Rhythm, hoc Regis iter sat illustrat a) Tractatus Halmstadensis die l3 Maji an.
et laudat: i43o, ap. Hadorph, p. 170, sq- Cfr. Bullam Nico-
”riiet undrade hvar then thet förnam, lai V- ap. Celse, 1. c. p. jqi. Porthan, p. io5.
Diet Hau (Konungen) kom then vagin fram. b) Horum nomina Iractalus Halmstadensis 1. C»
Thet är livaske hördt eller spordt enumeral-.
At nogor hafver sva fort’a gjbfdtJ-* c) Smolandiæ. Cocl. i* male: Slokholm.
Quod de cetero electionem R. Caroli iu Norve- cl) Cfr. Chron. Pet. Olai, ap. Langebek, I. p. i 45.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.