1 54
I. CHRONICA
entibus, dixit omnia feliciter esse et perfectibiliter expedita, nihilque re
stare, nisi ut iter arriperent in patriam redeundi. Tunc dissentione gra
vissima inter eos exorta, ab invicem discesserunt, ipso Magistro Carolo
cum quibusdam eorum ad patriam divertente, aliis iter assumptum ver
sus Romanam Curiam continuantibus f),
Erat tunc Romae quidam Birgerus Magni de Holmis «), tunc, vel
certe statim post Decretorum Doctor effectus, qui cognito processu, ad
audientiam Nicolai Papae illam rem detulit, et Praeposituram impetravit.
Electus autem Vpsalensis, Magistro Carolo reverso, de confirmatione Con
cilii contentus, munus consecrationis accepit ; sed non longe post coactus
est a suinmo Romano Pontifice, confirmationem petere, et Pallium reci
pere. Scripsit enim Papa Nicolaus in hunc modum :
NicoïaUs &c. dilecto filio lohann i Benedicti, Ecclesiæ Vpsalensis Praeposito, ad
eandem Ecclesiam per Capitulum Electo salutem Scc. Veniens ad Romanam Curiam et
praesentiam nostram dilectus filius Canutus April v), Canonicus Vpsalensis, artium Magi
ster, procurator tuus, exposuit nobis, quomodo, dudum vacante Ecclesia Vpsalensi, per
obitum quondam Nicolai, ipsius Ecclesiae Vpsalensis Archiepiscopi, Capitulum ipsius Ec
clesiae te in eorum Archiepiscopum concorditer elegerunt, quodque tu pro confirmatione
et provisione super hoc obtinenda, tuos procuratores cum aliquibus aliis eis adjunctis,
constituisti Carolum ïngevasti et dictum Canutum, Canonicos dictæ Ecclesiæ, qui de
berent accedere pro confirmatione hujusmodi ad cum, pro quo major pars Germani»
se declmasset. Et cum certum esset eis, nationem Germani» fere totam nos verum
Christi vicarium, Romanum Pontificem recognoscere, et nobis obedientiam praestitisse
dictus Carolus nequitiae et malignitatis spiritu ductus, ad damnatam Basiliensem conven-
ticulam pro hujusmodi confirmatione accessit, ac super hac eorum litteras impetravit.
Quapropter ipse Canutus Videns se deceptum, et de hoc ipse et socii ceteri pessime
contenti ad Romanam Curiam accesserunt, nobis hæc prout acta erant exponentes.
Nos igitur commendantes dicti Canuti et suorum sociorum probitates et devotiones, ac
praefati Caroli nequitiam et perfidiam reprobantes, tibi scribendum duxjmus, nos esse
dispositos recipere te ad gremium Ecclesiæ, et habere loco boni filii nostri, ac provi
dere de præfata Ecclesia person» tu», dummodo damnes et improbes præfatam con-
venticulam, et eorum damnandas litteras et provisiones rejicias et asperneris, neque illis
utaris quoquo modo; sed nos pro summo Pontifice et vero Christi vicario, et Roma
nam Ecclesiam tuam matrem et magistram sincero animo recognoscas, ac ad nos desti
nes pro 'tu» electionis confirmatione et provisione, quam libenter faciemus, si devotio
nis filius esse volueris. Nos enim ita erimus favorabiles et grati tibi, circa debitum
Cameræ Apostolic» et aliis rebus 'quibuscunque, Ut de nobis debeas merito esse con
tentus. Dictum vero Canutum cum sibi adjunctis, qui honorem tuum et statum dili
gunt, suscipias cum omni favore recommissos. Datum Rom» apud S. Petrum 8c.c. x ).
< <) Cum Nicolaus V. omnes eïecliônes et dis
positiones ecclesiasticas, hocce intervallo factas,
ratas pronunciaret, etiam Carolo Ingevasti, q U ;
”praeposituram quandam” diu gesserat, beneficia
collata confirmat. Hinc tamen Birgero Magni,
cui Praeposituram vacantem Papa inter hæc con
tulerat, nullum praejudicium creatur, cfr. Bullam
dat.Romæ d. i Apr. i44g. apud Celse, Bullar, p. 191 .
u) Filius Magni Birgeri, proconsulis Holmi-
EIBER
ensis, Canonicus Upsaliensis et Juris Doctor Pe-
rusii, hoc tempote in curia Romana Pap œ Sub-
diaconus. cfr. Or. Conr. Rogge, in Monum. Ben-
zelii, p- 108 . Tandem Episcopus Arosiensis obiit
1464. v. Stiernman, ad Hist< P. Nigri, p, 72 ,
v) Sic.
x) Data *448. Altera enim Bulla de eodem
negotio data r d. i44g d. 1 Apr., quam jam citavi
mus , aetatem hujus Bullae confirmat.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.