ERICI OLAI
147
Idher Naadh vaan Dakin oc herre Niclis Rigvardi *), vaan Samkanik , med thetta forscriffna
cerende, bidiandei Idhra Naadh med alia odmyukt , at ff fore Gudz skidd , St. Erikz oc Kir -
kionne bestandk, ttnnen thet til godhe soom giort cear. Oss hoppœs, at thet cer Gudi takt oc fram
deles skal Idhre Naadh val takkas , ncecer ff mannen utrSnen. Wij without at Idher Naadh
haan (honom) for i cerende utrSnt haffver. Haan haffde gerne sielff til Idher Naadh faridh,
utan haan reddis at siSn skulle faarlosth varda oofelighare an haan nu acer, thy Jaar haan
offner til Pawans gaardh , trSstande uppa thet Idher Naadh loffuad haffde warom affidnont
fadher. Harmed befallen wij £fc. Scriptum sabbatho LXXtrna o).”
Rex vero infra quatriduum certificatus aliunde de morte Archiepi-
scopij rogavit per secreta sua postulari in Archiepiscopum Dnum. Tho-
mam Episcopum Strengenensein, adjungens, quod si quem eligerent aut re
ciperent præter velle ipsius, scirent eum sibi et Ecclesiæ ubilibet adver
sarii). Rescripsit autem Capitulum, quod eum alias fama fuisset, Dnum.
Archiepiscopum lohannem esse defunctum, et mentio fieret de Dno. Tho-
ma Episcopo in Archiepiscopum assumendo, evidenter apparuit, eum
nunquam ad hoc consensum praebiturum. Receptis igitur his Capituli
litteris cum prioribus, Rex coepit, sicut promiserat, Electo et eligentibus,
et Ecclesiae Vpsalensi multipliciter adversari, sicut in multis litteris hinc
inde directis, et ab utraque parte receptis, et in multis instrumentis et
processibus luculenter apparet. Nec fuit via aut modus, ut Archiepiscopus
Oiavus ad Ecclesiam suam Vpsalensem posset habere regressum, nisi quem
Dominus dignatus est aperire, ut suscitato eidem Regi adversario in re
gno, ac sic demum superbissimo Principe humiliato, Archiepiscopum ad
mitteret vel invitus. Idem tamen Archiepiscopus, cum regnum intrasset,
et ad suam Ecclesiam rediisset, exposuit se pro Rege plus quam credi
posset, et pro ejus restitutione et perpetuatione in regno, usque ad mor
tem fidelissime laborabat, sicut partim in superioribus est expressum c ).
Postquam Rex Ericus coepisset etiam Dacis esse molestus, et tentas
se! intrudere pro Rege Ducein Bugislavum Pomeranum, nepotem suum ex
fratre d ), et ipse egressus e) Daciam, omnem thesaurum trium regnorum
apud Dacos depositum asportasset, Daci, eo repudiato, scripserunt, et per so
lennes nuncios, quasi in persona Consiliariorum trium regnorum, vocave
runt Christophe rum Ducem Bavariæ, nepotem Erici ex sorore f), ad
suscipiendam Coronam, Sceptrum et principatum trium regnorum, quæ
gubernaverat Rex Ericus g). Hæc autem scripserunt Daci et tractave
runt cum Duce Christophen), ignorantibus et irrequisitis Consiliariis Re
gni Sueciae, promittentes nihilominus eidem tria regna indubie assignanda,
rogantes ut indilate et in potentia properaret in Daciam, opem, si opus
esset, contra Erici Regis laturus insultus. Ille vero suis rebus praecipi
tanter ad haec ordinatis, cum multo Bavarorum comitatu Danorum per
venit in fines, ad dignitatem quidem Regiam, et regni administrationem
mox
*) Nicolaus Richardi, Scholaslicus Upsal. saluta
tur in Bulla Martini V. an. ,427, ap. Celse 1 . c.p. 178.
«) Aci litteras hasce dat. d. 28 Jan. i 43 i respon-
Rit R. tricas lirteris dat, Hafnice d. 25 Febr. e. a,
ap. Spegel, Skriltel. Bevis till Bisk. Chrön. p. 52 .
b) Litteras R. Erici Capitulo Upsaliensi da-
tas ad manus habuit auctor:
Oenist Wij hördum, at han (ErkeBiskop Jenis)
ailijdin var, livilket Wij vähl vis Lum förr än i-
dhert bud nu kom, tlia skrifvum Wij idher genist
°ch radhum til en hedel’lijkan dandeman i then
stad, sva som är Biskop Thomas af Strengianäs,
tin Wij wistom für sant, at ther hafde bade Wij Oct.
Och Kyrkian ocli Bijket och j alla wähl varidli mä-
dher besorgde, och skrifvum Wij edher medh, at
logen J hall epter vart r&dh och villia, vildum
Wij vara Kirkionne och idher närstandande med
alla godo ; giorden j thetta äkke, tä vildom Wij
rama kirkionne och rijksens bästa war Wij kiiii-
num.” (Spegel, 1 . c.) cfr Celse , Bullar, p. 180
c) Cod. 2. 4 . desunt.
d) Bogislaus VIII. -f l 4 i 5 .
e) Cod. 4 . regressus.
/) Catharina p i 4 j 6 . üx. Johannis D. Bavariæ.
g) Liltexæ Senat. R. Dan. dat. Korsöer d. 28
i 458 , ap. Hvidtleld, ad h- a.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.