ERICI OLAI
ne dilatione ducentes cum gaudio ad Morasteen, coronatum in regni so
lium sublimarunt, anno Dni. MCCCXCVI. die Dominica post festum
Magdalenæ y). Deinde juxta patriæ consuetudinem et municipalium Le
gum ejus continentiam, regalia praestitit juramenta; regnum deinde cir
cumiens , promisit et juravit ornnia, quæ ad boni et justi Regis officium
spectant, se fideliter impleturum. Accepit etiam Regina eidem nepoti
suo uxorem, filiam Regis Angliæ z) Philippam, pro qua afferenda mis
sus est de Suecia, tanquam principalis, Dominus Thuro Bengtson a), qui
virginem eandem Regis nomine desponsavit, et cum eo duo Milites de
Dacia, cum quibusdam Praelatis et decentissima comitiva. Quam venien
tem in Daciam Rex Ericus et Regina, cum favore et honore debito sus
ceperunt, et regali magnificentia Lundis nuptias celebrarunt, circa fe
stum omnium Sanctorum, magna nobilium multitudine ad nuptias con
vocata h).
Anno Dni. MCDX. decollatus est Dnus. Abraham Broderson in suder-
Juthia , ante castrum Sunderborg, pro suis demeritis c), per Regem Eri-
cum, vivente adhuc Regina, cui dilectus multum erat idem Dnus. Abra
ham, solus pene inter Suecos feudum aliquod habens a R.egina. Habuit
enim Hallandiam, Werendiarn, et alias terras multas.
Anno Dni. MCDX1I. obiit Regina Margareta in navi sua apud Flens-
borgh, pace facta cum Holsaticis, in vigilia Apostolorum Simonis et Ju-
dæ , ex peste d).
Anno Dni. MCCCXCVI. Ericus, filius Ducis de Pomerania, nepos c/J
Waldemari Regis Daciae crudelissimi ex filia, et nepos Reginæ Margarets
ex sorore, in Regem coronatus. Anno Dni. MCDXIL plenam regnorum
administrationem suscepit, mortua scilicet Regina Margareta, quæ prima
omnium haec tria regna conjunxit. Hic quidem lascivus et vanus, ad hae
reticam pravitatem facile inclinatus, etsi omnia tria regna, male regendo,
vehementer afflixerit, regnum tamen Sueciæ præ cæteris inique gravavit,
in cujus incolas, etiam ad decrepitam ætatem et extremum vitae termi
num, latrocinia exercuit et crudelissime spoliavit. In quem finem ca
strum Wisborg, statim in principio regnandi, ablatis violenter a civibus
duabus turribus civitatis, erexit, effectus finaliter pirata de rege, ab ini
tio regnandi usque ad finem, toto conamine studuit militiam exstirpare
regnorum, et usque ad dejectissimam servitutem humiliare. Pro qua sua
inten-
ÿ) t). 2.1 Jul. De inscriptione ln pul is Mora
sten, qui in memoriam electionis II. Erui, ad-
Imc remanet, vide litteras Notarii Publici de an.
nT) Henrici IV.
«) Bielke, R. S. Senator, Legifer Uplandiæ.
I) Secutus est Noster Chronol. N:o 12. qüæ
ad an. i 4 o 6 , circa Festum Omnium Sanctor, (d.
1 Nov.) nuptias celebratas dicit, quas ölii in Cra
stino Crispini, seu d. 26 Oct., determinant.
c) Pro forefaclis. Chi 'onol. N:o i 4 . cfr. Chro-
nol. Nio 10., quocum consentit Diar. Wazsten.,
èum „crudelissimum milbem” pronuntians, „qui,
proh (Jr)te*, cum vixit, mullum tyrannice se lia-
( Inonol. N;o „fuerat, lota vita
atbn” vidi
III ,,Ha?c
, quem in cor-
sua magnus virginum et.puellarum stupra
‘diron, Holsal, ap. Westphnlen, qv I]
videns Rex, ad extremum dolum’ quer..
gerebat contra dictum Abraham militem, ipsum
s ‘upro accusari fecit et obindedecapitari, quia
de
dc
liic miles p lures habebat in Suecia famulos,
quam Rex”.
d) D. 27 Oct. — Cod. 1. ad calcem paginae»
eadem mariu addit:
„In vita Dni. Clpiionis, ex ordine Sti. Salvatori*
in monasterio Wastenensi, qui conscripsit vitam
beatas Katerinas, tilias S. Birgittas. — Contigit cum
staret in oratione in monasterio Wastenensi ante
crucem, quæ sita erat sub clioro beatas virgini*
ad australem plagam, orando pro vivis et defun
ctis et spiritualem volens olferre orationem pro
Dna. Margaretha, Regina Norvegiæ, Svecise, Da-
ciæ. Ait crucifixo: Domine mi Jesu Christe, quam
libenter orarem pro Domina mea, Dna. Marga
retha Regina jam defuncta, si sanctam esse licu
erit. Cui vox de crtice : I u noli eam condemna
re, Cum ego eahi non condeinuavi. Illa niea e-
rat. Pro ea lac et tu similiter.”
Cfr. Diar. Wäzsten. ad a, i 453 . ReVel. S. Bir»
gilt» in fine»

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.