I IO
I. CHRONICA
propter defectum justitiae oppressis et pauperibus ministrandae, quam ille
nunquam per se, vel per alium exhibere curavit: Tum propter implaca
bile odium in Consiliarios regni, quos usque ad mortem persequebatur,
propter justitiam, eo quod eum ad viam justitiae et meliorem regni gu
bernationem reducere niterentur, quos propterea, uxoribus, liberis, domi
bus et rebus spoliatos, eiecit a regno : Tum propter multimoda perjuria
et promissionum suarum transgressionem : Tum quia truculentissimo ho
sti hujus regni se conjunxit, et sua tractabat consilia, et monita sequeba
tur. Propter hæc igitur et alia quam plurima non diutius toleranda, ha
bebant eum pro juste et legitime deposito, et regio honore indigno, ac
regni regimine spoliato.
Ne autem regnum ipsum transferrent ad alienigenas, videntes Filium
ejus superstitem in eandem cum Patre sententiam convenisse, elegerunt
nepotem Regis, Dominum scilicet hunc Albert um *), qui regnum de
fenderet, terras ablatas reduceret, ac regnum ipsum ad unitatem et con
cordiam revocaret. Quo electo ad hanc tandem concordiam est deven
tum, ut Rex Magnus partem regni pro sua sustentatione et status decentia
retineret; Albertus vero regnum gubernaret, et nomen Regis officiumque
haberet, et reliquum regni pro sua et regni utilitate possideret. Quibus
omnibus Rex Magnus cum filio suo Haquino assensit, et inviolabiliter ob
servare promisit, juravit et aperte firmavit, et aliquanto tempore sic ser
vavit. Dicunt tamen aliqui a ), Regem Magnum huic concordiae et ordi
nationi nunquam praebuisse consensum, sed a primo introitu Dni. Alberti
statim contiadixisse, et quantum potuit repugnasse, et demum cum exer
citu occurrisse, quando et captus est, et demum, nedum jure, sed et fa
cto, regni possessione privatus. Ecce! finis hujus Regis tam gloriose et
concorditer electi, de quo illud creditur, in Revelatione S. Birgittæ fa
cta, prædictum: „Erit sicut asinus coronatus, nobiliter quidem educatus
sed posuit maculam in gloria sua.“ Et nota ibidem adjunctum: „In ele
ctione quatuor indebite observari, quæ sunt: Inordinatus arnor, prudentia
simulata, adulatio stultorum et diffidentia de Deo.“ Item ibidem: „Dico
tibi de duobus regnis, in uno est electio, in altero hæreditas. Primum
ubi est electio, destructum et afflictum est, quia verus hæres non elige
batur, et hoc fecerunt partes eligentium, et cupiditas ambientis b ) re
gnum.“ Vide igitur nunc, quantum afflictum est regnum Svecise sub hoc
Rege, qui, svadentibus Ducalibus et prudenter ac juste se cuncta gessisse
et vindicasse glorian tibus, in favorem Ducum electus est, occiso filio Re
gis, quantum ad necem Principum innocente, qui jam antea assumptus
fuerat
ria dat consilia potioribus regni, ut Rex suis ab prædo coronæ et bonorum regni. Quarto, quod estis
excessibus corrigeretur: proditor iamulorum et subditorum vestrorum, qui fi-
”Vadat unus vestrum vel plures ad Regem dicendo: deliter serviebant vobis et Filio vestro, quos tradi-
Nos habemus aliqua dicere vobis, tangentia salutem distis voluntarie in manus inimici eorum pessimi,
anima? vestræ, quæ rogamus vos sub sigillo confes- cum tota terra Schanæ, pro cujus malitia et fallacia)
sionis tenere.— Vos habetis pessimam famam in toto nunquam eo vivente, tute poterunt securari. Si decre-
regno dicentem, vos habere et exercere naturalem veritis peccata ista emendare et terras alienatas re-
coinnuxtionem et turpitudinem cum masculis contra vincere, serviemus vobis".
naturalem dispositionem. Quod verisimile videtur z ) Idcirco Albet tum, jure materno, ad stir-
ex eo, quod plus diligitis quosdam viros, contra Deum pem Folkungicam relemvlus est.
et animam propriam, quam propriam uxorem. Se- a) Chron. Rhylhm. majus, p* by.
eundo, dubitare potest, an habeatis fidem rectam; b) Sic. lege: ambientium. Ita Revel. L. IV.
quia interdictus ab Ecclesia audire missam, intrastis C. 3.
nihilominus Ecclesias et audisti» missas. Tertio, estis
/

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.