Torn, II,
26,
ERIC! OLAT
101
Ducis Erici parvulum puta triennem vel circiter, tenens in gremio, avi
sui Magni Ladulaas nomine nuncupatum, quem offerens conspectui to
tius multitudinis congregatae, eleganti sermone prorupit in laudem Du
cum defunctorum, praecipue autem Ducis Erici; quanta videlicet erat
gloria huic regno, de talium dominatu. Multa in speciali et generali ad
ducens, quibus animos audientium poterat ad eorum compassionem, favo
rem et complacentiam inclinare: et quantum praejudicium, damnum et
jacturam regno intulit , qui tales ac tantos Principes ei abstulit, quantum
que dedecus in perpetuum duraturum regno imposuit, qui tales taliter
trucidavit. Deinde subjunxit, notorium esse, quis ille fuit, qui tantum
nelas, tale opprobrium, tam irreparabile damnum intulit huic regno; et
quam indignum esset, si ille, vel aliquis de posteritate sua, regni guberna
cula possideret. Adjecit etiam talem ac tantam regni injuriam, Deo au-
xiliante, partim vindicatam, et si quid restaret s non esse negligendum.
De parvo etiam Domicello quidpiam peroravit, sperans, quod certo mo
res et animum patris sui et avi sui assequeretur, eorum in omnibus imita
tor. I une quasi per viam Spiritus Sancti tota multitudine acclamante,
hic puerulus assumptus est in Regem, omnesque in continenti ejus se fi
delitati et servitio astrinxerunt, castra et munitiones, quas singuli tenue
runt, illius manibus assignarunt /).
Tam Rex Norvegiæ Ha quinus his diebus a vita discesse
rat g), nec alium reliquerat haeredem, quam filiam suam, matrem hu
jus novelli Regis, quam Dux Ericus habuerat et reliquerat uxorem.
Continuo igitur affuerunt Noricorum legati, qui totius regni Norve-
giæ incolarum commissione et sufficienti,mandato, eundem juvenem Ma
gnum assumpserunt in Regem h). De jGotlandia, quam Rex Birgerus in
Daciam fugiens, ultimate reliquerat, nulla fiebat. Regi novello difficultas,
cum jam totum regnum Sueciæ, non tam Regem Birgerum deseruisset
quam esset ab eo desertum. De Scania vero sic se habet. Eo enim an
no, quo iste Magnus eleclus est, scilicet anno Domini MCCCXJX. Rex
Daciae Ericus obiit, qui sororem habuit Regis Rirgeri, et cujus sororem ha
buit Rex Birgerus. Cui anno sequenti, scilicet MCCCXX. successit in re
gno frater ejus Christoferus, habens 1res filios, nempe Ericum, Ottonem
et Valdemarum. Ericum fecit creari in Regem, ut seeum pariter regnum
gubernaret; sed tam filius quam pater inhoneste viventes, et regimen pes
simum exercentes, destituuntur a regno /'). Nam Ericum nobiles regni ca
ptivatum incarcerarunt; Christoferus vero fugit in Alernanniam, unde
sumpto auxilio gravissimis bellis Daciam impugnavit. Tunc Daci ejus
impetum ferre non valentes, assumpserunt in auxilium Comites Holsatiæ,
Gerardum et Johannem. Valdemarum vero filium Ducis Slesvicensis ad
huc
f ) Cod. i. 5 . f n margine: Therine Kon. Magnus
stau feste tue Edbcr Konunger skall s värj e Kyi -
kiorn «ch L. ost rom, Hèrroin orh menige mamie,
ocsamlykte theslilces rnedli Rikisens Hadhe oc Al-
nioghe, nur u Erixgatu skal ridhes i Swerve ,
som j laghboken Stander. Themie liouungh Ma
gnus Hertug Enks son bescgledhe lhennalagh medh
siU konunx insigle perpetue duraturam.
g) An. i5k) d. 8 Maji. c f r , Torfæus, IV. p. 45o.
h) Anno j5 19 in curia Episcopali Opsloensi
G d, 6 Julii, priesen U llucissie vidiuc luge—
burgi prœsto erànt H. Sveciæ Senatores, Carolus
(Hat) Episcopus Lincopensis, Canums Legifer
( V estroGotbiæ) Ericas Tliuresson (ßielke), Siggo
Ilallstansson. Stephanus Röreksson (Legifer Su-
deritlanniae) Gislo Elinœson (Sparre) et Kanutus
Posse, tjni mandato omnium Svecorum (allra
Svirikis mannaj constituti confirmarunt et
consenserunt electionem R. Magni in Regem Nor-,
vegiæ. Cfr. Instrumentum electionis ap. Thorke-*
lin, Anal. Norveg. p. 48.
i) Cfr. Suhm, 1. c.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.