ERÎCI ÖLAI
97
nu valida eos hostiliter invasit, multos rusticorum occidens, et Nobiles
quosdam captivitati subjiciens. Et cum multa mora fieret in bellando,
villam quand am proximam fecit incendi, ut ignis pugnantibus luceret per
noctem. Miles autem quidam Boetius nomine, suas partes interponens ,
cessari procuravit a pugna. Conversus inde Rex rediit in Ostgothiam, et
putans se jam finaliter triumphasse, constituit satellites et stipendiarios,
quos filius suus eduxit a Dacia, per civitates Ostgothorum. Et cum di
xisset pax et tranquillitas vel securitas, repentinus ei supervenit interitus.
Nam strenuus ille et victoriosus Miles Kanutus Forse q) , ex parte Duca
lium, irruit super eos, qui Sudercopiæ et propinquius a Rege fuerant con
stituti, et captos abduxit, spoliaque divisit. Quod audientes, qui Linco-
piæ, Skemngiæ et aliis minoribus civitatibus morabantur, cum festinatio
ne per viam, qua poterant, regressi sunt in regionem suam, Regem relin
quentes cum filio desolatum. Tunc Rex Birgerus, relicto in castro Ste-
keborg filio suo Domicello Magno, cum Regina transfugit ad Vijsby, mul
tis etiam nobilibus et potentibus pariter cum filio dimissis in castro. Sed
supervenientes continuo adversarii dura obsidione castrum undique conclu
serunt. Rex autem quam primum venit in Gotlandiam, omnes naves, quas
habere poterat, victualibus et pugnatoribus oneravit et versus Stekebor«-,
ut hoc conservent, ire praecepit. Sed mox ut inter rupes applicuerunt
præavizati adversarii eorum, a suis latibulis dissilientes et impetum in eos
lacientes, in suum dominium redegerunt. Quibus auditis Rex et Regina
pavore nimio consternati, doloris angustia dum turbarentur, Dapifer Brun-
ko eos animans et consolans, respondit se in persona contra Ducum ex
ercitum pugnaturum, asserens, ob adversos casus, qui acciderant r), non esse
dolendum. Qua pollicitatione Rex admodum exhilaratus et plurimum
confortatus, quasi certus de victoria, jussit omne robur exercitus, quod si
bi reliqui erat, omnemque robustam juventutem arma capessere’ et in u-
nam quasi novam militiam cum Dapifero conjurare. Conquisitis’ igitur ol
nmiquaque navibus bellicosis, tribus scilicet liburnis, ac aliis multis ma
gnis et parvis trieribus, multo ingenio aptantur ad pugnam, et propu cuhs forùssmus mumuntur. Sicque victualia cum annis in multa abun-
danüa importantur, ac demum multo milite onerantur, ac ad littora Sve.
cana tendentes, non longe a Slekeborg, quo tendebant, optata tranquilli-
a e perveniunt. Sed quos admisit maris et ventorum tranquillitas, exce
pit intemperata s) bellorum tempestas. Continuo enim parati ad praedam
affuerunt Ducalium militum animosae cohortes, bellumque gravissimum
est commissum, et longa conflictatione milites utrinque lassati, nulla quie
te media recreantur. Tandem viri Ducalis exercitus super trabes et
fundarnentum firmissimum, struem quandam altissimam aridorum ligno
rum subtili ingenio componentes, navibus Regis incensam applicari fece
runt; quam tarnen illi, longo a se tempore multo labore distentam, de
vitare conati sunt; S ed deficientes viribus, instrumentis et armis, nec va
lentes diutius reluctari, navibus igne consumptis, adversariis dediti eo
rum navi jus excipimur ab aquis. Quorum capitanei, scilicet Brunko,
Ulffo,
dem E>£ tL n 4, IW ' D ( ax ,S 2 S. Tatii gerbnng 1. e. p. â5a. 2 5 7 . Subm Xtl. p.
obiit iSSo Trk ln TT™ 16 s 1 ùccessor l5 '-7, r) Messenius male: insiderent.
• 1 l6oo ‘ vid. Chronol. JN:o u. ad h, a . Cfr. La- «)
i5 7 .
Tom, //.
Cod. 4è et Messenius: inopinata,
25 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.