go
I. .CHIRONICA
ga, et molendinis, cjuæ a nobis idem titulo permutationis habuit, in quarum recompensatio
nem restituit ipse curiam Lkeby »), Item bonis Dominas Hadhvix o), et suis haeredibus
dimissis per nostras patentes litteras, et bonis pertinentibus ad Dominum Tyrgillum
quondam Maiscalcum, curiis Baaldanes p) , colonis in duabus curiis in Sucnnum efc«
Item medietatem redituum provenientium de villa Yisby et ferra Gothland!* ad
tempus praesentis placitationis. Aliis vero terris, castris et reditibus regni Sue-
ciæ nostris usibus remanentibus, ita quod ratione terrarum , castrorum et re
dituum , eidem fratri nostro homagio Nos pari manu et conamine, et jn solidum nos
astringimus. Et si alterum nostrum mori contingat, tunc terrae, castra et reditus prædi-
cti ad superstitem integraliter revolvantur. Item placitatuin est, quod idem frater no
ster in terris suo dominio dimissis, nulla castra de noyo construat, nec nos in terris
nostris versa vice. Quodque omnes regni Sueciæ incolae, in cujuscunque dominio fuerint,
gaudebunt suis libertatibus et juribus, quibus gaudebant ab antiquo, eo salvo, quod ex
caussa rationali subsidium peti posset et suscipi de subditorum beneplacito et assensu.
Praeterea in terris nostris Dominus Rex frater noster nihil praecipere, vel mandare si
ve judicare debet, nisi ile suis hominibus, et his quae superius nominatim sunt expres
sa. Nec debet castrum sive munitiones, vel terras aliquibus in perpetuum, vel ad tem
pus vendere, impignorare, extra manum suam ponere, vel alienare quoquo modo. Qiue
omnia ipsi fratri nostro facere volumus et servare. Item omnes Milites et Armigeri u-
triusque nostrum libertates et: jura habeant, quibus usi fuerunt ab antiquo. Item omnia remis
sa. Item omnes diligendi. Captivi omnes dimissi liberi. Est etiam placita tum , quod Magni
fici Principes et Domini, Ericiis Daciae , et Birgerus Sueciæ, Dei gratia Reges , Christb-
ferus Dux, Gerardus Comes Holsatiæ, Henricus Magnipolensis, et Nos mutuo nos ju
vabimus contra quemcunque hominem nunc viventem r), consiliis et auxiliis opportunis.
Castrum vero Norcopiæ /) inchoatum debet penitus demoliri. Datum et actum dic et
loco præmissis /).
Anno MCCCX. TempZarii inventi sunt hæretici et occisi tria millia
et amplius u).
Eodem anno Agnes , filia Regis Birgeri v), erat in defensione mona
sterii Skogh. Item idem monasterium destructum a quibusdam volenti
bus eripere confugientes, qui ex continenti decesserunt x).
Circa festum S. Michaelis anni illius reversus est Rex Birgerus, con
tentus de tertia parte regni et aliis, quæ in tractatu contenta sunt. Dux
autem Ericus accepit in partem suam Vestgothiam, Daal, Vernielandiarn,
Hallandiarn, Calmarniam et Smalandiam. Dominus vero Valdemarus
Stokholm et partem Uplandiæ , Finlandiam et Ôlandiam etc.
Anno Dni. MCCCXI. Dux Ericus, egressus a patria, visitavit limina
sanctorum, quo tempore erat etiam in Curia Dni. dementis Papæ IV.
quæ tum viguit in Wienna y). Et rediens per Alemanniam, in multis
in
ro SSI a . an. 1307,- i5og. Dein in Sveciam migra
vit, ibique diem obiisse supremum credimus. Jn
litteris enim hoc tempore datis nomen ejus haud
raro occurrit. Cfr. Dalin, II. p.'.175, 58i. C. Schütz,
Hist. Rer. Brussrcar. p. 54-.
n) Harg, (Cod. 2. 4. et Messenius; HarfF.)
Sponga et Ekeby, paroeci æ Uplandiæ.
o) Cod. 4. et Messenius Hadwe. Domina He-
devigis, Comilissa de Rawensberg, relicta Dni. Tor-
killi Canuti. Cfr. Chron. Rhythm, maj. 1. c. p. 26.
p) Hodie Fâllenas, præÜiüm paroeciæSorunda,
Sudertnanniæ.
q) God. 2. 4. desunt. Prædia varia, quorum
mentionem beie omisit auctor, enumerat Huidtfeld.
Ex hisce luil Abylund, prædium paroeciæ Rom-
fartuna. Westmanniæ.
r) Messenius male: venientem.
^ omne ;. P ræf *¥ N:o 2 ; Nvcopiæ.
t ) Nomma fidejussorum vide — - - -
, y y-- ' . rT \ a P* Huidtfeld,
l e. Instrumentum pacis, Helsingburgi paiillo post
nutæ, d. 17 Jul. e a. apud Hadorph Allog. ad
Cliron. RhyLbni. p. G. 1 &
v) Hæc et proxime sequentia in Cod. 2. 4.
desunt.
v) Hujus filiae nomen et fata hactenus histori
es nostris non innotuere. Unde .supple Rosen
hane. Kon. Eangd, p. 27.
x) Quinam fuere non liquet. Sine dubio vero
buc periment litterae hoc anno d. 17 Jun. dalæ a
Rhyzelio . Monasterio!, p. 65. citatae, quibus Dnus
Petrus Magnusson „fill straft' för sitt förbrott e-
mot Skokloster“ prædia quaidam eidem monaste
rio legavit.
y) Chronol. N. 12. 16. ad h. a.'

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.