ERÏCÎ OLA!
89
leges obsidione dimissa et pace inita recessissent. Dux Ericüs vocato fra
tre suo de Holmis, cum exercitu inde assumto, convocatis fidelibus suis,
expeditionem dirigit in Norvegiam tempore hyemali, quo omnis aquarum
congregatio equestri exercitu posset intrepide pertransiri. Congregaverunt
et Norici agmina sua, contra quos directus quidam Dominus Bero «) ex
parte Sueorum, de Noricis triumphavit. Tunc castro faciliter recuperato,
tradidit illud cuidain Alemanno Militi, et in continenti mandavit Re
gi per nuncium v~) et litteras, interrogans, utrum esset contentus et
permittere vellet eum quietum in possessione sic adepti castri, et ta-
îter reassumpti? Tunc Rex et Dux, convenientes in unum, tracta
verunt inter se et de hoc et de aliis, ut pax exinde inter eos perpe
tuo perduraret. Dux igitur Ericus considerato, quod Deus pacem ei ex
omni parte dedisset, cogitavit amovere a se stipendiariorum extraneorum
multitudinem effrenatam. Fecit ergo Ludosiæ curiam *) solemnem more
suo, omni humanae laudis praeconio praedicandam * in qua donaria more
regio spargens, et stipendia suis commilitonibus largissime diffundens,
quosdam vero ex eis Milites creans, omnes cum multa gloria remisit ad
propria.
De concordia trium fratrum et divisione regni y ).
, ® ri0US '* V,Uem ”“* Duces Sueorum, omnibu, prmseutes litteras inspectu-
ns salutem i„ Dommo sempiternam. Noverint universi, quod anno Domini MCCC X
I. kalend. August, apud Helsingborg!, , inter magnificum Principem, Dominum Birgerum
egem Sum», fratrem nostrum, et Nos, super discordiis hactenus i) motis et habitis, ex-
‘t,t,t tabler placitatum. Inprimi, quod Ips. habere debeat cum omni jure et dominio si
ne d,minutione quahbet, terras infrascripta,, scilicet Helsingi.nl, Fiedrunciiam, tres pro
vincias m Vastmann, a, qu„ prius habuit, totam dioecesin Strengeneusem et castrum Nv -
copiae, terram Ostgothiæ et castrum Steleborg a), terram Vi,ibo il, insulam VisinxS
Grennat), Wijsthd) et Tueth.s), terram Nydiuuge /), terram Finwidiæ g), terram Veren.’
due 4 ), e, terram Gothland!* cum Visby castrum in Wiborg, it., q „ od nol)is eipo „ sos
p enar.e refundat , si qua, pro US, bus ,) ipsius castri constare poterit nos fecisse, Item
omnia bona sua patrimonialia ct acquisita, nec non et partem in monte cupri k ), qua, ipsum
liæreditario jure contingit; his, quae sequuntur, exceptis curiis, videlicet Sirntmxö f) ins
la Mdrkö, insulis concessis Henrico Borgravio de Strömberg «), curiis Harg et^Spon-
ti) Hunc Beronem laudat Chron. Rhythm.
„ riia tog Hertug Erik :
Ok vijste mot honom Her Barn a
Han kunde väl vägen ok giorde thet gärna -,
Konungen (H a qui nu s?) hade honom fordrifvit.
Tha var hans nampn i Palis skrifvit
At han var en mästare i boka list.“ . .
Hic Bero, Norvegia oriundus (Suhm I. c. p. 620)
m Svecia dein vitam degens, forsan idem qui Ad
vocatus Strengenensis salutatur in Diplom. io 25. Vi
xit etiamnum x 33 l. Cfr. Stiernman, Hofd. M. p 07.
v \ Cod. 2. 4 . nuncios.
x ) Curia. Hof.
J/ Litteras sequentes, hactenus male lectita-
as, ] nprimis quod ad nomina locorum attinet,
restiluimus. Easdem Historiæ suæ ad h. a. inse-
1 P r °iixiores vero et mala lectione
Ä.Ä Laee " brins ’ '■“■p- 8 ”' el
z ) Cod. 2, 4 . actis.
«) Cod. 4 . Stegeborg.
b) Cod. 4 . addit Vesbo. Westbo et Widbo,
territoria Smolandiæ.
c) Paroecia Smolandiæ, ad lacum Wettern ubi
recentioribus temporibus oppid um ejusdem nomi
nis exstructum est.
Tom. JI.
ti , ^ Sir 3 ' et Mfssenius inale: Brennewist
Hod.e Wista Härad , Smolaridi*. ßreil ^wi st.
e ) X veta Hårad, Sniolandisö.
dingiæ.
/) Cod. 1. 4 . Nydingie. Messenius male: Rv-
f 1 IP . J
f) Messenius perperam: Finlanrlise.
u -iV i r ®. nd - > Flnveden et Niudung tria Smo-
laudiæ territoria antiquitus notissima.
l) Cod. 2. vicibus.
MÄfc h0di ' Koppar befgrf,
o-- ^ C . 0(i ■ ^ et Messenius: Suninxö. Simünxö vel
feijmonso, praedium insulae Mörkö (Myrkön) in
Sudermann ia. In litteris dat. Sudercopiæ a, i5 55
p. 1 * V* , a ocfavara corporis christi ”upplåter
Enk Karlsson, Riddare , arlikom man Bandiet
ari 5 on , siTjorü kära broder* allan «in arfvedel ,
soin ban 1 Sijmonsöö fick, i Mörkö soohn lig-
giande , epter sin Syster, Fru Märitho.’’ Labenti-
bus annis liocce prædium familial Sturiorum ces
sit, novumque consecutum est nomen Hörnings-
h o 1 m, lia enim appellatur in litteris Stenonis Sturé
Junioris de an . 5 i 5 . Cfr. A. Blixén, Diss. de præ-
uio Hormngsholrn. Ups. 181 g, J r
m) He.n icus de Plotzke, Bur ggrav j us de Ström
berg, ultimus Ord. Teuton. Provincialis in Bo-
23 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.