PRAEFATIO EDITORÎS
Çuam amplius quadraginta annos serio optavi atque, quantum per mti-
neris administrationem lieuit, promo vere studui, Monumentorum Histo-
riae Patriae Medii Aevi colleetionern, ex Summi Regis gratia, Celsissi-
mi Principis munificentia atque Regni Ordinum desiderio, in publi
cum prodire, jam IV. annis sexagenario major laetus conspicio. Ut plau-
su, quem mereretur, excipienda foret, vel Benzelii, viri aa ejusmodi
opus nati factique, vel Ih r i i, acutissimi Critici, vel etiam Nordimi,
principis ejusdem auctoris, e manibus prodiisset, oportuit; verum si meae
jam tantillae famae et existimationis dispendium fecero, magnitudine au-
sorum, quibus excidero, atque propositi innocentia me consoler. Etenim
pretiosas antiquitatis nostrae reliquias aut penitus latere, aut dispersas non
sine operoso lahore conquiri dolens, eas collectas hoc opéré sistexe aggre-
dior, Divini Numinis providentiae adquiescens, si, quemadmodum me
longe supergressi, Langebek et Lager brin g, ultimis his dilectae
a me scientiae dicatis studiis immoriar. In collectione, quarn mine publi-
ci juris faciendi demum dies illuxit, textum ipsum ex Schedis N or dim-
anis, quae hune aecuratissime description. exhibent, dedi. Cum vero
praeterea paru in , quod ad illustrationen! ejus inserviat, submimsti ant, m
Proleoomenis et Notis periculum meae qualiscunque industriae facere ne-
'cesse ^fuit. Eo autem parcior in iisdem esse volui, quo magis fuerim
sollicitus, ut quain absolutissima prodirent ipsa Monuments, ex quibus
ipsis dein optima parabitur Lectoribus occasio suos in usus \ertendi quia-
uuid certum et posteritate dignum judicaverint. Etiam consultius duxi,
loca, quibus nihil lucis conciliari potui, intacta aliorum judicio relinque-
re, quain vanis conjecturis et inani conamine obscuriora reddere. Id au
tem in me sumsi, ut singulos dies, in vetustis his monumentis memoia-
tos, ad nostrum computandi modum reducerem, habita ratione tam Ca-
lendarii Romani, quarn Ecclesiastici, festorumque immobihum, mobili-
umque- quod Lectori commodum futurum sperare ausim. In textum ne
minimum quidem eorrigere mihi proposai. Quare peritos vix est quod ad-
moue am, menda pleraque, quae forte Typographi vel Correctors mcuriae
quis ' adscriberet, ipsis scriptoribus esse tribuenda.
Suscepti hujus negotii caussam et occasionem expositurus, materia
usa jubente, feror in memoria rn beati Nordinii, qui tot, nec uno in
renere, meritis conspicuus de praesenti etiam opéré ita meruit, ut absque
îius eoinmemoratione de ipso proposito dicere vix fas sit. Ad fata vero
»iri, inoenii animique indolem, delineanda omms quidem opera superva-
'anéa judicari poterit, postquam summus in hac re arbiter. Status ante-
bac Senator, Regiorum Ordinum Commendator atque Academiae Sveca-
, ae Octodecimvir, perillustris atque generosissimus D. Liber bare bu J-
mun dus Georgius Adlerbett, in actis R. Historian,«. , Anti-
auitatum et Litterarum Humaniorum Academiæ Vol. X. elegantisamo
rtdo hoc labore perfunctus sit; neque illustrius famae mentor, aeque Nor-
dinianae praesidium dari potest, quarn quod hujus Maecena us a,que etiam
atërius, status Secretarii, Provinciae Gubernator, s, R. ordnns de Stella

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.