6
XXXIII. OLAT PETRI
XXXIII.
Olai Petri Svenska Chronica.
Par nobile frafrùm Olaus et Laurentius Päri , a Nericia oriundi, Reformatiomsqùej
sub auspiciis Gustav* 1 ., in Ecclesia Svecana féliciter peractæ antistites > famam ex-
inde nominis perennaturam obtinuere. Yitam et res gestas in peculiari libro expo-
suit Rer. Hallman , typis eel. Stockh. 1726 in 4 :o. Eorum natu major Olaus in,
Regi Gustavo a seeretis et deinceps Ecclcsiæ Stoekholmiensis Pastor, denatus 10*0*
Clironici jam edendi est auetor. Primum Ille fuit Cancellarius Episcopi Strengnesen-
si s Matthias Gregorii ( Lillie ), cui Acta publica et Diplomata regni, vi muneris, olim con-
eredita erant, ex quo tempore, teste Hallmanno, credere fas est, Ilium ad fata pa
triae pristina enarranda manum admovisse. Inde facile apparet Ilium omnem..merero
fidem, si ea respexeris tempora, quæ ævo Illius fuerunt contermina. In historia an—
tiquiori Ericum Olai , Chronicon Rhythmicum Minus, et Chromeon Fetus Prosaicum
frequenter exscribit. Saxonem Grammatiam , qui ei Chronicon Danicum audit, plu-
ries citat. Opus suum consummasse Oleum Petri anno i 554 , qua fide nescio,
asserit Rev. Hallman. A pud eundem pag. 71 et 77 videbis graves de hoc Chronico
querelas Gustavs I. in litteris de anno i 554 ad Principes filios Ericum et Johannem
ncc non Laurentium Petri ArchiEpiscopum Upsaliensem. Observavit insuper Celsius ,
Olao Petri magnopere succensuisse Gustavum t quod migrationes Gothorum e Scandi
navia in dubium vocaverit. Magno præterea in honore fuit apud eruditos hocce Olai
Petri Chrouicon, et jam anno i55o Sei). Munstero innotuit, quod ex illius Cosmogia—
phia Univ. Basil, édita constat. Hvitfeldius id frequenter in subsidiiun vocat , nee
semel presse sequitur. Svethico licet idiomate conscriptum , in Svecia nunquam
hactenus typis prodiitr Contenta vero hujus Chromci ann. 1199 usque, ad fidem Co-
dieis Mscr. in Bibliotheca Regia Parisiensi asservati, Gallico sermone publici juris fe
cit Cel. Keralio et inseruit Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi.
T. I. Paris 1787 in 4 :o pag. 44 o, quæ deinde Germanice versa prodiere sub titulo :
Chronicon Èegum Svsciœ, ab Olavo Pétri fratre Laurentii Trici (Nericii) prims post re
formationens Archiepiscopi , qui vixit circa annum 1520 , nach enter Schwedischen Handschrift ,
heraus gegeben von Herrn von Keralio, aus dem Fransosischsn übersetzt. Hildburgshausen
1795 in 8:0.
Codices Manuscripti præstantlores , qui, in publicis et privates coÜectionibüs asser-
Vati, nobis innotuere, sequerites recenseri possunt. Horum XI priores Bibliotlieca A-
cademica Upsalierisis servat.
I. Codex Stiehimannianus. Pol. in donatione Celsianä. Codex sat antiquus, nitidus et fi-
guris in margine bene multis exofnatus. Olim ff once Petri Klint Pastoiis in Sundoy
1567, iit ex annotatione, propria illius manu in fronte operis exarata, patet.
II Codex N:o 12. Quarto in Collectionibus Nordinianis . Cura et impensis Arvidi Drake
in Hcgelsnm, ex Codicc, in Cancellaria Regia asservato, anho 10S j descriptus ab
A m brosio Palmbaum.
III. Codex Nio iS; Fol. Collection^ ejusd. descriptus a Jona Jonce anno 1 5 * 6 .
IV. Codex N:o 10. Fol. Collect, ejusd. a Johanne Johannis Pastore in Iljortö anno 1627
descriptus.
V. Codex N:o 7. Fol.
VI. Codex N:o 27. Quarto.
VII. Codex'N:ö 4%. Fol. atque
VIII. Codex N:o 252. Fel. Collect, ejusd. antiqua manu exarati.
IX. Codex Lideniams. Fol. in donatione Lideniana , ncc non
X. Codex IVingardianus. Fol. a Rev. & Nobil. Professore Carolo Fr. af Win gard, Biblio
thecae Upsal. donates , ab initio mutilus. Ambo præterea vetusta manu exarati.
XI. Codex Arrhmianus. Fol. vetustus, post fata Possesscris Petri L. Arrhtnii Fast, in
Fundbo, Bibliothecas Acad. Upsal. cessit.
XII. Codex Sernskioldiamis, Fol. in Bibliotheca Reg. Gymnasii Arosiensis. Coævus et opti
mal notae.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.