176
XXXII.
STORA
RIMCHRÔN1XAN
Ok giorde sik godan lijsa,
Ok qvado Sancti Örjas Vijsa: d)
I Gudz nampn farora vij,
Sina Nader begUrom vij;
Nu dragom vij til Stockholms by,
Gudh gifvi Konung Christi ern ey ville bortfly!
The LÖsn ok Märke a lade, e)
Hvad thet var hvar för androm sade:
Somblige hade Qvista ok somblige Halm
Sva komma the oppa Norramalm.
Thetta skeer om Middagz tijd tha XI slar.
Visselika vorde ther mang blodug saar:
Väracktoge Män lata sik ath Stadin lijda,
Ty Her Steen ville ey langer bijda,
Tha uthfor Skutor ok val C. Bata,
Ok fulle med myckit foick ok sate,
Alla blanka som en ijs,
Ty the ville vinna prijs.
Konung Christiern skip te sin Här i try,
Ok leth som han ekke ville fly,
En var til Skipz; en a Bergit; en ath S. Clara,
Vilde at ingen här skulde illa fara.
I Stockholm giorde the thesslijke,
Ok ville ok ekke vijke,
The lata thera Folek tilhopa sanka,
Ok II.M ok än mera med Skipp vanka:
Her Steen giorde ok sva,
Ty begynnar han mote them staa ok slaa,
The möttes manga a bada sijda,
Ingen ville fran androm glijda.
Stockholms Borgara til fota ginge,
Första ryck the then stora Ske rman finge,
Sva fast monde K. Christiern a Bergit byggia,
Ty Her Steens Baner motte draga til ryggia.
O huru fast the monde ropa,
Tha Hufvud-Baneren the möttes tilhopa!
Hvar bad annan grijpa,
Ok hvar ville then andra med handen strypa;
Manga matte tha sva sara flijpa,
Ty the för sprungo motte lör blodug saar
grijpa:
The stormade ok slogos ok tilhopa rände,
À mädan Skermen brände.
Thet var ekke stort under,
The Svenske huggo thera Broo sunder :
Thet slag motte sva hardeliga a gaa,
The Svenske orkade ekke staa,
Manga pa bade sijdor begynner besvima,
Thet Svenske motte saa rymma ;
The fingo stoor skade a bada sijda,
The Svenske lete sik til S. Clara lijda.
The Svenske konimo än en tijd tilhopa,
Ok begynnade sva saarliga ropa,
Herre Gudh nade oss för skada ok skam!
d) Riddar St. Jörans Visa. Cantilena Sancti
Georgii, Svethice, typis pluries expressa, apud
populum olim frequentissima.
e) Signa militaria in galeis pileisque figebant.
Ceterum de tota hac pngua eonsuli meretur Corri-
mentatio Jac, Röding , in Actis Acad. Litt. Hum.
Ok sva skyndade hvar annan fram.
Konung Christiern var i stora hoppe
Ty han var högt pa Brunckaberg oppe,
Svänske vare nider under,
Thet the fly var ey under:
Han motte Bergit väria med macht,
Ther med hafva Svenske litzla krafft.
The Svenske sampnas än ena resa,
Ok ville göra Konungen stora nesa,
The stormade til honom i thy,
Ok bado tha Gudh, thet han skulde fly,
The sökte til alle i sänder,
Ok tha miste Konungen tree tänder.
Ok sva snart Konungen omvänder,
The tre tänder fullo nider i hans händer.
Tha K. Christiern fick thenne vanda,
Sva kunde han ey länger standa,
Tha han kom i tolka nöd,
Tha vilde han vijka then harda död;
The qvarre blefvo, stode full harde
Ok sik manlika varde;
Skrij ok roop jak nog hörde,
The pa bade sijdor theras bänder rörde,
Ther var jämmer ok stort gny,
Hvar bad annan bortfly.
Förfall maglia valla,
Svenske kunne Baner ekke halla,
The kunde ther intet rinne,
Ther motte the fly annat sinne, f)
Jak stod ok saa ther oppa, g)
Thet thetta nionde sva tilgaa,
Gny ok jämber var tha meer
Svenskom tha thetta skeer.
Nu drager Danabroka aff Bergit nider,
Ther gaffz all Danmarckz macht vider.
The drogo äpter til S. Clara,
Ther monde the alla illa fara;
Svenske sampnas tha alle tilhopa,
Ok begynner oppa nya ropa:
Nu är Däner aff Danmark
Kompne til oss oppa släta mark;
Then som vil i Sverike länge boo,
Han gifvi sik nu inga roo;
Lätom oss nu tilhopa sanka
Ok lata friliga Svärdit vanka, h)
Hufvud-Baneren möttes tree sinne,
Ilvem Gudh vil liielpa han kan vinne.
Ekke ville jak tha gärna när vara
Förty ingen vilde annan spara,
Bloden motte öfver häuder flyta,
Föran Svenske kunde Danabroke slijta.
Strijden var tha svar med alla,
Sva motte Danabrok niderfalla;
Hard strijd matte thet valla,
Ty
Tom. I. pag. 177 sq.
f) Andra gängen. Iterum.
s) Auctor testis oculatus 1471.
ft) Codex 12 addit: Knwtt Posse fick Dana
broka och ath lian sloo her Staffan Benctsson i
hell. Han war en mechta örligx man.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.