CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS. 
Til ena Kirkia som heter Knutaby ; e) 
Ok han fast äpter drog 
Ok allan Hären nider slog, 
Ok meente sik sva vara frij, 
Ok sloo op handena i thy: 
Varen nu alia heel ok sail, 
Nu hafvom vij vunnit thetta spell. 
Ingen är nu i Sverike, oss tör möta, 
Alla viljom vij omkull att stöta. 
Ther näst ok ett Kärleeks JBreff 
Han til sina Hustru skreff: 
Käre Hustru, veet mik gar väl i hand, 
Vnder mik falla alla Land, 
Haff nu ett godt modh, 
Ty alla falla mik til foth ; 
Frögda tik aff ära, 
Mik hoppas tu skal i Sverike Krona bära, 
Skeer thet ekke i Vaar, 
Tha skeer thet vist innan ett Aar. 
Tree Strider hafver jak standit fast, 
Ok them vunnit uthan last; 
Ån staar mik en igen, 
Mik hoppas hon gör mik inte meen, 
Folek ok Tienare hade jak nogh, 
Tha jak mina Fiende niderslogh, 
Sva skulo the alla fara, 
Å hvar jak finner them vara; 
Var nu vid ena goda tröst, 
Tu seer mik en stoor Herre innan Höst. 
Ingen skal sik til homodh opväckia, 
Förän han springer öfyer alla bäckia. 
Then som sik menar standa fullt fast, 
Han faller opta med stoora last. 
Han sampnar sina mackt med alla, 
Ok later Hären til hopa kalla, 
XXX.M ok myckit meer, 
Han grufvar sik som thetta seer! 
Snäninga, Fiädringa med SJäda toma, 
Hade med sik til liten fromma. 
I magen thet förvist n'le höra 
The vildo Hafvor alf Kopparbergit föra. 
Sva the til Henemora fara, 
Bönder bade sina ok stora 
Ok gafvo oppa ingom nogra ackt, 
Förty the hade stora mackt. 
Henemora är en litin Stader, 
Ther var Erik myckit glader, 
Han talar til manga ok siger sva: 
År nogor som närmare tör at gaa, 
År här nogor fiärre eller när, 
Som minnes nogor hafver dragit i Dala med 
tolkin Här? 
Honum svarade en gammal Man, 
Som väl med Klooklieet tala kan: 
Erik, thet är sant i säyen nu, 
e) Paroecia Roslâgiæ in Dioecesi Vpsaliensi. 
/) Fahlun. 
g) Opboga Ström prope Arbogam Mälero il~ 
169 
Thet ey skedde i hundrat aar eller tu; 
I faan thet see omsider, 
Huru ider gaar för än i rijden nider. 
Then dagh ther var näst, 
Han sik tilreder som han kan bäst; 
Komber nu til Fala f) pa milar tva, 
Ok sva later Kopparbergzmän i Klockan slaa; 
Ospayader med allan sin Häär 
Var han them sva saara när, 
The mena han ey skulle komma, 
Sik til gagn ok nogon fromma. 
The sampnas tha med ena hast, 
Ok lopp hvar om annan fullt fast: 
Her Steen för them aff Dala drosr, 
Ok thera hall väl beslog, 
Illa monde them alla all' hiertat svijda, 
Ty leto the them snart lijda, 
Dala opsätte theras Baner ok stodo ther vider, 
Them lyste see hoo thet ville slaa nider. 
Erik Karlson thera Baneer sija tick, 
Han tok thet hardelika vider sick, 
Visselika fick han ther skada 
Ty han ville Dala-Baneer taga; 
Hans Folck fick tha stora nöd, 
Manga fullo ok blifvo strax död: 
The giorde vänning, the giorde tva, 
Ån ville Dala ok Her Steen fasta staa; 
The sände Bysso ok Fiji tillika, 
H var ville gärna om annan vijka. 
Ther begynna manga besvimma, 
Th a monde the alla snart rymma. 
Sva rymde han först med ena hast, 
Fick bade skam, skada ok last. 
Her Steen ok Dala-Män 
Vare ey meer än hundrade fäm, 
The tackade Gudli som med LilVit umainse! 
XV.C Pantzar the ther finge, 
Pa Hästa ok Släda var inte taal, 
Hvar som ville taga hade godt vaal. 
Her Nils Sture komber dragande med Dala 
macht, 
Vilde ok strijda med Erik Carlson Var hans 
acht : 
Thet skeer vid Ophöga Färja, g) 
Ther monde Dala sik manliga värja, 
Hade the alle tilhopa varit , 
Ingen hade tädan snappader farit. 
Erik Karlson ok alla med han voro, 
Fingo ther stora skam ok oroo: 
The rijdo fast sva rnanga mijla, 
Ok ey för än i Juletha h) hvijla, 
Ok gafvo sik inga ijla eller tijda, 
The med ett reed monde XVI milor rijda. 
Tha kunde väl en Qvinna, 
Sex eller Sin Hoffmän att vinna, 
The 
labitur. Anne potius Uppbo, diversorium & transi 
tas Albis Dalici? 
h) Paroecia Sudermanniæ. 
II. 43.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.