i 
CHRONICON 
RHYTHMICUM MAJUS. 
Tknckte hän paa ett annat fund, 
The gingo tilhopa ok skrefvo brefF, 
Sva snart theras bodh ath Danske ledh; 
The skrifvo Konung Karl tbesse BrefF tilhanda, 
1 het han skulde ater komma ok lösa theras 
vanda, 
.The ville honum för rättan Konung ater taga, 
Ok sva med honom til Danmarck draga; 
Plan skulde gifva them godli svar, 
Alla ville ratta thet som orätt var. 
Then tijd Konungen thenne tijdende fick, 
Han strax til Borgamastara i Danska gick ; 
1 \ erduge Herrer hören här til, 
Hvat jak ider sighia vil; 
Verduge Herrer ok Ehrlige Män, 
Vij viljom nu strax i Sverike igen 
Anamma vart Rijke med ära, 
Ok ey thet länger ombära: 
Gudh vil nu lata see sina mackt, 
Then dagen är kommen, som jak förr hafver 
sagt. 
Leth. tlla reda Skip ok myckin Kost, 
Ok seglade til Sverike med stora Lost, 
Honum fölgde manger för Sölfver ok Gull, 
Ok vare Konung Karl myckit hull; 
Ok tlier med en Elirlig Junkar aff Paaland, 
Ok kommo väl i Sverikes strand. 
Konung Karl lade mang Skipp för Stock 
holms by, 
Ther hörde man jämbe r ok stor gny. 
The ärliga Riddare aff Danmarck vare, 
Stora sorg i thera hierfa bare ; 
Med thet första var thet tyst, 
Hvat Herre som kom var ingoih vist; 
Somme sade: thet var K. Cln-istiern med sin 
här, 
Soriune sade: ney, Konung Karl är ther, 
Ok sva sade äldrig ert söm annan, 
Hoo thet var thet kom afF gamman. 
Hvat stora glädi the Svenske fingo, 
Thet the strax til Harnisk girtgo, 
Ok ville thet uthan ijla, 
Thet Konung Karl skulde i Stockholm hyijla. 
The ypperste Herrer i Danmarck boo, 
Stockholms Slott var thera roo, 
The tänekte a thera skada, 
Ok Harnisk a sik lada. b) 
The kommo med Konung Karl til daga, 
Hvar vij skullom en Höfvitzman få, 
Ta vore vij alle til rade sa, 
Konung Carl ater i Rijket taga, 
Thet monde oss aldrabäst behaga. 
Vij skrefve honom til hvad vår mening mon 
de vata j 
Hva/1 han vil oss ther til svara ? 
Vij lofvade alla ville honom tilhanda ga, 
Ök aldrig falla honom ifrå, 
Vij ville mandelig med honom standa, 
Om han ville komme liem til Landa, 
Vij lofvade alle med troo ok äre, 
Göra epter hans egen begare, 
Ville han thetta Rijke försvara, 
i63 
Thet monde them väl behaga; 
The sin ord i mang kar c) lade, 
Thet the skulde aldrik Sverike skade, 
The vordo frij ok foro hem med hast, 
Konung Karl til neesa ok stora last: 
Ty a IF thera söta ord 
Kom i Sverike ett stort mord. 
Konung Karl var För hastoger tha, 
Ty monde han skada ok neesa faa: 
Thetta är vist ok ther med sant, 
Aldrig hade Sverike bättre Pant, 
Hade Konung Karl liollit hart 
Ok ey släp t then Pant sva snart, 
En Läst Gull eller tva hade ey varit sva god, 
Som then litzlä Panten förestod. 
Thet monde alla Svenske Herra klägä 
J henna saarlig ok drapelig stoor skada, 
Sverike tha oppa nya fick, 
Med Danske fund ok tokit svick, 
Illa gatz Biskop Kätel ther aat, 
Ty vaxte ther aff ett nytt haat. 
Tha han thetta hörde, 
Han snart sik til Stockholm rörde, 
Ok talade til KonUngen med harda sinne, 
Sade thet han ther aff litet kunde vinne, 
Twy hvat skam i Sverike giorde, 
Om jak thet med sanna säya torde, 
Athlöye, skam ok skada 
Hafven i Syenskom giordt, manga skulo thet 
klaga, 
Jak ma väl med ider daga, 
Illa skall ider thet behaga: 
Vij hafvo vagit Lijff ok Godz alle i sänder, 
Svenske Män, jak ok mina Fränder, - 
Ok hämptat ider aff främmande Land; 
Oss til skada ok inte bestand: 
Nu huru darliga i mote oss hafven giordt, 
Thet hafvom vij med sorg alla spor dt, 
Sverikes Fiende epter edert sinne 
Hafven i släpt uthan vart minne, 
Flere Herber mange ok rijke, 
Aldrik faar Sverike tolka slijke, 
Vij hadom them belagt, ekke j; 
I Sverike ok Stockholms by; 
Ty ar oss allom thetta moot, 
Ty vij faam aff tolkom skadom aldrig boot! 
Ty sigiom vij Edher för thy 
Thetta är skam ok skade ny: 
Thy 
Honom hörige ok lydige ville vij vara: 
Ther gifte vij Breff ök Insigle öpä, 
AL thet stadigt ok fast skal sta. 
När lian thette budli fick var han ey seen 
EfFter vår vilja kom han igen, 
Vij Logo honom in èffter goder seder, 
Med ära ok prijs ok myckin heder, 
Vij aiitvarde honom Rijket i hander i 
Ok svoro honom var Eedh alle i sinder , 
Àt vij skulde honom huldskap ok Manskap 
hall«; 
Ok aldrig med lifvet frä honom falla. 
b) Påklädde sig, sibi induebaut. 
c) Anne par? list, dolus.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.