CHRONICON RHYTHMICUM MA JL' S»
i33
Litet for tlie Svenske pandit fingo,
Konung Erikz Fetalia i Brokirkia k) gingö,
För thet helga Korss, ok offrade tlier,
Aff thet tlie röfvade i Svenske Skär.
Litet äpter tlie alii Dören vände
Alt fiieras Offer tlier opbrände,
Ey giorde then Eldin skada tlia
A Altarekläde tlier under laa:
Korssit alt op i Blemor gick
Soin then Man som hade skollat sik;
Thetta maa hvar visselika troo ,
Thet skedde när tliet helga Korss i Broo:
Ilade offerit Gudi täckt varit
Jak menar tliet liade ey sya farit.
6l. K. CARL HYLLAS I KORRIGE, R, CARO
LUS NORVEGIÆ REX. EIAGITUR.
then Sommaren fick K. Cari Breif,
Som Alinogen aff Norge honom tilskrcff,
At vilde han til them komma,
The undfå honom med ähre ok fromma,
The ville honom gaa alla i händer.
Ok hyllen til Konung alla i sänder :
Han svarade them ater tolkalunde,
Komma til them thet snaraste han kunde.
Tha Konung Carl spöria fick,
Huru hans Folck pa Gottland gick,
Sina goda Man lot han samman kalla,
Ok möta honom i Arboga alla
Om Michilsmässo the r näst,
Hvar fiärde Man med Harnisk ok Häst:
Allom them tha sva behaga,
At lian ville til Norges draga;
Han tog med sik vid VC. Hästa,
Älmogen i Norge ey förgästa;
I Västergötland ok en hoop fara
För the Danske thet förvara.
Konung Carl trodde ey tha stort
Then Frijd the hade i Gottland giordt.
Konung Carl sidan Breff sände
I Norges Rijke alle ände,
Lot them alla vider vara ,
At han ville ther infara,
Ok hade forrammat sva i Lag,
När Biskophammar XLYI. Jornfru Dag: a)
Alla the synan Fiäldin äre
Them bad han sik möta thäre,
Ok komina til honom utart meen,
Ok felige til thera behöll igen:
Hvar hans Man vill ther ey vara,
Lijka frij skal han hem fara.
Sidan drog han i tliet sinn
Ginom Vermaland ok Solöyar in,
Ther nast in i Hedemark,
The Bönder mötte honom stark,
Ok bade honom Gudi välkommen vara
/) Paroecia Sc ( emplum Gothlandiæ,'
c) Die 21 Octobris.
H var han kom the hylladen- thäre :
The Herra honom hade Manskap sngt
Kommo ey tha som förre var lagt,
Vtan vara honom moot aff alla macht
A Breff ok Eede hade the ey acht.
1 IC. lot Konung Carl ther qyar,
The skulde taka thet Landit var,
Hielpa Ahnogen tiler at varia
At Fogthena them ey förhäria.
Sidan drog han epter thera rade
Ofver Döfra Fiäld som the bade,
Ok kom sva til Trondhem än,
Åpter Mortensmässa oin Fredagen; b)
Tha han kom Byn när,
Erkebiskopin mötte honom thär,
Han undfick honom ganska väl
Ok bad han komma häll ok sail.
Å livar Konungen framfar,
Almogen jo sva glader var,
At alle lofva Gudh ok ähra,
At han matte thera Konung vara.
Ån tha at Oaar hade länge Staat,
Konungen var tha engte faat,
The svoro ok alle oppenbar,
Bättre ärning var ey i Tiugu Aar,
Ån the thet Aaret fangit hade,
Afl' Konungens Lycka thet Vara sade.
Then bästa vägh hade Konungen then tijcla,
Som nogor man kunde rijda;
Tlier bare alla under oppa,
At vagin var sva goder tha :
Thet svoro alle the tlier inne boo,
Sva Aars plägade ther vara mycken sniö,
At ingen med Häst kunde fram fara;
Konungens Lykka sagde the thet vara.
Konungen sva i Stadin drog,
I Konungzgarden han Herbärge tog:
Sva baden med sin Sändabud beställt,
Tha han tlie Årende hade befällt,
Som för honum i Landit rijda,
Ok bestält hans Stycke pa alla sijda.
Allmogen sik nordan Fiäll sampna,
Til Konungens komma the alla fägna,
tian lot kostelika reda i alla mata,
Som han ville sik ther kröna lata:
En Deel aff Ridderskapet med Almogen halla,
Ok med them til Konurtgen falla,
Ey manga Here moot honum standa,
Vthan the som Slotten hade i handa,
Hade the hållit Åhre ok Troa
Tha hade the ekke giordt sva.
Thorssdagen för Catharina r) sva rede är,
Erchebiskopin aff Trondhem krönte honum thär,
Biskopin afl' Hammar hiolt med oppa,
Prelata ok Clärka giorde ok sva:
Han vigdes tha ok hylladis ther
b) Die i 4 No vemkris.
c) Die 20 Novembres.
II. 54.
Rätt

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.