i3z
XXXIT. STOÄA
RIMCHRONIKA'tf,
Han svarade them sva ther til,
At han henne fullelika halla vil:
Ån sände Konungen tva Riddare tha
Til Svenske, ok sagde til them sva:
Min Herre vil holla med fulla Krafft
Alt thet Her Olaff hafver ider sagdt.
Näppliga the Danske fran them vände,
Förän thera Sälskap Eldin tände
I Byn , hvar the gatto,
Thet var Svenskom illa til matto ;
Ther var tha borta bade Skärm ok Skraga, e)
Them matte sva myckit värre behaga:
The Danske thera Baneer utsla
Sva hardelika ath the Svenske gaa;
The Svenske tha i Steenhusin ära,
Manlika grepo the til väria thera,
Ehvar the Danske a Gaterna gaa,
The Svenske them döde skiuta ok slaa,
Danske ok Tyske störte i alla ända,
Å hvai't the moot Svenske vända,
Yid IIIC, Döden finge,
Aff the som atli the Svenske ginge:
The vordo ther aff sva HufVud-sky
Ok pakkade sik alla aff then By.
Oppa Slottet ok Klinten the alle gaa,
Sva underlikit Järteckn skedde ther tha,
I ena Kirckio varo öfver IIIC. Qvinnor ok Män,
The sago thet ther alla i sän,
Med thera ögon oppinbara
At Sacramentet svettadis rätta Tara;
Rätt som then Man i Möda är,
Ån mera Järtekn skedde ther:
Een Klokka ringde sik sieiff tössvär, /)
Sva at ther var ingen Menniskia när:
The skönista Beläte man vilde see
Rätta Dödzfolcks Färga finge the,
Å mädan Svenske i then nöd staa,
Tha var them then Färgan sva.
Tha the Danske Eldin i Byn tände
En stoor Storm rätt ath Byn vände,
Eldin dreff ath the Svenske sva,
The räddes at the skulde alla förgaa.
The fullo a knää ok innerlika bade
Jomfru Alaria liiälpa sik aff then vade.
Strax the i then Bönen äre,
En hvijt Dufva kom flygende thäre
Rätt moot Eldin, som starkast brände,
Xädrit ok Eldin strax vände 5
Rätt fra the Svenske likerviss Som ett snör,
Försanne thelta Järtekn vider foor.
Bland them alla var ingen tha
Som tlier förre nagra hvijta Dufva saa.
Gud förbarme sik öfver tolke oälire,
Som the Svenske förråddes thäre!
Seent the Danske moot Gudh förvinna g)
Thet mord, ther skedde a Barn ok Qvinna;
t) Spanska ryttare, ligna utrinque proclinan-
tia. Ihre in Gloss.
/) Thes.s värre, rnalo omine.
Alangastadz i Källara fans thet sva
At Aloderin när Barnet döder laa;
Som Qvinnor skulde Barnit föda,
Tha dogo the i tolke nöda;
Alangastadz ok sva bränna inne
Fattigt Folck halta ok blinde:
Hade the Svenske formodt sik then fara,
The hade sik bätter takit til vara :
Gudh han fögdit ok sva thäre
At ingen aff them, som aff Sverike are,
Til thera Lijff nogot ondt hände,
Ytan the Fattiga h) thar inne brände.
Om Morgonen the Danske förnummo,
At Svenske the ey sva förderfva kunne,
Skulde the them vinna med macht,
Flere hade the ther ater lagt;
Ett annat Radii the före fingo,
Ok begynte the ater däktinge,
En starka n Fridh the ther förvissa
In til nästa Valburgamissa;
Aff hvart Rijke skulde tha vara
XII aff Halmstada skulle tha fara,
Hvilket Rijke ratt hade til Gottland tha,
Thet skullit visselika ater faa.
XII aff the Svenske sik fongna jätte,
Om K* Carl ey volle holla thette.
Ther med skulde the Svenske hem fara
Sik med Gottland ey mera bevara.
Hvat Skip the Svenske hade tha
The Danske toko them alla fm,
Ok alt thet the i Skipin tin tu );
Hvat Svenske hade i Hüsin inne,
Thet matte the sielfve niuta tha,
The takkade Gudh the sluppo sva:
The legde sidan Skip hvar the funno,
Ok skyndade sik tädan hvat the kunno.
The matte tha skylla Magnus Green ,
Som them vulte tolket meen,
Ok giorde them ok Rijkit then vanda,
Skilde Gottlartd fra sin rätta Herres handa:
Bedia vij Gudh sva innelik,
Sva skilia honom fra Himmerik!
An mera oähra han tha haffde :
Konung Christiern Troskap ok Manskap sagde
Ok giorde thet med tolka liste,
At inga Svenske ther aff viste.
Epter Gudz Byrd XIIIIC. Aar
XL nyonde pä S. Oloffz Apton i) thet var.
Tha Danske pa Vissby Eldin tände,
Ok med Förrädilse tädan vände;
Konung Christiern sik ater til Danmark förde,
Moot Halganamässa sitt Bryllop giorde,
Aled Drotning Dorothea thet var,
Som Konung Christoffer hade för,
An vil jak här göra reda
Aff ett Järteckn i Gottland skedde,
Li-
g) Försona, expiant.
h) Codices 1. 4 . Fem.
i) Dk 28 Julii.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.