/
ÏIO XXXII. STORA
Ok för hans skull til Nyköpung fara,
Ok Drotzeten thet arinde uppenbara:
Biskopa bade Bengt ok tha,
För then skul ok göra sva.
Bankt monde them väl svara,
Han vdle thcra ärinde gärna fara,
Biskopa skrefvo ok Drotzeten til tha,
Hvat Svar the aff Marsken faa;
Marsken bad Bänkt ey vara seen,
\ than skipa honom raskelika Svar igen.
Marsken ginast tädan reed,
Till Västraars then ginasta leed,
Sina Juul hölt han ther,
Manga hans Vänir voro ther när,
The vore ther alle glade ok kate,
I fyra daga väl til mate.
Marsken fick ey länger bijda,
Han ville til Suderköpung rijda,
Han vilde jo vara ther tha
Then Herredag skulde ther staa.
ffha Marsken kom til Ringstadaholm nar,
Tijdende mötte honom ther ,
Huru ikarl e ) ok Nigels haffde samman varit.
Ok illa med ÖstgÖtha farit;
Ok drifvit in paa thera Fäste,
Oxa ok Koo thet allra mäste,
Hvat the hade i Ladagarde,
Annat Folck the ey lielier sparde;
Kyrkior ok Huus the upbryta,
En gin Bätt monde, tha nyt a,
Korn ok Spijssning thet ther var inne,
Alt fördes til Slottit i thet sinne,
ök sagde thet oppinbara,
At the ville moot Marsken vara :
Han trodde them ey til thet svijk,
Tha han them the Slotten fick.
Tha Marsken hörde thessa Saaa,
ö r
Illa monde the Iionom behaga,
Ok bad Gudh om sina Nade,
At hieîpa honom aff' them vade,
Sva ok hans Moder milde,
At hon honom styrkia vilde,
At han matte sva ther genom gaa,
At han ey skade eller nesa faa.
Sidan kärde han för alla thäre
Thet stora högmod ok Oäre,
Thet Nigils ok Karl honom giorde;
Thet lastade alla the thet sporde.
Tha ville Marsken jo framfara,
I Suderköpung uppa dagen vara,
Ok sände bud til Niels ok sporde,
Vij han sva mote honörn giorde?
Nils svarade sva ther til,
Ty han mik förderfva vil,
Drotzetvn hafver mik thet sagt,
At thet är hans falla acht,
Ok hafver Marsken Konungen försvorit,
e) Carolus Christeri Vase, Drolseti filius.
RIMCHRÔNIKAN.
Som vij hafvom alla korit;
Jak vd honom här in hielpa,
Häller jak skal ther om stiälpa:
Doch vil jak väl til Marsken fara,
Hvar han vil mik sva förvara,
At jak komber i mitt behald igen
Vthan skada ok uthan me en;
Skal thet ok sva tilgaa,
Tha skal han mik Gissla faa.
Tha Marsken thet Svarit sporde
Nielissa vilia han tha giorde,
Sin Broder f) sielff fierde til Gissla fick,
Sva skyndade Niels til Suderköpung sik,.
Marsken Niels tha athsporde,
Flvij han sva moot honom giorde?
Niels svarade: mik är sackt,
Mik fördärfva är ider ackt,
Mina Bröder ok Vener sva:
Thet vil ey an sva tilgaa.
Toktelika svarade Marsken tha han :
Thet skal bevijsa engin man,
Jak liafVer ider al ti j el til goda varit,
Ok aldrik epter idert värsta farit.
The gode Män ther vore när,
Förlijkte Nils ok Marsken tliär;
Niels svor ater stora eeda manga,
At aldrik meer moot Marsken ganga,
Ok lofvade honom uppa troo ok äh ra,
At äldre meer moot Marsken vära.
Som Marsken uppa ga tona gick,
Drotzetens Breff han ther fick-,
Thet samma Breff' lydde tha,
At Drotzeten hade forcent sik sva
Med Niels Stcnson ok lians Bröder alla,
The ville med Konungen lialla,
Med lijff ok macht läggia tha ther om viun,
At the ville hafva Konungen in.
Tha Marsken thenne tijdende fick,
Ekke myckit gladde han sik,
Tha var jo thet hans fulla acht,
At staa mote them med alla macht,
Ok trodde jo fullelika vara Gudz villa,
At Konungen skulle fra Rjjket skilia:
Thenna sorg hade han med sik inne,
Ok lot thet engin nian förfinne.
Aida om morgonin lian tädan reed,
In moot Skanninge then ginasta leed;
Niels folgde honom paa vägen mailer:
Marsken trodde honom ey tlies bäder,
Ok skildes the sva vänlika thäre,
At faa trodde annat väre.
4r2, DRQTSENS Fji KGF XSKjZ P, JDROTSFTl CAP TI*
VITAS.
Sidan tänkte Marsken med sik,
Vppa Her Christierns falska svik,
Ok bad Gud innehka i then vanda,
/) Turo Stenonis Bielke.
Sik

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.