io8
XXXII. STORA HIMCHR.ÔNIKAN»
Han svarade: jak besiglar hvaske litet eller
stort ,
För än jak veet hvat i hafvin giort,
I magin paa svadana ärinde halla,
Jak besiglar eller haller them ey med alla,
Hvat i hafvin giordt eller hafven i huga,
Tliet förkunner i morgon i Vårfru Gillstuga.
Jak bider Biskopa, Prelata, Riddara ok Svena,
Köpstadzmän ok alla Meena,
At morgon bittijda i ther varin,
Vid högxta bud thet ey sparin.
The kommo om morgonen alle samman,
Thet gick tha Drotzeten fast äff gamman,
Marsken honom högt athsporde,
Hvij han sva med hans Insigle giorde?
I goda troo fick jak ider thet,
I besiglade fran mik Halsingialand ther med,
Thet giorde i mik med onda liste,
Sva at jak ther afF ey viste.
Sidan lot Marsken them alla förstaa,
Han kunde ey länger förhallat sva,
Jak vil vita om jak skal rada,
Eller och lifva under Drotzetens nade.
Sidan sagde Marsken til them alla :
Hvar som nu med mik vil halla,
The fölie mik nu alle at dör,
The andre blifve inne qvar.
Marsken tha ath dören treen, i)
Ther blefvo ey mange inne igen,
Vthan Biskopa ok nakra andra faa,
The andra alle med Marsken g aa.
Marsken tha til Husit vände,
Biskopa strax til honom sände
Ok bado honom ey vredgas sva,
Vthan ater til them gaa:
Hafver Drotzeten giordt honom oskäl,
Vij viliom thet förlijka väl.
Marsken lot them ater svara:
Thet kan sva ey länger vara,
Mik maa ju en tijd förtyckia,
At Drotzeten vil mik altijd förtryckia,
Han var doch aldre i nakot kijff,
Tha jak sva opta vagade mitt lijfF,
Ok hafver lijdit sorg, nöd ok vanda,
För Rikzens gagn ok bestanda:
Doch vil jak i morgon til them gaa,
I Closterstufvun : sigin them sva.
Om morgonen lot Marsken sammankalla,
I Closterstufvun Rijksens Män alla,
The ok alle ther ingingo,
Ok aff honom höra fingo,
At aldre medan han lifva maa,
Ville han sielff annar för Rijket staa:
Ville the Her Christiern ther til hafva,
Tha skulde the honom thet fördraga.
Tha svarade honom alle sva:
Mädan tliet skal jo sva tilgaa,
i) Gick, ivit. Inde Tren, substantiv. Steg,
passus.
Tha vilia vij alle vid eder blifva,
Ok Her Christiern öfvergifva.
3g. carl knutson, rikseörestÅkda re. CÂ-
ROLUS CANUTI RE G Kl MODERATOR.
Sidan hyllade the ther Marsken alla,
Ok Rijksens FÖrstandare honom kalla,
Han skulde tha ensam Slott ok Lään hade
Skipta ok förläna, med Rijksens Radz rade,
Alle förnyade thera Slotzlofven tha,
Til Marskens hand skulde hon staa.
Drotzeten tok thet myckit til fara,
At Marsken skulde hans Höfvitzman vara,
Ok vart therföre illa vred,
Sva hans Son a) ok sammaled;
Ey han thet tha a hiertat lade ,
At han förr Marsken hyllat hade :
Doch lofvade the honom hade tva,
The Slotten skulde honom yppen staa,
Som the i värja liaffde,
Å när han them kralFde.
Ther med ändades thet sva thäre,
At Marsken ok Drotzeten skulde vara ther näre,
Ok bade saata Vänir vara,
Ok ingen sidan för them fara.
Gästringaland tok Marsken sva,
Ok fick tliet en annor tha ;
Ther med fick thet en ände,
Hvar ater hem tädan vände.
4o. carl knutsons ta g till dalarna.
CAROl.I CANUTI EARED t TIO IN DALECAR .
LIA A.
Ït ans Kröpelin foor til Aboo,
Then Vinter blelf han ther med roo;
Marsken ville ok ey länger bijda,
Vthan lot sik til Västerars lijda,
Sina Ambetzmän han sporde
Huru Dalakarla Skatten giorde?
The svarade honom ey seen,
At han stod aller mäst igen ;
The hade ok Mil giordt engin skaäl,
Förty the slogo ider Fougde ihäl.
Marsken, tha i Vpland skreff,
Til sina Svena manga BrefF,
Ok bad them strax rede vara,
Med Häst ok Harnisk til honom fara:
The torde ey länger bijda,
The monde strax til honom rijda.
Ginstan epter Mortensmässo d) uthan dvala,
Tha reed Marsken up i Dala,
Ok stämpde Dalakarla tilsamman,
Thet gick them uthafF gamman;
The tha sva rädde vare,
At Marsken ville illa med them fare,
Ostra - ok V ästradala böd Marsken tha,
Til
d) Carolus Christiern i Vase.
o) Die n Novembris.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.