©HIIONICOÎT IlHfTHMlCtîM
MAJtfg*'
9i
The Svenske gingo til rada tha
Om hvat the vile sla oppa.
Marsken svarade oss duger ey dvala,
Vij viliom til Fougterna om Husin tala,
Madan the ära nu alla liar,
Som them aff Konungen hafva i vaar.
Drotzeten svarade: i mages förstsa,
Aff Danske hafver jak förnummit sva,
kivat Konungen lifver eller är i Dödzens tvang,
Däktingan skulle ju hafva framgang;
Jak hafver förstandit at the villa,
At i skolen först Konungen hylla;
Sidan skolen alla hylla oss bada,
Til mins Herra Konungens nada.
Marsken giorde som han bad,
Ok hyllade Konungen tha i stad;
Sidan hyllade alla the andra trägne i )
Marsken ok Drotzeten a Konungens vägne.
5o. r,V ST NI N G A R NE ÖFVERLEMnAS TILL CARL
KNUTSON. AR.CES CAROLO CANUTI TrA-
HUNTUR.
Ther ändades ey meer tha,
Vthau vordo til rada sva,
Then Apton til Byn fara,
Om Morgonen alla i Suderköpung vara.
Morgonen kommo the ther samman,
Thet gick Foguta alt alf gamman,
Marsken kraffde fast uppa,
Ok bad sik all Slotten faa:
The svarade vij magom thet ey göra,
För än vij fa visselika spöria
Huru var Herre gick i then nod,
Om han är lifvandes eller död.
Marsken svarade: Yaren viss uppa.,'
At i skolen mik antingen Slotten faa.
Eller jak tager eder vara,
At i aldrik väl hemfara.
Fogtana bliknade i thera Kinne,
Ok hade gärna varit tädan i thet Sinne,
Thet kunde doch them intet forsla,
The skulle ju Marsken Slotten faa.
Olaff Finne tha framgick,
Ok antvardade Stäkeholm fran sik;
Sva giorde Folke Axevalla,
Han fick thet ey länger behalla.
Matthias von Kolen i hiertans sorg
Antvardade tha opp Elfvisborg;
Ivan Flamming a ) kallade the fram,
Ok krafde Stäkeborg aff han,
Han lotz tha vara tröst, V)
Sagde: i faan thet ey qvijda r) löösti
Marsken svarade ok vart vred,
Tu pakka tik liem tina leed,
i) An Thjägne, mimstri, tjenstemän?
a) Codices i. 4. Skåning.
l>) Modig, intrepid us.
c) An utan qvida, sine moleslia?
Jak ok mina Vänner alla
A ilia tik i afton bestalla.
Vahlen sagde til Flemming tha:
Arme Stympare, hvij later tu sva?
Huru vil tu halla Stegeborg i riöd?
Tu hafver livarte Ööl eller Bröd,
Ey i Apton än meer sider,
Vthan tu thet köper, eller aff androm bider,
Flemming tha med hiertans sorg
Antvardade them Stäkeborg.
Henrich Clauson sidan framgick.
Aboo han them ok fick;
Hans Kröpelin fingo thet svo,
Han lofvade liallat Rijket i troo,
Ok them badom ater faa,
När the kraffde ther uppa.
Ok hvilken thera ther faille fraa,
Tha skid de han thet then andra faa:
Blifvo the ok döde bade ,
Tha skulde han antvardat Rijksens Rade,
Eller ok hvem the til Höfvitzmart sätte,
Stadelika han thet halla jätte.
Ehoo nakot Slott tha fick,
Slotzlofven jo sva tilgiek:
Nils Stensson trodde the til ähre,
Ty fick han Stägeborg thäre,
Thet giorde Marsken för then acht,
Han hade honom godt svorit ok sagt;
Marskens Syster han ok tha hade,
Thess för Marsken thet sva lade.
Tuna Län d) fick Niels mäder,
Ok Trögden «) ty at hon var bäder,’
Ok Konunga Härad i Värend f) ther til,
För sanna jak thet sigia vil.
Han matte lifvat rijk ok sail,
Haffde annars Rijket standet val. g)
Then Fougten Västerars haffde,
Fick thet Marsken tha han kraffde.
Erik Puka the sidan framkalla,
Rjjkzens Radh trodde honom illa alla,
Kastelholm hade lian tha inne,
Som J förr i Bokinne finne,
Sin Slotzlofven förklaranden tha,
Huru han skulde sidan staa;
Haffde Marsken tha ey varit,
Ii i a hafde Erik tha farit.
Jak siger thet förvist,
At han haffde ther Ilnfvndet mist,
För Rooff ok andra stora Saka,
Som han haffde giordt mangen til omaka,
Ty var Drotzeten honom vred,
Manga flera saminaled.
Marsken honom väl altijd rönte,
Ån tha at lian honom thet illa lonte.
Si
ll) Territorium SmoDudlæ.
c) Terræ tractas in Fierdliuridriâ circa Ene-
copiam.
/) In Smolandia.
g) Codices 1 , 4. Ilafden annars widet väl.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.