8 
V. CATALOGUS REGXIM 
SVECIÆ 
riki. han war dôpter. i. Kyældu f>ær- 
ræ wid Hosæby ligger oc heter Byr- 
ghittæ. a) af Sighfridi biscupp. oc han 
skötte b) baghær c) allæn byn till 
staffs oc stols, d) 
Annar kononsær war. Æmun- 
dær Colbrænnæ. oc hæt by Colbræn- 
næ. at war riwar. i. ræfstum e) si- 
num at brænnæ hus mannæ. f) 
firidhi war. Æmundær Slema,^) 
t>y a l war sliskær K) oc eygh godber 
at bra. i) i. by mali han wildi ffræm- 
mise, oc han gôrdhe skiæl A) mællin 
Swerikis oc Danmark swa sum sighx. 
i. landæinærum. /) 
Ffyardbi. warHakun Rödhe. han 
war fôdder. i. Lifwini. Wistæhæræ- 
dôpter i the kældo widh Husaby 
ligger oc heter Birghitta aff Sancto 
Sigfridh Biskop, oc han gaff gænæst 
allan byyn till Kirkio. 
Annar konung war Emund kol- 
brænna. och het forethy kolbrænna 
at han war rywer i ræfstum sinom, 
at brænna hws manna. 
Tridhi war Emunder Slæma. 
Han war slitzsker oc ey godher. oc 
thra i thy male han wille fræma. 
oc han sàtho ramærke mællan Sve- 
rike oc Danmark. 
Fiårdhe war Haquon Rôdhe. Han 
war fôddar i Lifwine i Wistaherad. 
di. sdii 
De Rtgibus Christianis in Svecia: 
Olavus Skutkonung primus Rex erat , qui Christianus fuit in Svecia, Ille bnptizatiis fuit in 
fonte t qui Httsaby adjacct & Birgitt ce vocatur, a Sigfrido Episcopo donabat tum omnem vil/am 
ad pedum & sellant , i. e. Cathedram Episcopalein. 
Secundus R ex erat Emnndus Carbonarius, qui voeaiaiur Carbonarius , quod erat severus in ju— 
diciis suis ad comburendum domos virorum. 
Tertius fuit Emundus Vilis, qui erat avants & pertinax (non bonus ad eontradieendum) in iis rebus t 
quas voluit protnovere. Et posait limites inter Sveciam & Daniam , ut dicitur in illorum descriptions. 
a) Duo sunt fontes prope Husaby in Veslro» 
golhia, alter orientem versus a Templo CGC. pas- 
sus distans, S. Sigfridi dictas, in quo procul du-* 
bio baptizatus fuit Olavus Skölkonung, alter loti- 
dem passibus versus occideiltem, qui dicitur S. 
Birgittae. Cum autem post conscriptum hune Ca- 
talogum, quem ad medium Seculi X1JI. referimus, 
floruerit S. Brigitta, nescio quo casu hoc foiitis 
iioinen in ilium irrepserit» Cfr Lindskcs om Skara 
Stift. D. 2. p. 54. 
Il) Verbum sköta a Sköt , sinus, quod in sinttrtl 
tradere solebant festneam vel cespitem, qui emtione, 
donatione, vel alio quocunqtte modo jus dominii in 
alios transferebant. Jnue in Titulo liarum Legum 
de Jure Regio Sköta dénotât donare atque in Titu 
lo de Jui'e Agrario Skötning , donatio. Lalinortim 
inde Scotatio. Cfr Ihre notæ criticæ ad hunc Ca» 
talogum p. 3o. 
. c ) In apograplio vertitur genast, mox. Ex 
locis autem ab Ihrio allatis p. 5i. manifestum est 
Thagar idem significare, ac Ta, Tum. 
d) Pedum $£ Sellam. Omnibus notissimum 
est, hæc fuisse duo Episcopatus insignia. Reve- 
rendissimus Nordin in adversaries mscr. Staf ab 
Ulphilano Stavo, judicium, dérivai 8c scriptum 
putat Stava- Stola, ' quod etjam apud Ulphilam in 
Fragmente Knitteliano Rom. i4. v. 10. Tribunal 
signifient, unde idem foret, ac DomCapitel, sen 
ad Templum Cathédrale 8C Sedem Episcopalem; 
verum cum Jnrisdittio Ecclesiastica ante annum 
1248 in Svecia non obtinuit, minus arridet lisec 
opinio. 
e) Rytve in Germanismo prodigum, Ryfe apud 
AngloSaclisones frequentem dénotât; Raefst autem 
in veteri lingua nostra punitionem v«l poenam, 
Quartus 
unde Rif/ stating, Räfsta Bal kite, Titulus Juris Ostro- 
Gothici de puni ti one Legali. Catalogus Legifero- 
rum VeStrogothicorum postea edendus : Hann räf 
sti h war him aptir sinni giardi, punivit quemlibet 
secundum actionem suam. Cfr. Ihre Glossar. SvioG. 
in voce Räfsa. 
f) Veterem Iianc Norrmannorum consvetudi- 
ltem illustrât JJu Fresne, in Glossario Latinitatis 
Medii Ævii in voce Condemnare. Affinem Anundi, 
Olavum Sanctum immorigerorum domus in Nor- 
vegia coticremasse tradit Sturleso i Hist. Norv, T. I. 
p. 5q4. quod de Magno Barfot 8C Ingone Hâraldi 
idem adfert T. 2. p. 2o4. 368. 
g) A voce Lapponica S ternit, inclinare, deri- 
vatum vult Nordin, in adversaries mscr. atque idem 
ac Gammal, quod alterum erat F.mundi cognomen, 
denotare, quod in medio relinquo. S lem vinnimr 
lucrum inlionestum, fans est adhuc inter nos fre- 
quens. 
h) Cum in Postilla Olai Petri S lisku significat 
àvaritiàm, ità hanc vocem interpreter, relictis, quæ 
in aliam sententiam copiose disputât Ihre in notis 
ad liunc Catal. p. 45. 
i) In apographo legitur: oc thra. Thra perti 
nax in Junii Etymologico Artglicano. Thra, con- 
tradicere, unde trät sa, apud Vestrobothnienses. 
Jag thrâddes vid honom, contradixi ei. Nordin. 
k) Lex OstroGothica B. B, Cap. 27, 28. Skiât 
habet pro limitibus, unde Apographon recte va 
riât: sætho ramærke. 
l) Procul dubio respicit illam limitum recen— 
sionem, quam appendicis loco hic Legum Vestro- 
Gothicarum Codex exin b et, a nobis postea quoque 
edeudam. 1
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.