CHRONÎCON RHŸTHMïCUM MAJÜS 
65 
Kijket ville han ther med qvälja , 
At the ey motte Konung välja , 
Som the hafva valdt a ff aller, 
Ok thera Lagh thet sva halier: 
An vijsa oss Lagen sva , 
Lagmän , Häradzhöffdinga , Allmogetl ey faä , 
Vthan the vore med Lagom valda, 
Litet ville han thet affhalda ; 
Han satte ther til hvem han ville, 
Ty the kunde Lagen myckit spille. g) 
Ån ville han Sverike meer förderfva, 
Allan then skatt Rijket kunne värfva, 
Bönder skulle then i Penningar uthgöra, 
Them lot han til Danmark föra; 
Vthan sont nappast h) Foügtarna gaate i) 
Bespijsat Slotten i nagra maatte. 
För ärfvoda k) tok han Penningar sammaluud, 
Ty rottnade Slotten nider i grund, 
Ty var Rijket fÖrarmat sva, 
Reda Penninga var ther ondt at faa. 
Ok fans tha ey i Rijksens göma, 
Hvasken B reff eller indÖma, /) 
Hvaske Penningar eller Smide, ro) 
Ther Rijket matte tilltyde, n) 
Om them nöden trängde uppa, 
At them Ô rlog matte a gaa. 
Ok haffde han i Eedenjätt, 
Älska Gudh ok styrkia Kyrkiona Rätt, 
Ther med giordes Domherrana qval, 
The matte ey njuta thera JBiskopsvaal • 
Han satte til Biskop hvem han ville, 
Sva monde han sin Eedh förspille: 
En Dansk Biskop o) han til Vpsala sätte, 
The Clerke förderfvar för hans orätte. 
En annan Biskop fick han them tha, 
Thet var en Munk aff Vastena, p) 
Han monde länge för Kyrkiona rade, 
Til thes han doo; Gudh hans själ nade! 
Tha Capitlet forfoor thet meen, 
Strax valde the en annan igen, 
Thet var en god väl lärder man, 
Mäster Oloff q) sva heet han : 
The bado then Herra til Rom fara, 
The Resa ville han ey spara, 
Ok foor tijt the raskaste han maa, 
Med Åra undfick Paven honom tha; 
Han lot honom sitt Årende höra, 
Til Erchebiskop lot han honom göra. 
Tha Konungen thet sporde, 
Fulivred han sik giorde ; 
Han liaffde tha en Capelian, 
Her Arend Clemitson sva heet han. 
Argare B of ver var tha ey Präst, 
Som hans Lifverne bevijste ruäst; r) 
Skörliffnat han öffde, 
Dohbel ok Dryck hart ök pröffde, 
Manga Fetalià s) hult han til Sioo, 
Köpmän giorde the myckin Oroo, 
The toko them fraa hvat the atte, 
Ok kastade Öfver Bord hvem the matte: 
Hvåd Godz the förvärffde ther med, 
Lika halift behult han thet; 
Altijd svor han om Vars Herra dodh ok blod, 
Thet vulte then Stympare var ey god. 
Konungen fick honom sitt hofva Sinn, t) 
The förde honom til Arnöö u) inn, 
Vthan Clerkanes Tack skullen Biskop vara, 
Sva monde han til Vpsala fara: 
Tha han kom för Kyrkiona Dör, 
Sancte Erikz vrede mötte honom ther, 
Sina Hälsoot han strax fick, 
Ok siuker hem tädan gick. 
Til Arnöö the han ater förde, 
Epter dyra Mästare v) han sporde, 
Thet motte honom intet hielpa, 
Gudh ok S. Erik ville honom stielpa; 
I Arnöö tolde han then nöd, 
Ther bleff then orätte Biskop död. 
Almogen älskade Körningen ok svor. 
Litet them thet viderfoor, 
Han svor vara trygger ok troo 
Hvar then man i Sverike boo, 
Ok ey lata nagors Godz taka, 
Vthan thet skedde med Laga. 
The fattige Bönder i Sverike äre, 
Högeliga the thet matte kära, 
Konungen en Pänninge Stadga stichtade, 
Her Henrich Könsmark *) thet dichtade, 
Sidan then Penninge Stadga var sagt, 
Tha vordo mang Godz ödelagt, 
Rijket plagades med stora döde, 
Thermed ladis Godzen öde: 
The fattiga Bönder som ater lifva, 
Jempnstoor Stadga skulde the gifva; 
Ther förra hundrade Bönder bodde, 
Ther funnos tha näppliga iiugu gode, 
Jempnstoor Skatt vilde Konungen hafva, 
Som thet var lagt a förste daga. 
Gudh kunde ey Kona sva snart skapa, 
Fougden vilde jo henne taka, y) 
Bon- 
Bryta, violare. 
Knappast, vix. 
Kunde, valebant. 
Arbete, labores. 
Codex i4. Egendoma, opes. 
Clenodier. 
Codex ii. Tillythe. 
Johannes Jerechini. 
Johannes Haquîni. , 
Olaus .L&urentii, Arehipræpositus \ psaU- 
i) Cfr. Lagerbring , T. IV. p. lSjn 
s) Kapare, piratæ. 
t) Hotmän, Drabanter, Auiici, Satellites.' 
7/ ) Prædium olim Archiépiscopale , Jam Tri- 
büni Cohortis Prætoriæ, in paroecia OfverGran 
territorii Habo Vplandise. 
v~) Läkare, Medici. 
x) Königsmark. 
y) Ex Codice 4: 
Gud kunde ey Könä sva skapa, 
At Fogden ville henne för gilt optaka- 
JJ. 17 ♦
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.