;
56
XXXIÏ. STORA RIMCHRÔNIKAN
Med Konung Waldemar formant han sik sva,
Ok gafvo thera barn samman ther paa ,
Konung Hakon ok Drotning Margreta,
At Konung Waldemar skulle hans viliaveta.
Ok lata fullval taka vara
När the Svänske med Jômîrnn hemfarä,
Tha skullen them alla lata gripa sva:
Ther til lofvade han Konung Waldemar tha
Skane ok Halland fritt igén-,
Ok all Brefven ihed uthan meeh.
The sik tlier ey förra atskilje,
För än alt var giordt epter Kong Waldemars
vilja ;
Bade om Land, Slott ok Städer,
Ok han hade all Brefven mader,
Om Blekfhg, Lyster, Halland ok Skane.
Vee then bedröfvade Fafte ,
Söm sitt Rijke svä förderfver,
Ok tolkit mord epter sik ärfver f)
Paa sina Män honom tiäna j troo !
Honom är seent i vaan g) Himmerikis roo.
Ther til Konnfig Wälde mar bad han,
At han skulle fara til Gottian,
Ok tvinga Göthniska “til boot,
Tliy the giorde honom hr o et,
At the ey sva mycken Skatt gafve,
Som han viile afT them hafye.
Tha Komiiig Waldemar Slotten i Skane intog-,
Ok Kong Magnus aff them drog',
Tha sputtade honom gambla ok unga,
Ok kastade honom med rotha Koolunga, H)
Ok beskimpden med Vijsor ok Orde,
Thet var ey under at the sva giorde.
Kong Waldemäk sitt Folk uthe hade,
När the Svenske afT Rostock. läde,
Med tva stora Holka tha,
Tuhundrade Riddare ök Sfena öppa,
Som i Tyssland hemma vare ,
Ok skulle tned Jomfrun til Syerike fare.
Tha lot han allé grijpa them ,
Ok föras til Siäland hefn,
Somme tippa Borga fäste,
Sommé Uppä the andra Naste,
Ok hölt them tlief i tvange,
Sva väl Jomfrun, Som andra fange, f)
Mecliilborg sökte ther om daga
Ät han ville them löse hafva ,
Thet skedde tha ey för thess
An Mechilborg lade til Stigxnäs,
Med ottahundrade Riddare ök Svenä,
Som med upgiorde Hiälma i strijden f/ehä.
Ok ther til thera Hofva sinn, k)
/) Qui similes cædes post se relinquit, caiis-
satur, Ihre inteipretatur, ab ärfya, förvärfva
acquirere. ’
f) I lott, in sorte.
h) Brassica putrida.
}) Haue Ciu-onici iiostri narrationêm ignoras
se videtur Zag erbring Hist. Svec. T. III. pf 43- &
Sva drog han i Säland in.
I fiorton Vekor monde han ther bijùa,
Konung Waldemar torde ey med honom strijda.
Han härjade Landet alt omkring,
Til tfces thet kom fil Dagting*,
At han fick the fanga alla igen.
Sedan foor Mechilborg ater hem,
Ok bad the -Svenska heem fare ,
Ok halla thet honom lofyat vare,
Om the ville blifva ärlige män,
Eller aldrig sidan komma igen.
The foro til Konung Magnus samma stunele,
Ok förmante thet högsta the kunde,
Ok töko the tolff aff Radét inäder,
At hah skulle tyda tîiéss bäder-,
Som the med Konungen hade bestählt-,
Ok the andra Svenske med befäldt,
Thet värff til Mächiiborg lara,
Ok lofvade them skadalös vara,
Ok skylte the Konungen saarliké,
At /) Skane var kommet fran Syerike
Moot thera radh ok minne :
Ty tog Konungen 'Svadant sinhe,
The fyra ok tiugh bäste i Rijkét vore,
Them fördreff hah therföre
Aff Biskoppa-, -Riddare ok Svénå,
Som masta macht häde honom tiena ;
Ok ville them vid Lijff ok Godz skitja ,
Ty the talade moot hans vilja,
Ok them alla biltoge lade
För thet the honom sanningen s&de,
Ok then skada hat hade Rijkét giördt-.
Ok ey hollet them troo eller ord:
Sva fördreff han them alle tillijka,
Fran Godz -ok Hustru trängden them vijka.
Sidan the alla til Rostock lade,
Sya foro the tolff til Mechilborg, som lof vat-
hade ,
Alle til honom uthan fals,
Hvar hade en Binzel ni) om sin* Hals,
Ok sade: vij ära här a idrA nade,
Öfver vart Lijff ok Limar mage i rade,
Thet Vij eder lofvade, kunne vij ey halla ,
Ty gifvom vij osk i edra valla.
Mechilborg 'svarade them alla sän : n)
Ï hafyin oss hollit som ärliga män,
Thet ider Herre vil ider ök oss förråda»
Doch göra vij eder ey hiera onada.
Han togh them paa sitt Fäste
Ok liffde vid them allerbäste,
Vppa sitt Slott Svär in ,
Ok lot kalla the andra tijt til sin,
Som
contra, Krantzu narrationêm sécutus, Elisabetham
vento actam in Daniam fuisse tradit.
k) Hoffolk, comitatus aulieus.
i) Cod. 1. Swerike war uthsätt swa darlika.
rn) Bindel, vitta. Rep, fuit is explicat La
s’ erbring, 1. c. p, 4 qq.
n) Tillika, simui.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.