5o 
XXXII. STORA 
RI3ICKRÔNIKAN 
The syslade ther ok annat slikt, 
Som Rijkena var torfftelikt. a) 
Then tijd Hofyet ther förleed , 
Ok Brotzeten tädan reed, 
Ok saa i Landit hvat ther var titt, 
Rijkit var tha yfrit vijdt; 
The hade yfrit sysla tha, 
Them laa myckin Ôrlig uppa. 
The a Nyköpungz Huus varo, 
Toge Hertugarna ok baro 
Vthaff Husit a en Baar, 
Ett Baldekin ther öfver var, 
Ok satte them vthan Husit nidh: 
Här magin i Herrar kannas vidh, 
At the äro idra rätta Herrar, 
The äre döde, ty är verre ! 
Jak veet ey hvar ath i villen traa, 
I magen ider andra Herrar faa, 
Ok lata Konungen halva sitt Rijke. 
The svarade Sonen varder ok Fadrens lijke; 
Hertig Eriks son han liver än, 
Han är var Herre, vi arom hans män. 
Vij viliom honom tiena thet är vaar tarff, 
Thet rtiaa ingen dräpa sik til arlf. 
I Stockholm lotö the them begaa, 
I Byyakyrkian b) bade tva. 
Ther elfter om Vårfru dag, 
För Angist ok Blida slag,, 
Tha vart Nyköpnng gifvit, 
Godt Folck, raskt ok trifvit. 
Hade sik för Husit lagt, 
Ok hade thessa lundom sagt: 
Om the kunde thetta bevara,' 
The vilde aldrig tädan fara , 
För ån the Husit hade öde, 
Ther thera Herra blifvo döde; 
Ok slogo then Muur allan sva sma > 
Ok loto en Steen ey ater staa, 
Ther lörra stöd bade Muur ok Tinna, f) 
Ther kan man nu ey en Steen finna, i) 
The a Stakaborg ther varo 
Hullo Hiisit, än tha at hvario 
Nyköpung var gifvit, 
The hade Värck therföre drifvit,' 
Ok starka Blidor t) uprätt, 
Ther gick alt som the hade jätt: 
The stormade hade dag ok natt, 
Omsider var Kosten fatt, 
The ther uppa Husit sato, 
Thet var illt ok litet the ato ; 
The vordo trötte ok illa sare, 
Ok önskade at Jonkaren ther vare,' 
I then stad man. kunde honom fanga, 
Å huru them kunde sidan ganga. 
Man gör mängt then tijd honom tränger, 
At han gitter ey bidit länger. 
The sago at thet var ensvägit, f) 
Ok gato thet ey länger dragit. 
Tha dagtingade the langa stund, 
Sidan gofvo the Husit thessalund, 
At Jonkaren skulle fangin vara, 
Ok the skulle uthaff Husit fara, 
Hvart the ville med thera Hafyor,' 
Thet pröfvade the ther Husit gafvo: 
År thet Lekman eller Präst, 
Tha är ä hvar sik sielfvom bäst. 
The slogo then Muur allan smaa, 
Ok loto en Steen ey ater staa. 
Til Stockholm förde the han, 
Jonkar Magnus then ädle man, 
Ok lato honom a Stockholms Torn gaa, 
Ok loto honom alla Nade faa, 
Ther han torpte til sitt lijff 
Hans Fader vulte honom thet kijff: 
Fullväl vänte jak at the han föda, 
Ekke svälte the han til döda. g) 
Ther epter om Sancte Michils tijd, 
Vart en stoor väldog strijd 
Aff Däni ok Vpländske män, 
Jak tror al Skaninga minnes thet än: 
Däni tappade Siger ther , 
Skadan är opta för Dören när, 
Vidh Mörklan g, h) sva heter en Byy, 
The vordo ther fangne, som ey ville fiyy: 
Try Plundrade Riddare ok Svenar 
Vordo ther fangne, thet jak menar, 
Däni ok Tyd-zke ibland, 
Ok lofvadö alle med sina hand, 
At the skola komma in, 
Then dag man gaff them thet i sinn, 
Om ther komme ey Försaat uthi, 
Sva at the voro daktingade frij. 
Helsingiaborg vart tha belagt, 
Aff Vplänskom Mann om ok thera macht: 
Lund ok Skane ok Malmöya 
Loto sik tha gärna nö.yå. 
At the kommo thera SÖlff tha vid, 
Ok vordo ey brände i grund nid. 
Skaninga hade tha myckla oroo, 
Them gick ath hade Oxa ok Koo, 
Hästafoder, ööl ok Maat, 
Hvad the hade gick alt aat; 
Tha var ey digert mera tel, 
Folcket ville ok hem en deel 
Tha foor Drotzeten hem til landa, 
Konung Byrger vulte honom then vanda; 
Om 
a) Cfr. Hadorphii Ållegata, p. 13.' 
Z>) In Templo S. Nicolai die 8 Septeïnbr. 
c) Tinne, spets på muren, murorum pinna. 
Tinuarne af Templet in S, Bibliis Svecanis de 
Salvatore a Diabolo tentato. 
d) Tempore Hadorphii adhuc turris süper- 
erat, in cujus muro foramen conspiciebatur, fjuod 
dente porcino Dux Valdemarus apcvuerat ; sed di-* 
midium tantum operis ante mortem perfècit. 
e ) Kastmachiner, baiistsè. 
J) Envist, pertinax. 
s') Iterum de nece Ducum sermocinatur. 
h) Codex i. Mjölkelang.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.