CHRONICON RHYTHMICUM MAIL'S. 
4 9 
Tha hoff sik ater upp ett kijff, 
Tliet kostade sommom Godz ok lijff, 
Her Cnut Porse Lan kom ther, 
The viste ey at han var sva när; 
Han stridde ther med rättan mandom , 
The matte heller hafva varit i Rom: 
Somme män sva langan vidh, y) 
Omsider förgick the strijdh, 
Konungsens män the hade tappat, 
Then blefi ther döder som ther var skapat. 
The fingo them ther alla fleste, 
Ok bytte thera Yapn ok thera Iläste. 
Tha the andra the tijdender lrago, 
I Linköping ok Skänninge lago, 
Tha bruto the upp uk foro til landa, 
Ok Konungen satt ater i vanda, 
Släkaborg belådis tha, 
Konungen ok Drotning Märeta 
Rymde sva til Yissbyy, 
Jak troor the giordet förty, 
The vilde ey komma i thera Kloo, 
The Herra än i Sverige boo : 
The voro ater a thet Huus, 
Konung Byrgers Son Jonkar Magnus ok Her 
Benedictas, a) 
Ok med them bade Riddare ok Svena, 
A medan the hade Skott ok Stena, 
Thet skiptades med them ther före lago, 
Sva som the rönte ok sago; 
Manga fin go ther myckin skada, 
Som än tim ar manga stada, 
Hvar man stormar natt ok dag, 
Jak tror ther gifiz uth mangt ett slag. 
Tha loth Konungen Skipp ti ireda, 
Kogga stoora ok Bntza breda, b) 
Ok skepade ther a Kost ok Män 
Ok yflrit Vapn, ok hoppades än 
At han skulle gita Hnsit frommat, c) 
Ok gitit ther Kost ok folck a kommet. 
Tha the komm o i Göfha skiär, 
Järnskott voro Hertogans rnäu ther, 
Ok loto genstan til thera staa, 
Ok finge hvart Barn ther var iippa, 
Ok bytte the Skipp, Kost ok Kläde, 
Thet var Konungen liten giäde. 
klange Tydske voro ther ined, 
The hade full när satt ett vädh, 
Hufvudit til pant ä hvart Kroppen fore ; 
Nu ville the heller at the svore, 
At the skulle fara hem til landa, 
Ok komme aldrig i then vanda , 
At komma til Sverike ater igen, 
Jak tror the svoro sik ey meen. 
Tha fick Konungen thetta vetta, 
Röd, bleek ok manga letta d) 
Fick Drottningen, tha hon thet fr aa, 
Vil Gudh oss lata sva missgaa, 
Hvad skolom vij tha til rada taka? 
Drotzeten sade, oss skal ey skada, 
Jak vil nu sielif ena reso fara 
Ok them sva litit spara, 
Soin the hafva spart oss här til. 
Konungen sade : mädan Drotzeten vil 
Vaga sitt liif för vann heder; 
Alla the män var skada är leder, 
The skola alla med honom fara, 
Sva at här faa skola hemma vara. 
The togo tha Skipp livar the kunde faa, 
Häller stora Kogga än smaa, 
Ok loto them planka väl omkring, 
Ok skepade rätt sva thera ting, 
Som the skulle en Kamp staa, 
Vinna eller tappa, hvad heller niaa. 
Then tijd the 'kommo ther 
A händer e) Hnsit i Götha skiär, 
Tha kommo ther Hertogans män i stad, 
Jak tror the stodo ther ok ett bad; 
Ther liooff sik upp tha en diger flrijd, 
The giorde Flottar alf torr Vijd, 
Ok loto sva uppa Skeppen flyta, 
Skott ok Steen monde ther ey tryta. 
The värde sik mädan Stenen van, 
Ok ä til thess at Koggen bran: 
Tre Kogga brunno alla i sänder, 
Tha gingo the Hertogans Män a händer. 
Ok vore ther fahgne alla en ridh, 
Ther dugde ey länger thera strijdh. 
Brunke ok Yifyer Gärlax broder , 
Ok Lyder Fors en Hälad goder, 
Ok en Skytta beet Walram, 
The gäste tha ena andra hampn, 
Stockholms Torn thet raskast the gato. 
Å mädan the ther inne sato, 
Man gaff them Maat ok plägade them väl. 
Licke svälte man them ihäl. f) 
42 . MATTS KETTIZMUNDSOX, RIKETS BROTS 
och Forma h. Matthias kettilmunbi 
RE G NI DROTSETUS XT ERASES. 
Om Midsommaren skulle vara 
Ett stort HoofF innan Skara; 
Ther kom Rijket mästadeel 
Ok togo Her Mattis tel 
Drotzeta bk Förman; 
Rijkzens Rad tha valde han: 
The 
G Somlige leddes sa dervid, nonnulli ita c) Cod. i. Gitat husena föra mat, posset arci 
_ . </ , ^ obsonia adferre. 
fastidieruut. 
<r) Codices 12. i3. Jwngherren. 11 . Herman, 
i-i. En ung herre. 
b) Navigiorum grandiorum genera. 
d) Färgor, colores. 
e) Emot, .versus. Prreteritum ab Ihre in Gloss. 
/) Aikidit herum ad fatum Ducum, 
IL 
xo.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.