48 
XXXII. 
STORA RIMCHRÔNIKAN. 
Tlia läs le han T omit til fullast, 
Ok giorde sik sielfvan myckin last 
Ok kastade Nyckelen i the Aa 
Sva at han stod ey ater faa. 
Til Stäkaborg han tha foor, 
Then Gudli i Himmelrijke boor 
Bättre hvarjom sin skada han fick, 
Hämpne thet han a them begick! 
Tha leffde Hertog Erik 
Tree o) daga, sva sagde man mik, 
Föruthan Dryck, föruthan Maat, 
Thet var under han thet sva gaat; 
Ok Ellofva daga Hertog Waldemar, 
Jak tror at thet för then skul var, 
At Hertog Erikz pijna var mera, 
Ty vordo hans daga icke flera. 
Thessalund svälte han them ihäl, 
Thet saya faa män at thet var väl. 
Gudh gifvi them Himmerik 
För then harda död the tolde a sik ! 
Effter Gudz Börd Tusende Aar, 
Tryhundrat paa thet siuttonde thet var. 
Jonkar Magnus han tha kom, 
Ok med lionom mang Halad from, 
Hvar han laa med sin Här om natt, 
Man fick honom hvad honom var fatt; 
Han ville ey bränna eller röfva, 
Han ville heller förr pröfva 
Om han matte Hertogans män förvinna, 
Han ville nöduger latit med minna. 
Konungen moot them reed 
I Östergötland langa leed; 
Then tijd han them mötte 
Yoro tirera Hästa trotte, 
Tha lot han them andra fara, 
Ok lade nryckiu skatt uppa, 
Sva myckin, som honom Vart til rada, 
Tha hade Bönder litzla nada ; 
Å hvar the foro, tha bado the, 
At the skulle Hertugans män see, 
Var Herre vete them thera löön, 
Som the sielfva togo a röön. 
Hertogans Män komrao tha farande 
Yppenbara ok ey ovarande, 
Ok ville gärna med them strijda; 
Tha flydde Konungen ok torde ey bijda. 
Thetta var vid Skärkin, p) 
Var han Tysk eller Finn, 
The rände ä hvar ännar ned, 
Ok flydde sva bort om Holaved, 
Ok sva i Västergöthland; 
Huru them gick ther i hand, 
Thet varder här ginstan sackt: 
Bönder sampnade sina maçkt 
o) Codices i. 2. Nijo. _ 
p) Paroecia Ostrogothise, baud proculLmcopia. 
q) För få, admodum pauci. 
r) Slöt stillestând pä tre dagar , septem di- 
'erura inducias pepigit. 
Ok lade sik neder i Karlaby, 
The hade ekke huckt at fly. 
Floffmännerna voro ther aff faa , q) 
Then tijd Konungen thet saa, 
Tha tog han i dag til tre dagar, r) 
Tha foro the bönder hvar sina vägar 
Ok liämpte Foder ok somme Maat 
Ok skildes en myckin deel atli. 
The Bönder, som qvarre lago, 
Ena stund the om sik sago , 
Tha sago the Konungzens Baner thet kom, 
Tha lato the storlika illa ther om , 
At Bönderne vora ey alle ther. 
Vij seem , at Konungen komber här ; 
Ok skickade sik alle tha, 
The Hoffmän drogo thera tyyg uppa 
Ok voro främmerst i then Spetz: 
Then dag Konungen hade betz, 
Ville han tha ekke halla, 
Jak tror thet monde valla, 
At hade Konungen länger bijdt, 
Ok hade ey tha med them strijdt, 
Tha hade Bönderne vordit flera 
Ok thera häär hade varit mera. 
The kommo samman ok stridde fast, 
Natten kom ok Dagen brast, 
Tha satte the Eld i then Byy, 
Thet giorde Konungen alt förty, 
At hans Folck skulle hätter see, 
The saluge r) Bönder tha tappade the: 
The Hoffinän ther vare, 
Vordo ther'fangne ok somma sare, 
Ok Bönder vordo ther manga döde 
Ok somma foro hem med Krona t) röde. 
En unger Riddare heet Her Boo, 
Gudh gifvi hans Siäl nade ok roo ! 
Han togh ther i dagh millan them 
Ok sidan foro Bönderna hem. 
Konung Byrger var ey seen 
Ok foor thet samma ater igen 
Ok lade sitt Folk i Köpstäder ned 
Ok vänte tha sik godan fred. 
Tha Hertugans män thetta frage, u) 
The för Nyköpung läge , 
At striden hade varit 
Ok Bönderna sva illa farit, 
Tha edde them ther alla illa, 
Thet skedde en affton sirla, v) 
At Bönderna skulle Kost föra, 
Slikan som the monde uthgöra, 
Tijt Hertogens män läge; 
Tha Konungzens män thetta sage, 
Tha togo the Kosten bort fr an them, 
Ok vijste them slappe x) ater hern. 
Tha 
s) Hoc loco Olycklige, infelices. 
f) Sär, vulnus. 
u ) Förnummo , comperibant, 
?) Sent, sero. 
x) Tomhäudle, va cuis manibns.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.