CHRONICON UHYTHMICUM MAJUS. 
39 
The Nordmän a eno berge lago, 
Ok vidt 0fvec Landit sago: 
Tha the sago tiler var ey Here, 
Ok thera rotlia var ey mere, 
Tha lato the genstan till thera sta , 
Ok drapo en man het her Jöns Blaa. i) 
Tre Hertugens män dogo thäre, 
Tholkit är örlogis märe ! k) 
r lhe andre kommo väl bort fran them, 
Sva att Nordmän matte ey fa them. 
Ok komme tijt Hertugen var. 
Tha man honom the tijdender bar, 
Tha giorde the som Hertugen bad, 
Sättes a thera örs i stad; 
Hullo a markena langa ridh, 
Ok vänte fa ther ena strijd: 
Tha flydde the Nordmän alla vägna 
Hvar tijt han matte sik hägna. 
Hertugen foor ater hem til 1 Landa, 
Mädan the torde honom ey bestanda, 
Ok brände thet honom vart til rada, 
Sidan skörtade Hertugenom ey onada. /) 
35 . X. ERIC MENVEDS INTjÜLL I SVERIGE. 
R, ERICI MENVED IRR UR TIO IN SVECIAM. 
Dannemark Konung Erik 
Sampnade starkelika sik, 
Med Dänir ok Tydske ibland, 
Mangen man af främmane Land. 
Hundrade Riddare i hans tienst var, 
Ty var hans häär myckit stoor, 
Otta Hertuga ok Landzherra, a) 
Somma med flere örs ok somma med ferra 
Kommo honom tha till tröst: 
Jak tror thera pant vart väl löst. 
Han gaf them synnerlika gafvor, 
Ok vissado them alla thera hafvor, 
Ok gaf uth Sölfver a bada händer, 
Tusende löduge mark alla i sänder. 
Hvo Sölfver hafver yfrit uth att gifva, 
Han fanger manga the när honom blifva. 
Tha the voro kompne ther, 
The Herra honom bodde när, 
Sade nu seem vij hvad vij förmagom, 
Ok lata see hvart till vij dogom. 
The hade trij hundrade örs ok tiugu, 
The med honom till Sverikis ville. 
Tha reed Hertug Erik then mille 
V than hinder till Landamärke, 
Med manlig macht ok diger starke. 
Tha var han ey än starker sva, 
i 
i) Codex 2. Iwar. 
h) Märe, fama. Sa gar det til i krig, talia 
in bello audiuntur. 
Z) Skorta, dees.se. Cod. 5 . 8 C Hadorph. brast 
honom. 
«) Cod. 1. Aderton Landzherra. Cod. 2. Her 
tugens Land at härja. 
b) Codices 1. 2. 
Konunga Hertuga ok Grefve 
Att han matte Konungen besta. 
Hertugena ok Grefvene folgde honom astad, b) 
Ok giorde gärna hvad han bad. 
Tha the komme till Sverik, 
Tha gaf Hertugen upp ett vijk, r) 
Ok rymde för i landet in, 
Hvad for honom var thet sinn, 
Kost ok foder tog han alt; 
Jak tror Konungsens folck thet galt: 
Hvad the gate om dagin farit, 
Ther hade Hertugin om nattina förr varit, 
Ok hade sva för them redt, 
At the hade gärna bättre sedt. 
Böd sik nakor fram aff then här, 
Tha voro ä Hertugens män när, 
Drapo ok huggo ok slogo alt nidh : 
Ther thogo the at styggias vidh, 
Ok an sider vider see, 
Hvar tiugu rijdu vth, tha kommo hem tree. 
Sidan torde engin fran härin gaa, 
Vthan läte sik nöya hvars the kunne faa. 
Tha Hertugen kom til Y ernamo, 
The män honom voro hull ok troo, 
Loth han en deel fara 
Til Lödöse ok til Skara, 
Ok satte sitt Huu* med goda män, 
Som Herrar pläga ok än 
Välja thet bästa tha them tränger, 
Ok halva ey ämne bijda länger: 
Vid Romblaborg grep han ett väre, d) 
Omsider kom Konungen thäre , 
Tha rymde han til Holvid: 
Konung Byrger lade sik nid 
I Jönaköpingz huus med Riddare ok svena, 
Förty thet var illt til stena, e) 
Tha bygde the ett Huus aff trää, 
Noöt ok faar ok annat fää 
Drifvo the uppa ok slogo nid, 
Ok räddes för Hertogans ofrid. 
Konungen vilde om skogen rijda, 
Ok Hertugen hade ther hugh at bijda, 
Ok hade sik i Biälbo niderlawt. 
Tha the Tyske hörde thet sagt, 
Tha kommo the Hertoganom till ty, /) 
Vider Svem g) sva heter en by. 
Däni togo fast öfver lijda 
Hertogen vil tha med them strijda. 
Her Mattis hade hans Baneer, 
Thet timade ther thet opta skeer, 
Hans örs stötte öfver en steen, 
Thet vart them allom digert igen, 
Ok 
Ther saa man mänga hälade gäfva 
Följe Konungen afstacl. 
c) Vik, castrum, ut supra, 
d ) Väre, värn, munimentum. Rumlaborg 
prima vice heic in annalibus nostris memoratur. 
Prope Husqvarna hand procul Junecopia. 
e) Ondt efter sten, delectus lapidum. 
f) Strax, statim. v. Ihre in Glossario. 
g) Siun vel Silmtorp hodie appellari, observât 
Hadorphius.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.