CHRONICON RHYTHMIC UM MAJUS 
25 
At Hedna skulle raid ofver them fa! 
Tlia fangana varo skipte, ok thet var ändt, 
Ök hafvoraa bytte ok Husit brändt, 
Tha foro Ryssena alia hern, 
Ok famjina förde de bort ined them. 
Thet var litet ther bief obrunnet, 
See, thessaluud rar husit vunet! 
25. X. RÏRGERS KRÖMJfG OCH HERTIGARNAS 
GIFTERMÅL. CORONATlO R. RIRGERI BU- 
C UM OUE NUP TIÆ . 
Ther nast effter om try aar 
Ett Hoof i SÖderkiöpung var, 
Sva höfvelik, vä'än t ok rijkt, 
Gate jak thct vagit sva lijkt, o) 
At ingen sade jak hade orätt; 
The Första Herrar hade sik klädt 
Med baldakin ok dyra klädi, 
Ther var frögd ok myckin glädi, 
Med god kost ok ä.dla siun, 
Myckin aghi b) ok starker fridh, 
Sva at man sade ther vidt hade farit, 
Ok i manga stade hade varit, 
Ty gafvo the tlies prijs ok loff, 
The hade ey sedt ett vanare Hoof. 
Konung Byrger krönades thäre, c) 
Med myckin prijs ok digher äre; 
Hans Broder Hertug Waldemar’ 
Vardt Riddare, ok hans Bröllop var, 
Torgil Knutzsons Dotter han tha fick, 
Ty värr at henne sidan missgick 1 
At hon sidan d) miste sin man, 
Han vid henne, ok hon vid han, 
The e) gäxande fingo ther dyra hafvor, 
Örs ok gangare ok andra gafvor, 
Kläde ok Sölf ok alle handa, 
Sva at the foro gladi hem til landa. 
Hertog Erik han hade fäst 
Ena Jomfru, then han unte bäst, 
The vänasta man ville see , 
Konungens Dotter aff Norge. 
Jak tror at hon ey äldre var, 
Ån tha pa sitt /) sexte aar. 
Konung Hakon sände tijt bref, 
Ther stodo i fager ord ok geef, g) 
Som Hertug Erik the tijenden fick, 
Ok bad honom strax komma til sik, h ) 
d) Kunde jag det mala, possem id depmgei 
a Fager. v. Ihre in hac voce. 
b) Ordning, disciplina. 
c) Codex 4. MCCC1I. 
d) Cod. 2. Skildis vid. 
e) Codex i. Lekare , Lud, ones. Extra hoc 
Chronicon vox non occurrit. v. Ihre m Glossarm. 
f) Codex i. fämpte. 2 . fämlonde. 
a) Smickrande, liberales, mumfici. 
h) Codices i. 2. 4. Bad honom om Ju.eu 
vara när sik. 
* i) Ambiörn Sixtenson Sparre. 
k) Som honom passade, qui ei convemebant, 
/) Matthias Kettjlmundi. 
Ät han skulle ey länger bijda , 
Vthau strax Iran det Hofvet rijda, 
Ok til hans thet masta han matte: 
The Bröder skildes at väl satte. 
Konungen foor sina leed, 
Ok Hertugen til Norges i-edh. 
Drotzäten Abiörn i) med honom var, 
Ok Herra, som honom til rätta bar, k) 
Her Mattes /) ok Her Arfvid, t/t) 
The Herra hade tha til sidh, 
The folgde thera rätta Herre, 
Hvad thet gingo til bättre eller värre. 
Grefve Jakop ») kom ok i hans färd, 
Han vndfick honom, som han Yar värd, 
Tha at Veriden gick honom illa i hand, 
Han hade tha hvaske Borgar eller Land. 
Han var tha en ädla Herra boren, 
Åti tha han var aff Danmark syoren , o) 
Ok andre Halade fulltrefue, 
The aff Danmark vare drefne, 
Peder unge Porsse ok andra fiere, 
Sva at Hertugaus män var tha mere , 
Ok folgde tha alla gerna honom : 
Förty honom var Konungens Dotter i vanom, p) 
Sva at han förde en v än an Rotha, 
Riddare ok Riddare notha , 
Til q) Oxlo til then Stad, 
Ilan giorde som Konungen bad, 
Ok hvar man honor: ther väl undfick, 
Ok Konungen vth moot honom gick, 
Ok undfick them med myckin heder, 
Förty han var ther sällan sedder. 
Tha r) styrnade folcket a Iran, 
Ok sade : är thet s) man , 
Then milde Hertug Erik? 
Ok huxade manga vid sik, 
Gudh hafver han väl til verldena skapat» 
Tha the hade upa han länge hapat, t) 
Tha bad honom godt hvar nian han saa 
Gudh late hans vilja här val gaa, 
At han främje hvad han vil, 
Ther gifvi Gudh honom lycka til! 
Tha gick han tijt ther Drottningen var 
Med thokt, som honom til ratta bar: 
Hon undfick honom väl, som hon väl kunne 
Med sööt ord ok u ) munne, 
The aff' hiertans kärlek gingo. 
Hu 
nt ) Arvid Göstafsön Sparre, de quo v. Stie.rn - 
man, Höfd. Minne p. 124. ,• 
n ) Cornes Hallandiæ, ob cædem R. Erici 
Glipping e Dania expulsas. 
o) Landsflygtig, exsül. v. Ihre in hac Voce. 
p) Til del, in sorte, 
o) O polo,» hodie Christiania. 
Codex i. Undrade, mirabantur, a styi- 
na. Vulguo adhuchabet: sturapâ en, intentius ah- 
quem contemplari. 
s) Codices i5. i4:. adduiit: then. 
0 Forte, gapat. . 
u) Codices 2 . i3. i4. addunt: rodan. 
II. 7.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.