ÊHRONICON RH Y T H MI CU M MA J U Sa
VU Gudh oss avintyr gifva,
I skolen mik här ater see ,
Ok en annar mecl mik, tliet kan väl skee;
Skal thet ok ganga öfver mik,
Thet star til Gudh i Himmerik.
Drotzäten Mattes vàr tha Sven,
Han var then soin stappade en mot en ,
Han vijste frani eh Tolk hans ärende bar ,
Ok hörde thera Ryssar ansvar.
Han sade: här haller en ädla Man,
En aff A r ara bästa thä är hari,
Han haller här all reda ok bider ,
Han vil bestanda en aff idet
Om Lijff, Godz ok Fängilse;
Han haller här hoos, thet magen i see ;
Hvilken aff ider stinger han nider,
Han gifver sik fangin, ok folier ider:
Faller ok nagor aff ider , om sva skeer,
Görer honom thet saiiirtia, han beder ey meer
Vij seom väl thet hari haller här
Ok hafver oss stappat öfrit när. t)
Tha girigo the samman ok talades vider,
Konungen sade : är bär nagor aff ider
Horion! vil besta? sva huxe sik om,
Vij seom at hati är ett Hälade from,
Jak väl veet thet är ther med ändt,
The hafva ey oss then värsta san dt 5
Jak huxar ey annat, hvar honom bestar,
Vij faam the tijdende at honom missgar.
Ryssa svarade : vij velom ey ther til,
Här är ingen honom bestanda v3. ti)
Han hult ther ä till natten kom,
Sidan vande then ädla man sik om,
Ök retlii ater hem til siil Här,
Han vart väl und fangen ther.
Jak lofvär then Mau för sin Könheet:
Ok lastar the Hednes snöda oheyt.
Ok Ryssar togo v) tlia innan en dag,
Annars hade ther blifvit ett stort slag.
The Vplänske vilde tha hafva strijdt,
Sva franipt at Ryssarna hade bijdt,
The rymde tha bort oni ena natt,
Ok sagde, att the haffde kommit alt à brått;
Tha Huset x) var bygt och väl hämnat,
Ok väl bespijsat och bemannät,
Tha ville Adelhäreri hein :
En godan förman satte the them,
En godan Riddare heét Her Steeri,
Ther med vände Herrarna ater igeil,
Try hundrade Folk lato the ther a,
Bade the stora ok svä the sriiä,
Tuhundrade Män väl föra,
Ok hundrade the arbetet skulle göra,
O Han har gått oss för nar, riimis appropiii«
quavit. . „
it) Bestanda, besta, emotsta, resxstere.
v) Gingo bort, inde recedebaiit.
æ) Arx Landscrona.
y) Vind, ventus secundus.
/ rr
2.Ù
Ök skulle koka, bryggia ok baka,
The Tuhundrade skulle Slottet bevaka.
Thä seglade therä Hufvud Här
Vthaii amynriet ök lades ther,
Lago ther ok biddé bör , y )
Sva söm manger inan äri gör:
Then tijd bör matte ey komma
Tha z) redde the Hälade sik somma,
Mattes Kätiiimundson ok hans Koinpanij,
Vnge raske Hälade ok frii,
Ok vil ju nagot hafva til hända,
Ok lato thera Örs föra til landa,
Ok rijdu. tha med här ok brand
Alt genom Ryssäländ, a)
Ok brände ok huggo alla nider,
Ther sik ville sättia vider:
Rijdu sidan til Skepz ok seglade hem til landa,
The Hedna salo ater i vanda, b)
The tommo heni om Michilsmässa tijd,
Konungeri rindfick them sva blijd.
Drottning Märetä thä i Kyrkia gick
Efftér sitt förstå barn, hori fick,
Han heët ionkâr Mâgriüs ,
Han var födder a Stockholms Huus.
Ok the ther ater a LandzCrona väre,
Ville nakot hafva, thet the ey vilde umbäre:
Sommaren hade thera kost rött,
Ok thera miöl var samman stött;
Husen vare ny, ok mi ölet var hett,
Ök ornade skött, c) thet var them ledf,
Ök maltit la myckiti samman ok bran,
Ther lörderfvades man g man.
The fingo tha etia kramp a soot,
Skörbiugg gör ingen man godt:
Svä söm the öfver bord satö,
Ok syntes helbrigda, driicko ok ato,
Tha fullo thera tänder a bordet nider,
Hväd menniskia matte ther halla vider?
The blifva ther äff svä manga döde,
At Huset la maxan d) ödlie.
The gingo samman ök kärde thera Vanda:
Viliom vij ey bödh sända til landa,
Ok kungöra Marsken Aura veedaga?
Jak veet hart vil thet ey fördraga,
Thet första skipen maga gaa,
Hatt later ther lärskan kost opa,
Lifvaride nööt, svijri ok faar,
ök sänder helbrigda folk til var, e)
Ok föra the sjuka hadail och hem.
Thä svarade en Riddare aff them ;
Vij viljom ey at Marskens hierta skal grata,
Güdh ma thä val vär at der möda böta s
Ryssana sampttäde sik äter a ny,
Ok
z) Codcl. i. 2. Föifrot thet the Halade fromma.
a) Codex i. Inger och Wailund.
b) Idem: ok rördo i brande.
c) Hastigt, snai-t, cito.
d) Nästan, pæne.
e) Ös», rios.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.