SHRONICON RHYTHMICUM MAJUS.
21
Konungens baner var ther vpstickat
Ett gylt Lejon med tree hvita bära, e)
Tlier under mang ädla Herra vara ,
The ther Konungen tilhörde ;
En Riddare var then hans baner förde.
Bade man hörde ok man saa
Pipara, Bombare f) ok Trumpara,
Ok giorde rusk ok myckit bang,
Af Örs var stöfft ok myckit rang,
Ok marger var ther illa rijdin:
Then dag var meer än halff iij din,
För än var ändt the behord,
Ok the Herra gingo til bord :
Ther var godh kost ok ädla sidh,
Ok all then glädi man torffte vidh:
Miöd ok Ööl ok Kyrsedrank g)
Ok Vijn bade rödt ok blankt,
Ok stoltze Herra bare thera kaar,
Sva som them til rätta bar.
Ther var ingen glädi afaat,
Then dag förgick : tha kom the natt,
Hvar man sitt Herberge syckte,
Hvar giorde som honom tyckte ,
Somme drucko, ok somme gingo at sofva ?
A g itona sloges the bofva.
Arla om Morgonen dagen kom,
Marg Iiälade stoltz ok from
Tha var i Hertug Erikes rotlia,
Bade Riddare ok Riddara notha; h)
För ville the Mässa höra:
Sidan lato the sin Örs framföra.
I Hertug Erikes herberge var tha Hofvit,
Flans Tokt gitter ingen man full lofvit
Eller sagt, huru myckin hon var;
Hans milda hierta ok blida ansVar
Thet fägrade alle hans gärningar sva,
Som Gull och Sölff ther innan sta.
Konungen bidade tha ey länger,
Ett Baldakin a fyra stänger i)
Vart tha vänliga vthspredt,
Ett thet vänesta man hafver sedt,
Thet vart tha öfver Konungen fördt.
Mang örs var ther a sido rördt,
Sva at the foro i spring ok med blidt hierte
Sva at en öfver then andra störte,
Opa then Platz , som Konungen holt
I myckin ära, blijd ok stolt,
Han saa ther kommo ok til fara
Riddare ok Svena, ok höfvelig skara.
Hans Broder Hertug Erik,
Var som en Engil i Plimmerijk,
Plan skipade sik sva,
e) Bära, strömmar, fluctus explicat Lagerbring
1. c. p. 6c)5.
f Tympanistæ a Bomba, tympani genus,
e) Potus ex cerasis. Körsbär, confectus.
7i) Svenner, equitum socii.
i) Himmel, uraniscus a Baldakino, i. e. ho-
loserico confectus.
Plvar Man bad val för honom tha;
Han vart tha Riddare afF Konungens hand,
Sedan mange andre afF främmande Land.
Drottning Märeta ville ey annat hafva
AfF Konungen til Morgongafva,
Hon bad lös Magnus Algotson , k)
.Thet lifver än mangen Man thet mon. /)
Henne tackade hvar man thet hörde,
For the ädleheet hon giorde.
2 2 , KRIG MED RYSSLslSW.
MUSCO VITIS.
REZzmt CUK
Om Pingesdaga ther näst efFter vare,
Tha togh Mar k Tyrgelson at fare,
A Konungens vägna hade han redt
The vänasta Skepp, man hafver sedt,
Ok ville the Pledna ey länger skona, v
Ok foro tha ok bygdo Landzkrona,
Med Ellofva Hundrade Styramän,
Thet forma Konungen afF Sverike än.
Jak troor thet väl at man aldrig saa
Flere gode Skepp ny än tha.
Thet är ok en sva ädla hatnpn,
At bord vid bord, ok åtampn vid stampn
Lade the ther bryggia läge mädan,
Sva at ingen Storm dr elf them tädan.
Millan Nyn ok svarte Aa
Ther ville the at Husit skulle staa,
Vppa ett Nääs the möttes hade
Thet vart them allom til rade,
Sva at Nyen ran sunnan nider,
Ok svarte Aa hon ran nordan Husit vider.
Tha Ryssa thetta sporde,
Starka Resa the tha giorde
Bade med Skepp ok sva med Hästa,
Ok meente göra thera bästa.
Tha ville the Christna ena resa at fara
Ok the Hedna ey länger spara;
Ok giorde ena resa matteliga stora
Ok henne i hvite Träskit föra, 0)
Åttahundrade folk ok icke meer.
Thera Förman heet Her Haralder,
Ey hade the ther mera makt.
AfF en Holm tha vart them sakt,
Väl tusend Hedninga lago ther a:
Tha hugxade the them sla.
Hvita Träskit är som ett haf,
Sva som Boken sigher här af.
Ryssland ligger östan sunnan til,
Ok Carela nordan, at Siön them atskil.
Tha the kommo sva langt fran thera Hår,
Som
k) Incertum, an filius fuerit Algoti Legiferi
Vestrogothiæ , cujus liberi ob raptum Ingtidis fi-
liæ Svantepolki a R. Magno Ladulås graviter ple-
ctebantur. v. Lagerbring 1. c. p. 6'o4. 662.
l) Alterum de ætate Scriptotis testimonium.
a) Lacus Ladoga.
II. 6.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.