* 
» 
CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS. II 
Mycket godt bode för honom Qviuxia. 
Han gafi’ them ok starcken rätt, 
Ok lade nid mangan ondan orätt, 
At ingen matte giöra them ofrijd: 
Vtan han satte Halsen vid. 
Til ett Clouter c) förde the han, 
Honom folgde mangan ärlig Man, 
The Munka the äro graa, d) 
Ok boo a Lande, ärja ok saa; 
Thet Kloster heter Warnhem, 
Jak tror han livijlas ther med them. 
IO. ÏOVÎfXTG WALDEMARS OEKIGHET MET) SISÄ 
BRODEE. DIS SIDI tTM REGIS CUM I'R.L TRIE US. 
T. hen tijd Byrgir Jarl var döder, 
Tha sampnade the sik alla Bröder; 
Konung Waldemar tok tha vid Rijket, 
Som Fadren hadde tha förlijket, 
Ok annan var Hertug Magnus, 
Qfver Sudermannaland ok Nyköpungz huus. 
Ok öfver alt vnder Hertugadömet laa, 
Sva sämbde them allom Brödrom a. 
Jonkar Erik fick ok sin deel, 
Sitt Fäderne först, sidan lään ther tel. 
Hertugens Rotha var tha mera, 
Riddare ok Svena vore tha flera, 
The ther Hertugan tilhörde , 
Ok han med sik a) aff Norge förde, 
Hertugen ville tha mera rada, 
Tha tok them först at skilja bada, 
Konungen ville han ey lata 
Rada meer , än väl til mata: 
Drottningen bar ok vider them hack, b) 
The gato c) henne siällan giort til tack. 
Konungen var sva stoltz och fager, 
Ok Hertugen var nakot svart ok mager,- * 
•Ty kallade hon honom Ketzla bother: dj 
Tha var han bade a händer ok fötei* 
Skapter väl a alla lidhi ; e) 
Ok hälst a thokt ok goda sidhi. , 
Hans Broder kallade hon Erik Alzenkte: f) 
Hvad han henne ther imoth thänkte , 
Thet veet jak ey, vthan pa gäth, g) 
Ån heller hade jak änkte än thet. 
11. K. WALDEMARS KÄRLEK TIL SIS’ SVÄGERSKA . 
R. VALDEMARI ET AFFINlS AMORES, 
Danmark thet fick digher skada, 
At Konung Erik aff Ringstada, 
Bleff sva jämmerliga döder; 
c' Codex N:o 12. Värnhem. 
d' Dominicain, Gråbröder, fratres grise i. Sed 
Monachi Varnliemenses erant Ordinis Cisterciensis, 
seu Benihardiui. 
a) Codices N:o 1. 2. 4. til Torneij. 
h) In lingua Teutonica ultimum dénotât, un 
de forte contemtum, foragt. 
c) Kunde, förmådde, valuerunt. 
Han vart förradder aff sina Bröder, ß) 
Hans Broder heet Hertog Abel, 
Han gaff sjtt Rad ok vilja ther tel, 
Thet man honom i Siöö nedersänkte, 
Vee vart honom thet han thet tankte! 
Fattiga Fiskiare hitte oppa, 
Hans Lijk, hvar thet a gründet laa. 
Ok förde til landa i thera bata, 
Sva önkeliga död ok vata. 
Å hvar Man han förde eller bar, 
Ther brunno lins ä hvar han var, 
Ty Gudh aff Himmelen nedersande 
The helga Engla, som Liusen optände; 
Gudh hafver honom sva giordt salig, 
At han är i Himmelrijket helig. 
Abel vart tha Konung liten tijd, 
Sidan vart han dräpin i ena strijd, 
Han vart slagen i häll aff Frijsa, 
Nu hafver han i Helvitet enga lijsa: 
Vee är then sva köper Jorderijkes ödh, 
At han skal tåla i Helvitet nöd! 
Then helige Konung Erik, 
Han haffde tva Döttrar effter sik, 
The ther ogiffta voro , 
Ok Jomfru nampn ok Krono b) baro: 
Then ena heet Jutta ok andra Agnis, 
The matte väl hade hafva thess prijs, 
At Gudh hade them myckin vänlik gifvet, 
Meer än här star aff them skrifvit: 
Jutta hon fick sva mycken thraa, 
Hon sade, hon kunde ey böther faa, 
Vthan hon skulle sina Syster see, 
Hvad henne vart väl eller vee, 
'The Drottning innan Sverike var, 
Henne atte Konung V aldemar. 
The ville henne enom månne gifva, 
Hon sagde, hon ville Jomfru blifya. 
Tha vart them alla til radhe, 
Mädan hon sva stundade ok sva trade ; 
Vil hon til sina Syster fara, 
Hvij skolom vij thet vid henne spara? 
The redde til Gangare ok gylta sinijda, 
Ök godh Kläde hon skulle i rijda. 
Konung Waldemar loth moot henne fara, 
Riddare och Sväna en vanan skara, 
Ther henne Gangare skulle föra, 
Hvad hon hödli thet skulle the göra. 
Then tijd hon til Sverige kom, 
Tha var hon icke vthan som 
En Engel vore af Himmelrijk, 
Sva var hon stoltz ok höfvelik» 
Hon 
d) Keitilbotare, faber cupri. 
e) Lid, sätt, modus, v. supra. 
f) Alsintet, nihiti. 
g) Gäili, gissning, conjectura. 
a) Codex N:o 4. Sinom broder. 
b Gesiamen virginum apuci antiquos, crimbus 
in coronæ modum firmatis, Cfr Ihre in Gms- 
s::rio. •
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.