IO 
XXXII. STORA ÄIMCHRONIKAN. 
The ther Herrar ok Riddare baro ; 
Aff Baldakin ok Syndal, s) 
Ok vart ther gjord en ärlig Saal, 
Ther the Herrar inne sato, 
Alla then stund the drucko ok ato. 
Ther var dyster och bohord, /) 
Dantz ok leek ok fager Ord, 
Hörde man bade uthe ok inne, 
Thokt, höfvisk läät ok sinne; «) 
Goder kost ok adla sidh, 
Millan v) aghi a?) ok starker frijd. 
Then Jomfru hon heet Sophia, 
Hon vart Drottning i Götha och Svia. 
Tha gaff Börje Järl the Lagh, 
Ther sidan hafva standit i mangan dagh, 
At Syster skulle ärfva med Broder 
Tridung, bade elfter Fader ok Moder, 
Ok sva annan skylian man, 
Tha skal hon ärfva sva fast som han, 
Ther til gaff han hemfridh, 
Bade innan grind ok Gardzlidh; y) 
Varder man tha dräpin eller saar, 
Tha är thet ogilt hvad han faar. 
Then soin vtan kommer til, 
Ok Hussbondanom ondt göra vil, 
Varder ok han ther hem et aa, s) 
Antinge bloduger eller blaa, 
Eller han fanger meera meen, 
Tha ryinme tädart ok komme aldrig igen, 
Förr än han hafver bättrat thet han brööt, 
Ok han bider *) för honom som skadan nööt- 
8. STOCKHOLMS ARLA GG.VISG. LUND ATI O 
STOCKHOLMIÆ. 
verige hade myckin vade 
À 1 F Karelom, a) ok stoor onade-, 
The foro öfver Hafvet ok in i Mala, b) 
Bade innan lugn ok i äla, c ) 
Alt hemlika innan Svia skär, 
Ok offtast alt med stolten häär, 
En tima full them til luna, d) 
Åt the brände opp Siktuna, 
Ok brände thet sva görliga i röter, e ) 
s'* Codex N:o 12. Silke och llogell, Sericum 
& holosericum, Siden och Sammet. Cfr. Ihre in 
his vocabulis. 
0 Dyster ob metrical» rationem a Dost, con- 
cursus. B ohord a Behordare, ränna med lans, 
unde Torneamenta Behourd appellabantur. 
u) Codex N:o 12: 
Ther war glädi och myghen lysth 
Mong rôdh mun han warth tlia kysth 
Riddare och herra wtofwer the bord 
Medh frugher oc iomffrwer hade the fagher ord. 
v Cod. 1. 2. Myckin. 
x) Aga, disciplina. Lautæ epulæ Sc mores 
honesti sub disciplina 8 C firma pace. Ihre. 
y) Gårdsport, porta, per quam in arearn do 
rmis intratur. 
z) A hämma, impedire, prohibere. Om det 
blifver förekommit, si impeditum fueiit. 
*) Bidia, hodie bedja. Bider för honom, för 
sonar honom, deprecatur ei. 
a) Codex N:e 11. Rytsar. 
At then Staden far ther aldrig böter. 
Joan Arkiebiskop vart ther slagin, 
Thess var mangen hedin fangin, f) 
At the Chris tn a gingo sva illa i hand, 
Thess gladdes Carda och Ryssaland. 
Thet ar sva sant som jak här lääs, 
Joan Järl vart dräpin vidh Askanäs; g) 
Ther vthe hade varit nijo aar, 
Sva at han aldrig millan hemma var, 
Ok stridde medh Ryssa och Ingreboo, h) 
För Gudz skull ok then helige troo. 
Förste natt ther han kom heem , 
Tha vart han slagin ihäl aff them, 
Hans hustru rymde til Hundhammer, i) 
Hon hade sorg ok myckin jämmer, 
I sitt hierta ok i sin huga; 
Tha tok the ädle sköna Fruga, 
Ok sampnade folck ok myckin makt, 
Ok drap them alla, sva är mik sakt, 
Oppa ett bärg heter Eesta skär, k) 
Alle the loto Lijfvet ther; 
Ok loth draga thera Skip a land ok bränna, 
För thy at sorgin var tha kommin til henna. 
Tholcken vanda förvände han, 
Byrger Järl then vijsa man, 
Tha han loth Stockholm byggia, 
Med di ghert vijt ok myckin hyggia , 
Ett fagert Huus /) ok en godan Stadh ■ 
Allaledz giordt som han badh, 
Ther ar Laas för then Sioo, 
At Carela m) göra them ey meera oroo. 
Then Sio är godh, iagh säger för hvij, 
Nittan Kyrkiosoknar liggia ther i, 
Ok omkring then Sioo siu Kåöpstadi, 12) 
Ther är nu frögd ok myckin glädi ; 
Ther förre var sorg ok myckin qvijda, 
Aff Hedne man som them giorete oblijda. 
g. BIRGER tiais DÖD. OBITUS BIRG E Ri DVCIS. 
jjyrgir Järl doo i Hiälmbolund, e) 
Thet lastade bade gammal ok ung, 
At hans Lijff matte ey längre vinna, b) 
Myc- 
l) Mälaren, Mälerus lacus. 
c) Æla, storm, procella, Islandice El. 
d I sinne, in mentein venit, 
c) Görliga, helt och hållit, fnnditus. 
f Lege: Fägin, glad, lælu.s. 
g) Villa in insula Mäleri Ekerö. 
h) Ingermanlänningar. Ingri. 
' i) Prædium equestre iu paroecia Suderrnanniæ 
Botkyrka, Folkungis olim proprium. 
k ’ Haud procul a Kungshalt in insula Masle- 
ri Lofö. Estamot 8 c Estaklippa quoqne appel 
la tur. 
l) Hus, Slott, fästning, arx, eastrum. 
m) Codex N:o 12 Rydzser. 
n) Hodie duodecim urhes circa Mœlerum iin- 
merantur. 
a) Codex N:o 2. habet Abbelund. N;o 4 ad- 
dit: MCCLXVI. Utrumque locum ignorât Geo- 
graphia patriæ. 
b) Vinna, räcka, durare, sufficere. v. Ihre 
in h. v.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.