CHRONICON RHYTHMlCUM MAJUS. 
9 
Then dagh stridde han ther till han doo, 
Nu är han i Himmerijke, thet är min troo. 
Tha Byrgier Jerl thetta fraa, q') 
Han talade r) til sin Hustru sva: 
Gudh hafve hans si ä! i Himmerijk, 
'At han ar skilder vider mik. 
Järlens hustru lät han begaa, 
Med alle the Klärker hon kunde faa, 
Han, var henna Frände, ty giorde hon sva, 
Ån tha at them sätnpde ey väl oppa. 
7 . it. V/AX.UEMA.S.S GITTERmIl. N UP TIÆ R. 
V.1LDF.MA III. 
En tijd kom Byrger Järl i huga, 
Han talade sva til sina Husfruga, 
Ok sade til henne thessom lundom, a) 
Q vinna finner ok godh radii stundom; 
Huru tycker thet tik tlier orn at vara, 
Ther skal tu mik väl til svara, 
Om vaar Son som Konunger är, 
Han är oss badom Hionom b) jämkar, 
Hvar han ma ena Jomfru faa, 
Ok Rijket matte tliess bätter staa: 1 
Ingeborg hvad siger tu mik? 
Aff Danmarkz Konung Erick, 
Han hafver väna Döttrar fäm, 
Min Son far väl ena aff them. 
Tha svarade hon som hon väl kunne, 
Sööt Ord aff rödom Munne: 
J skolen spörje idra man at rade, 
Biskopa ok Riddare bade, 
Hvad the sigia, thet magen j höi'a. 
Som ider sämber c) magen j göra. 
Han loth sina män til sik komma, 
The gärna ville veta hans fromma, 
Ok sporde them ath rade, 
Om hans Son Konungz Dotter badhe, 
Huru them allom ther om tyckte, 
Om han thet d) eventyr försökte? 
The sade alla thet ma val skee sva, 
Rjjken sämbre thess bättre oppa. 
Vil han honom henne gifva, han skal henne fäste, 
Thet tökte them allom vara thet bäste, 
Riddare ok Svena the voro tha klädde, 
Fromme hälade ok män väl vthredde, 
The hans ärende skulle faim, 
Ok blijdelika kunne ansvara, 
# 
q) Fra, sporde, Fick veta, comperiret. Inde 
Fræde, Sapientia. 
r) Codices N:o i. 2. 4. Ok up til Himmelen 
saa, Coelumque respexit. 
ti i Lund, sätt, ratio, modus. Inde Sålunda, 
annorlunda.- 
b ) Codex N:o 12. i hjertat. 
c) A sämja, consentire. 
d) Codex N:o 2. ärende. 
e) Codex N:o 1. Snille. 
f) Codices hho 1. 2. Han gläder alt thet med 
honom umgar. 
g) Codices N:o 12. i5. G. maniik. 
Ähvad Konungen grepe oppa, 
Thet skulle the alla väl förstaa. 
Ther fingo the godh och blijd ansvar, 
Han sporde huru gammal Konungen Y ar ; 
The sade, han är a tiugonde ahr, 
Lijff ok Likarna, sva ok hans Haar, 
Thet hafver "Gudh skapat alt sva val, 
Honom följer veet, t) sinne ok skäl, 
Tokt ok sinne hafver han kär, 
Alla glädias ä hvar han är, f) 
Mild ok vänlig g) är han hade: 
Konung Erik sade, thet är Gudh nade , 
H an är then bäste ther iak veet, 
Flafver Gudh honom svamyckin värdugheet tedt, 
Yppa then förste vnga lakt, h) 
Som iak hafver hördt j hafvin sakt, 
Jak troor t al j hafvin saat, i) 
Jak gitter mina Dotter ey bätter Staat ; 
Jak vil honom mina Dotter gifva, 
Gudh gifve the matte länge lifva, 
Med Glädie ok Frögd i mange aar! 
Tha var Konung Waldemar, 
Blijder när han the tijdende hörde, 
Han for ey slappe k) the honom them förde. 
The Jomfru hon var vään l) och stolt, 
Tha haar hon et hjerta holt m) 
Til Konungen mycket meer ån förr, 
Han är gärna glader som godt spör, 
Tha hon sporde at hon skulle vära, 
Drottning i Sverike, ok Krona bära, 
Tha badh hon Drottningen i Himmerijk, n) 
Giff mik Lycko med honom ok han med mik. 
Hon vart vänliga förd til Lande, 
Med mycken prijs förvthan vande, 
Med Fruer ok Jomfrur, som väl kunde thökt, 
Ok sva hade henne Fader hokt, oj) 
At gifva med henne bade Sölff ok Gull, 
Jak veet ey manga tynnor full: 
Tha hvart honom ater til rada, 
Han ville ey sina Bönder onada, p ) 
Vthan gaff med henne tva Köpstade, 
Ther Danmark hade aff litin skade, 
Trälaborg ok Malmöya, q) 
Ther loth Kon ungen sik athnöya. 
J r ) Jönaköpung thera Bröllop var, 
Bröllopz Kläde mangt ett paar, 
Til thet Hoff ther skurin varo, 
The 
h ' Lakt. præferitum a Lägga. Uppä lakt, gif- 
vit, förunnat, concessit. 
i; Saat, præteritum a Sätta, försäkra, unde 
Sätt, säkerhet. 
k Slapp, tom, vacuus. Han for ej tomhändt, 
non file v-acuis manibus rediit. ihre in h. v. 
l) Vän, vacker, pulchra. 
m) Holt, hodie huldt, benevolus. 
n) Regina coeli, S. Maria. 
o"» Hokt, præteritum a Hoga, huga, in ani- 
mo liabere, meditari, Tänkt, beslutat. 
pj lnquietare, beiuuga. 
q) Tralleborg 8c Malmogia, urbes Scaniæ. 
r) Codices' N:o 1. 2. Oninge. 
II. 3.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.