2
XXXII. ST03A ÏUMCHRÔNIXAN.
IL
Sc pag. 426 ad an. i45a:
Thet wort mik sagt och svorit forvist.
Codex Regins II. in Bibliotheca Regia Stockholmiensi signo D j in Folio oblongo no*
tatus, circa ann. 1476 descriptus, quod ex annotatione scriptoris apparet. Ex colle £tio-
nibus MersenM in Archivum Antiquilatum pervenit. Subsistit in pag. x5o editionis Hadorph.
RI. Codex Regius HI. in eadem forma, numéro D. y. in eadem Bibliotheca. Olim fuit Petri
Brasconis I t autem menda Messern evitaret, denuo exscribi curavit Hadorphiur ad suam editio
nem illumque presse secutus est, licet meliores leéliones pluribus locis habeant Codi
ces nuper memorati I OC II, quas ideo in nostram editionem recipiendas duximus.
Hunc autem Codicem propterea elegisse videntur Editores, quod reliquis sit prolixiorj
ad pag. quippe 554 editionis Hadorph. pergit, Scriptorque vixisse videtur an. i458, ut
Yidere est ex pag. 448 Iaudatæ editionis, ubi de Marscho Thordone Bonde :
Swa sad» hans Skriptefader for mik.
Edn.o Messend dicata est Regime Viduæ Catharinæ Stenbock atque subsistit iü
fine Libri IV editionis Hadorph. p. 347. In præfatione proxima «estate continuation
nem se editarum promisit, quod tarnen effectui non datum fuit. Ex annotatione in
fronte Codicis : Quidam Laurentius Arosiensis hunc scripsit librum an. i^gi , ut patet ex
pag. 412, de hoc auctore varias fuere Scriptorum sententiae. Allegat ilium Johannes
sua Historia SvioGothica, dum R. Carolum Canuti in expeditione Scanica
1DCCC centena millia armatorum s t cum habuisse refect; locumque hujus Auctoris
Cltat LlD * s5 - ca P* 5 - Chronicon Rhythmicum majus indigitasse creditum est : sed illud
p. 412, XL millia tantum huic expedition, attribuit. Messemus contra constanter in
sua oconcba Illustrata Laurentium Arodtnsem Chronici Rhythmici majoris auctorem agno-
scit. Conf. Tom. XII, p. 221 cum Chron. Rhythm, p. ib6. 167. Ibid. p. 224 cum Chr.
p. 1-9- Ibid p. 255 cum Chr. p. 248. Tom. XIII. p. 67 cum Chr. p. 54 . unde mi-
rum est, Encnm BenzeUum, in notis ad Momun. p. 221, Laurentd.m hunc auctorem
■iromei hhyUmci minons existimasse. Quis autem hie Laurentius fuerit, certc Scri-
ptor tantum contmuationis putandus est, cum ignarissimis nos ignor are fatemur.
IV. Codex Ralambianus in Bibliotheca R. Stockholm. D. 6 in Folio oblongo. Olim fuit
Regni Senatoris, Arcis Urbisque Stockholm. Gubernatoris Claudii Râiamh qui ilium
cum Hadorphio communicavit. Codicem Regimu I. ÜHusque Continuatorem ’presse se-
quitur ad pag. 442 editionis Hadorphianæ.
V. Codex Uur mt . O. in Bibliotli. Régi,, clin. Assessor., y*. Sami . Ex hoc yarian _
tes lectiones atque Supplementum ultimum Haiorphn, derivavit. Plenius yero exem-
P-ar hujus Codicis sub N:o X. recensebimus.
VL Codex Bielkianus, olim Regni Senatoris & Thesaürarii L. B. Simonis Eiclke , jam in Bi-
lotheea Braheana in Skokloster servat™. Subsistit in pag. 446 editionis Hadorphii,
VTT q “ mbus ha VI Cod.cibus usus est in sua Chronici nostri editione
VIL Aurwillianus, in Bibliotheca Regia, D. $ in Fol. a donatore ad Hadorpkium nomen sor
tiras. Subsistit in eodem loco, ac Codex Reg. III.
VUL Palmskïêldiamis , ibidem D. , y in Folio, ab Elia PalntskiSld Archivo donafus.
" . Upsahensis, D. 62. Catalogi Benzeliani in Bibliotheca Reg. Academiæ UpsaL char-
taceus in 4:o. Desinit in pag. 441 edit. Hadorph.
Benzelianus, recensas a „ob. Lagerbring , Handl. i Sr. Hist. P. I. p. 5q, olim Archien
Hennci Benzein. Cum impresso collatus ab Assessore R. Arch. Antiqu. Nie. Reinh. Broocman
an. 1708 atque m ejus exemple, jam R. Bibliothecae Stockholm, signo B. notatus.
age, ringwnus, memoratus in Actis citatis p. 9 5 , 9 4 atque in Hist. SvioG. T. II.
p. 070. üo..atus etjam a Broocmanno sub signo Br.
XIL Bib^Handl" P a ^ Ll ' nco P ensis N:o 42 4:o. Cfr. Linkôp.
p- * ,*. + rj P ' A1 ‘ CoUatuS a BroD ^nno sub signo a) Primus Scriptor ad pag-
070 edit. Hadorph. Alter ad pag. 446. 1 1
XIII. Lineopensif. II. Ibidem N:o 5 9 in 4:o. Linköp. Bibi. Handl. P. 2 . p . x5s , Colla
tus ab eodem sub signo b). Desinit in pag. 446 edit. Hadorph
XIV, Lincopensis. III. Collatus ab eodem sub signo e) in Catalogo autem Biblioth. Lin-
cop; m Actis citatis non memoratus. Desinit in pag. 4i6. Alius autem in memoratis
Actis F. i. p. 2. occurnt, qui subsistit in pag. -442.
Cum editionem Hadorphianam, variantibus Broocmanni ditatam, a Bibliotheca
Re-
X.
XI

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.