VETUS CHRONICON SVECIÆ PROSAICUM.
24g
danmark Shyo swarade han Avorde thz giærna æn hân finge, llæee sagde tha faar til konungh
attilia oc gom wel thin ordh om konungh rakkas dödh oc meer lnvat hân tik spor tha Avar-
dher thu kommgh j danmark.
Sidan four Snyo till attilia Konungh atilia sporde hwat tidende waro j danmark SnyO
Swarade ther flyga bien ail vil oc visa lös.
Annat sin sporde Konunghen hvar han hade ligat the nath Snyo svarade thcr som fåren
atho vp v argen.
Tridia sin sporde Konungen hvar han hade ligath then förra nath Snyo svarade ther
som vargarna atho vp vagnen och osana lupo til skogz.
Tha sporde Konungen hvar laa then the förra nath Snyo svarade ther som myssena a-
tho vpp yserna och skapthen laa ather. An sporde Attilia snyo hvat tidende j danmark våro
han svarade biin flyga all vil och wisalös Attilia sagde tha ær rakka Konungh dÖdh Snyo
svarade jach hörer ath j thet sæghin.
Tha pröffvade attilia att snyo var Avethr man och Snicldher öc sagde til honom kan thu
göra skel för thet thu haffvrer sakt tha wil jacli gifFua tik danmark at thu skalt vvara thera
Konungh kan thu ecke göra ther skel for tha skal thu mistha tliit hoffvedh.
Tha sagde snyo ther jach laa then första nath ther hade bonden slagit en Vargh oc ha
de torkat kötith aff then vargen, och stottit smath oc blandat jblandh korn och gaff tiret sin
faar för enahändc läkedom thet var ther som faren atho vp vargen.
Ther jac laa the andra nath ther sagh jac hart vidh garden at bnvra n) hade hug
git en stok och en biwr laa Vpwndher stokken oc lin,v a gingo och drogo och ville haftVa
dragit pa thera hws. Hina som drogo wordo varo at wlffva komo slepte stokken oc lopo i
Strömen, then som undlier stokken laa gath ey komet sigh undan för æn wlffuaUa komo och
atho upp en och thet var ther som wlffvana atho vpp vagnen och oxana lupo til skogz.
Ther jacli laa then tridiæ nath hade bondans barn fongit ferskan oost och giorde ther
skapth som andra yxar oc giorde skafft aff træ oc satte the yxarna oc forgato swa the sarna
yxarna om afftonen qvarra pa bordit om nattena komo myssena och atho upp alla yxarna och
skafften lagho qvar.
Attilia Konung sagh at snyo var weltalande och snar raduger. Thy sagde han til honom
wil thu vara Konungh i danmark. Snyo svarade : som i wilin attilia Konungh gaff ther gin
stan snyo Konungha nampn oc sagde : Konungh snyo jac giffwer tik danmark Avar ther Avel-
logher Konungher oc giff them mangli lagha wrängli oc aldrig rätli at dæner mago mynnes
thit nampn æmedhan danmark ständer.
Konungh snyo radde sidhan j danmark aepter upsala Konunger budh grymmelika oc lag-
de altiidh dænoin twngh lagh och hardh oc wrangviis lagh. oc tlnvangh alt folket undher sigh.
Tha var en i Danmark het rodh som var Konungh snyo mykit amoth Tha sende Konungh
snyo honom til jætlan i læeessô at spörja liAvat dödh snyo skulle faa at han menthe ther rodh
skulle aldrig korna lijffnandes fra jætten igen.
1'lra rödh kom til jætten oc hade sport sith ærende om Konungxsens dödh tha sagde jæt
ten læee som snyo hade upfÖth inkte wilia svara Rödh för æn han hade sakt honom try
sann tinglr.
Tha ræddis rödh mykit om sigh och sagde ecke haffver jach seetlr then man som flere
hoffwet haffver oc fiærre Irion.
Annat sagde han ej haffver jac seetlr tiockara Aveggia oc lægre hws æn hær æro.
Tridie sagde han thet sannast var at vore han thedan han kome tiidh aldrig meer med
sin wilia.
Sidan sagde jætten att snyo skulle döö aff lusabeth sAva vart och j then thima tha rödh
saade Konungh snyo thetta sath snyo j Jwtlandlr a tinge tha kröpo utaff hans næsa och öron
i alla manna asyn swa manga löös uti the huldo alla hans likarna oc ther aff doo han. än
hans nampn mago dæner mynnes aeverdelica.
Nu medlian rakka Konungh oc snyo Konungh radde tha wexte rolffvrer Konungs Helge
och
n) Bäfver, Castor, etiamnum in pluxibus pa- true provineiis Bjur appella tur.
63 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.