XXX. THEN GAMBLE SVENSKE CUONICA.
23q
December.
II. Non. Barbare Virginis. Anno Domini MDXXXVI var klara Birgis- Dec. 4.
dotter fôdh pâ Låcko.
IIII Id. Anno Domini MCCCXVII Nychopie captiuati sunt Duces Dec. i 0 .
Ericus & Waldemarus.
Idibus Lucie Virginis. Anno Domini MD Sec döde Herr Sten Sture i Dec. iö .
Jonacôping.
Xllll. Kal. Jan. Anno Domini MDXXXVII var Margrete Birgisdot- Dec. i 9 .
ter fôdli pâ Lnckôô.
X Kal. Jan. Anno Dni 1 5 y 5 blefF Her Jôren Erickson Ä) till Fugle- Dec. 23.
wyck dôd then 19 Decemb. pâ Fuglewych ohm aftenen emellan 8 och g.
XXX.
Then Gamble Swenske Crônica.
Vetus Chronicon Sveciæ Prosaicum.
1
Chronicon Wienerin Prosaicum plerumque audit. Edidit quippe primuin Johannes Mes -
senius Stockholmias 1 615, 8:0, dein Ignatius Meurer i6i 3, 8:o. Autographon in R.
Bibliotheca Stockholmiensi adhuc superest Cod. D. 26 in 4:o, sub titulo: Gammel
Swensk CrSnika lefreret i Riksens Cantzelij aff Johanne Bur ceo idip, IV foliis in membrana,
XI cbartaceis interspersis, sed eodem stilo exaratis. Ad fidem proximum est , hoc ex-
emplum secutum fuisse Messenium in sua editione, cum IV annis post earn Archivo
Regio fuerit illatum: Pluribus tarnen in locis illud interpolavit, videlicet ex Chronico
Noricoriun a pag. x3 ad 42: ex Historia Svecorum a pag. 43 ad 46, a pag. 5 2 ad
54 & a pag. 79 ad finem. Subsistit enim Codex manuscriptus in an. i44g, quein per-
peram i46g expressit Messenius. Aliud etjam exemplar in eadem Bibliotheca occurrit
in Cod. D. 5. Folio oblongo, infra allegato sub N:o II. in Prolegom. ad N:o XXXII.
Vid. Sect. Poster, pag. 2. Observavit dudum 01. Verelius, in annotatione, editioni
Messenianas hujus Chronici adscripta, atque a Renhielmio inserta notis ad Historiam
Olavi Trygg vasonii p. 4o, collato illo cum veteri manuscripto a Lib. Bar. Claudio
Rdlamb possesso, XII capita typis excusa operi inserta esse, quæ in manuscripto non
exstant, nempe a Cap. IV. ad XVII. , Messenium veteris linguae genium in modum jam
usitatum torsisse & plurimos a typographo commisses etymologicos errores 8c verbo-
rum commutationes. Itaque Joh . Hadorphius an. 1690 hoc Chronicon ex antique mem -
branaceo Codice de novo auctius & emendatius edere meditatus est, addita Versio ne La
tina 8 c notis antiquariis, ultra dimidium jam confectis. vid. Catal. Libror. Colleg. An-
tiqu. p. 18. In Indice II. ad Historiam Svecanam Joh. Loccenius memorat manuscriptum
hujus Codicis rectius & perfectius, quod gener ejus Joh. Schefferus habuit. Carolus
Lundius , in Prolegomenis ad Bullam Pontificis Agapeti p. 16, ut fidem conciliet opini-
oni suæ de situ Templi Ethnici in veteri Upsalia, priora IV Capita hujus Chronici.
scilicet ilia, quæ antecedunt interpolationi Messenianœ , longe antiquioris atari's esse
existimat, quam quæ hanc interpolationem sequuntur 8 c ad annum 1448 pertill-
gunt j verum qui ipsas Membranas inspexerit, ejus dem calami stilo scripta esse depre-
hen-
h) Gyllenstjerna.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.