\ 
Lundgren,, L y. Rådman. 
Lundström , F abrikör. 
Lüdeke , y. A. A. Th. Doft. Kong!. Ho fp red. 
Kyrkoherde. 
Lytkou j G. Bryggare Alderman. 
Lofling, E. Ingeniör. 
Malm, G. A. Exped. Secreterare. 
Malmborg , H. G. Notarie. 
Mannerheim, Frih. L. A Jur. Doft. Riks ens 
Ständers Justitiæ Ombudsman, C. W. Ü.St K. 
Martelleur , L. G. Grosshandlare. 
Matt on, C, Camererare. 
Æaule , y. KammarJunkare. 
MaulstrSm , A S. Grosshandlare. 
M einander , C. Copist. 
Meurling, 31. Protoc. Secreterare. 
Michaëlson , Radman. 
Middendorpf , Kammarskrifvare. 
Floren , T/i. Kongl. Hofpredikant, Leftor, 
Mor sing , T. T. Grosshandlare. 
Muller, I. Chr. ConnnerceRâd, R, W. O. 
Myhrman , O. Kongl. Secreterare. 
Moller , A. BancoBokbållare. 
Mimer , Grefve y? G Stats Râd, R. C. M, O. 
N ander , Eggert , SkeppsClarerare. 
Fancier, ,J. N. SkeppsClarerare. 
Neither , G. G. Öfverinsptftor. 
Nettelbladt, G. Grosshandiare. 
Nctzcl, y. y. CanzliRåd. 
Nvrcnis, S. JustitiæRâd , R. N. O. 
Norberg , P. StadsAftuarie. 
Nordforss , C. G. ütVerste, R. S. O. 
Nordhammar, O. vice Reftor Scholae. 
Noriin , E. Capitén. 
Norman , G. HandelsBokhåUare. 
Norman, T. P. Grosshandlare. 
Ner st ein , G. 
o jy. 
D'Ohsson , C Envoyé Extraord. R. N. O. 
G/afe, Assessor. 
L’Orange. 
Ortman, C. /f. HandelsBokhållare, 
Ouchterlony , Kongl. Räntmästare, R. W. O. 
Oxenstierna, Hans Exc. Grefve/. G. f. d. Riks- 
Râd , RiksMarskalk, R C. M. O. m. m. 
Palm, S. U. Handlande. 
Palmstedt , C. Grosshandlare. 
Palmsvård , £. JustitiæRâd, C. N. O. 
Pauli, y. C. BruksPatron. 
Petersens, af , Lieutenant. 
Peterson , < y. //, JustitiæRâd, R. N. O. 
Petrejus, P. SkeppsClarerare. 
Pfeffer, G. A Hoflntendent. 
Pfeffer , //. C. Radman, 
Philip sen, H. T. Grosshandlare. 
Philip son , L. M. Professor. 
Phragmtn, A. Collega Schoke. 
Pihlberg, S. F. Comminister. 2 Ex. 
Piper , Grefve C. C. CapitenLieutenant, C. S, O. 
Plath, Handlande. 
Polheimer, Secreterare. 
Ponsbach , .y. //. Läderhandlare. 
Posse, Grefve Af. Kammarherre, Assessor. 
Psilander , C. Af. Kongl. Secreterare. 
Qitiding, 11. C. StatsSecreterare, R. N. O. 
Ramel, Hans Exc. Frill. Af. f. d. RiksRåd, 
R. C. M O. 
Pampe, C■ IF. Repslagare. 
Ramstrom , T 2 /. Grosshandlare, 
Rath, G. AdvocatFiscal. 
Gm /. T. OfverAdjutant. 
Regner , G. Exped. Secreterare. 
Rehn, y. G. Rådman. 
Reimers, A. GommerceRåd, R. W. O. 
Rcinholdson , , 7 . Ä StadsCamererarc. 
Reuter, P. U. KammarRåd. 
Ridderstolpe, Frih. G. HofMarskalk. 
Ricknau, L. IF. Rådman. 
Rinman , 1?. U. Notarius Publicité. 
Risell, L. P RevisionsS; ereterare. 
Rogberg, A Kongl Hofpredikant. 
Rolander, L Grosshandlare. 
Roman , /f Protoc. Secreterare. 
Rolen , E. vice Präsident , R. N. O. 
Lie R.n, F Grosshandlare. 
T sbeck , Af. M. Protoc. Secreterare. 
Rosen, E G. v. HofRätts Råd. 
Rosenblad, Hans Exc Grefve Af. Jur. Doft Eil 
af Rikets Herrar, StatsRåd, R. C. M. O. 
Rosenblad, y. Bryggare. 
Rosendahl, A Grosshandlare. 
Rosenlof , P. Ä Grosshandlare, 
Rosenstein , Af y. Jur. Doft. LandsHöfding, 
StatsSecreterare, C. N. O. 
Rothoff, B F. n/BergsRâd, R. N. O 
Rudbe.ck, Frih. A. HofMarskalk, C. W. O. 
Rullman , B. Grosshandlare. 
Rumstedt , S'. Boktryckare. 
Rundbergs son , 
Rutström, C. ii. M. Dr. MedicinalRåd, R. N. O. 
Runs, P. Kongl. Ho fp red Kyrkoherde 
Ruuth, H. Exc. Grefve E En af Rikets Her 
rar , Ô fversteMarsk al k, R. C M. O. m. in. 
Rålamb, Frih. Claes , (Jfver Hof Stallmästare 
R. C. M O. 
RShl , C. StadsMajot. 
Sahlstedt , StadsMäklare. 
Sandberg , S. P Borgmästare. 
Sant es son, B. L Protoc. Secreterare. 
Scher din, A. Kongl. Hofpredikant. 
Schinkel, Brukspatron. 
Schlegel , _E /P". Vinhandlare. 
Schmidt, y. C. CopvardieCapitén. 
Schultz , /T Grosshandlare. 
Schulzenheim , D v. M. D. Præsident,C.W O St. K. 
Schulzenheim , G. y Kammarherre, Cabin. Secret. 
Schwan , H. N. Direftör vid f. d. Ostind. Coin- 
pagniet, C, W. O. R. N. O. 
Schwan, L Collega Schölte, 
Schwerin , Frih. ÏV Förste HofStallmästare. 
Schyberg, S. O. SideiiFabrikör. 
Schone , G. Lagman. 
Schonmeyer , N. Fabrikör. 
Seder holm, D. ÔfversteLieutenant, R. S. O. 
Segerström, L. A. af, Consul. 
Sergell, y. G. Possessionat. 
Setterdahl , y. P Rådman. 
Sett erv all, N. Grosshandlare. 
Sillen, af, AdvocatFiscal. 
Silverstolpe, A. G Kammarherre, Riddarhus- 
Secreterare, R. N. O. 
SjSborg, N, H. Hist. Professoi*. 
Skj Side brand, Frih. A. F. StatsRåd, General- 
Lieutenant, R. C. M. O. 
Sköldberg, P. A. Häradshöfding. 
Sparre, Frih. B. E Fr. General Major, C. S. O. 
Steel v. Holstein, 31. G. Kammar Junkare. 
Stahre , L. IF, Camererare. 
Stahre, y. N. Apothekare. 
Stedingk, Hans Exc Grefve C. B En af Ri 
kets Herrar, FältMarskalk, R. C. M. O. 
Stenberg, I. F Rådman. 
Stenberg, H. Kongl. Hofpred. Cons. Ufb. Notarie. 
Stenberg, y. O. StadsMäklare. 
Stsenman , Af G. HofRätts Råd, R. N. O. 
Stirky, Grosshandlare, 
Stierneld, Frih. A. L. öfverICammarherre, 
C. N. O. R af Carl XIII. O.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.