IV
tem, fas est ut gratus publice prolitear. In dehcatulo scilicet hoc ic-
rumque, quae vel quaesturn non augent, vel gustum non titillant, mcu-
rioso saeculo, infructuosae fere aleae laborem judicavi, qui m obscuns
Medii Aevi reliquiis colligendis collocabatur. Sed mea me adeo ieteUi'
opinio, ut vix aliud magis propositum benevolentia civium promotum iu-
erit, qui catervatim e Regionibus et Metropoli praecipue suas sym-
bolas collaturi advolarunt, adeo ut ultra millenarium numerum nomma
eorurn adjungere possimus. Egregium amoris patriae monument um!
if de patriae cecidere manus . —
Luctuosa nobis, Patriae, Puû Litterariae, Aeademiae nostrae,
huic operi, cui ad extremum vires omnes consecravit, mors, jam.
medio in labore erepti, summe Reverend i, Celeberrimi, dum in vi-
vis erat, Historiarum ad hanc Academiam Professoris, S. Theol. Docto
rs, R. Ordinis de Stella Polari Membri, D. Magistri Erici Mi
chaelis Fant, est quod proximum nos, Viri beate defuncti vel amici
vel discipuli, non sine intimo inconstantiae rerum humanarum sensu, ser-
monem veluti morientis ex ore excipientes et continuantes, tibi L. B.
annuntiandum hahemus. Quod enini nuper in ipsa hac praefatione dixit
et in modum ferme voti, vel quasi vaticinando, elocutus est, se decretis
Divinae Providentiae pie obtemperaturum, si ultimis his dilectae a se
scientiae studiis immoreretur, id eheu! ocius multo, quam exspectatum
fuerit, accidisse dolemus. Concede igitur 3ioc dolori, ut antequam de prae-
senti opere, jam quasi orbo, et quid de eo vel sperandum vel desperan-
dum sit, loquamur, gravissimae, quam fecirnus, jacturae memures, Ei, qui
edendi hanc Monumentorurn coilectionem et auctor fuit et editionis ma-
gnam partem ipse absolvit, paucis, praecipua vitae ejus momenta revocan-
do a), (quemadmodum ipse Nordinio suo) pareritemus; ne careat eoni-
iiiuni qualicunque et, quem nos impertiri possunus,honore heic anlborum
memoria, si etiam in fatis erat, ut dicerent ambo:
Sins me Uber ibis in orbem.
ERICUS MICHAEL FANT natus d. g Jan. i/54 in dppidulo E-
skilstuna Sudermanniae, ubi pater, antea ad Aulam Regiam Concionator,
D. Mag jster Michael Fant, Pastor erat, unicus fuit Viri admodum
reverendi filius ex conjuge Christina S t r 6 m, filia Consulis Holmi-
ensis. Avus fuit paternus Michael Fant, in Alfta Helsingiae Fa
stor et Praepositus, qui in matrimonium duxerat Mariam V ar
gentin. Familia nomen ex pago Fantasgård in paroeeia Nerpes
OstroBothniae traxit. Eodem anno, quo noster natus est, Pater diem
obiit supremum. Matre vero in novo mairimonio locata, tilius par-
vulus Patrui sub auspiciis Archipraejiositi Arosiensis D. Doctoris J o-
h a n n i s M. Fant educatus est, primumque privato sub praeceptore
Upsaliam nostram adiit, postea curis Theologiae tune temporis Adjuneti,
Pro-
c) Pleniorem de b. viri vita et scriptis noti- Doctor E. M. Fant af J, H. Schröder. Upsa-
tiam invenies in opella nnper édita : Lefvernesbe- la jöi8. 8:«.
sh'ifning öfver framl. Ilistor. Professorn m.m.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.