Titel:
Warhaftyge nyge tydynge || van der Slachtynge de Jn || deme Koenyngkryke || tho Dennemargken || gescheen yß/ Jm Lan=||de Fuene by einem || Stedtlyn Asseniß/|| genomet.|| Anno. [et]c. XXXV.|| ... ||